دکتر محمد حسین نجفی

علت پایین بودن مینیمم فشار خون

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟