تفسیر آزمایش PT یا آزمایش زمان پروترومبین

PT و INR جزو آزمایش هایی محسوب می شوند که زمانی که یک فرد داروی ضد انعقاد وارفارین مصرف می کند برای اطمینان از اینکه میزان دوز تجویزی دارو درست عمل نموده یا خیر، و این که PT / INR در محدوده مناسبی قرار گرفته اند، تجویز می شوند.

آزمایش زمان پروترومبین PT چیست؟

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که برای کمک به شناسایی و تشخیص یک اختلال خونریزی یا اختلال لخته بیش از حد، مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت همسو شده بین المللی (INR) از نتیجه PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر چگونگی عملکرد داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) مورد مصرف در روند پیشگیری از لخته شدن خون می باشد.

چه زمانی نیاز به آزمایش PT می باشد؟

هنگامی که شما در حال مصرف وارفارین هستید یا زمانی که شما دچار خونریزی طولانی مدت غیر قابل توضیح و یا لخته های خونی نامناسب باشید، انجام تست PT برای شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چه نمونه ای برای آزمایش PT نیازاست؟

یک نمونه خون از یک رگ بازو گرفته می شود.

چه آمادگی برای انجام آزمایش PT لازم می باشد؟

هیچ آمادگی مورد نیاز نیست، هر چند شما تحت درمان با داروهای ضد انعقاد باشید، نمونه باید قبل از مصرف دوز روزانه شما جمع آوری گردد.

تفسیر آزمایش PT چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

آزمایش PT یا زمان پروترومبین اغلب همراه با زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) استفاده می شود که برای کمک به تشخیص علت خونریزی غیر قابل توضیح و یا لخته شدن خون نامناسب است. نسبت همسو شده بین المللی (INR) بر اساس نتایج حاصل از یک PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر افراد تحت درمان با داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) استفاده می گردد.

چندین پروتئین که فاکتورهای انعقادی نامیده می شوند، در فرایندی درگیر هستند که بدن با استفاده از آن لخته خون را برای کمک به جلوگیری از خونریزی (هموستاز) می سازد. هنگامی که یک آسیب رخ می دهد و خونریزی آغاز می شود، برخی از فاکتورهای انعقادی در یک مراحل متوالی (آبشار انعقادی) در نهایت به شکل گیری یک لخته خونی فعال کمک می نمایند. به منظور اینکه لخته شدن طبیعی رخ دهد، باید مقدار کافی از هر فاکتور انعقادی وجود داشته باشد و هر یک باید به درستی عمل کنند.

تست  PTو INR برای نظارت بر اثربخشی داروی ضد انعقاد وارفارین استفاده می گردد. این دارو بر عملکرد آبشار انعقادی تاثیر می گذارد و به مهار تشکیل لخته خون کمک می کند. که در دراز مدت برای افرادی که مکرر لخته شدن خون نامناسب را تجربه می کنند، تجویز می شود. هدف از درمان با وارفارین حفظ تعادل بین جلوگیری از تشکیل لخته خون و منتهی به خونریزی بیش از حد می باشد. این تعادل نیاز به نظارت دقیق دارد. INR می تواند برای تنظیم دوز دارویی یک فرد تجویز شود تا محدوده مطلوبی که برای شخص و شرایط فردی آن مناسب می باشد تعیین گردد.

تست ptوارفارین ممکن است برای شرایطی از قبیل موارد زیر تجویز گردد:

 • ضربان قلب نامنظم (فیبریلاسیون دهلیزی)
 • داشتن دریچه های مصنوعی قلب
 • ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE)
 • سندرم ضد فسفولیپید
 • گاهی اوقات، در حملات قلبی با عوامل خطر خاص

آزمایش PT ممکن است همراه با یک تست PTT  به عنوان نقطه شروع برای بررسی خونریزی بیش از حد و یا اختلالات انعقادی استفاده شود. PT عوامل انعقادی VII، X، V، II و I (فیبرینوژن) را ارزیابی می کند. آزمایش PTT فاکتورهای انعقادی XII، XI، IX، VIII، X، V، II (پروترومبین)، فیبرینوژن و همچنین پری کالکرئین را مورد ارزیابی قرار می دهد.

با ارزیابی نتایج حاصل از آزمایش PT و PTT با هم، پزشک می تواند سرنخ هایی از آنچه که به عنوان خونریزی یا لخته ممکن است باشد را به دست آورد. این آزمایشات تشخیصی به تنهایی برای تشخیص کافی نیستند اما اغلب اطلاعاتی ارائه می کنند که ممکن است آزمایشات بیشتری لازم باشد.

نمونه هایی از تست هایی که ممکن است همراه با آزمایش PT و PTT یا برای پیگیری نتایج غیر طبیعی انجام شوند عبارتند از:

۱- تعداد پلاکت ها Platelet count

این تست برای تعیین اینکه آیا میزان پلاکت ها کاهش یافته یا نه، به کار می رود؛ چرا که اینحالت می تواند باعث خونریزی بیش از حد شود.

۲- تست زمان ترومبین Thrombin time testing

گاهی اوقات توصیه برای انجام این آزمایش برای کمک به رد کردن یک ناهنجاری فیبرینوژنی می باشد.

۳- تست فیبرینوژن Fibrinogen testing

ممکن است برای رد کردن یک سطح پایین یا اختلال فیبرینوژنی به عنوان یک علت PT طولانی مدت، انجام شود.

۴- تست فاکتور انعقادی Coagulation factor tests

این آزمایش فعالیت (عملکرد) فاکتورهای انعقادی را اندازه گیری می کند. این تست می تواند کاهش مقادیر پروتئینی یا پروتئین هایی که به درستی عمل نمی کنند (کاهش عملکرد) را تشخیص دهد.

۵- فاکتور فون ویلبراند von Willebrand factor

گاهی اوقات دستور انجام این آزمایش برای کمک به تعیین بیماری فون ویلبراند می باشد که یک علت PTT طولانی مدت است.

بر اساس سابقه بیمار که با دقت به دست آمده، تست PTT و آزمایش PT گاهی اوقات به عنوان یک آزمایش قبل از اعمال جراحی و یا قبل از دیگر روش های تهاجمی برای غربالگری میزان خونریزی بالقوه انجام می گردد.

تست PT همچنین ممکن است زمانی انجام شود که یک فرد داروهای ضد انعقاد مصرف نمی کند ولی علائم و نشانه های خونریزی بیش از حد و یا لخته شدن را دارد که می تواند شامل موارد زیر باشد:

لخته شدن خون– خونریزی غیر قابل توضیح و یا به راحتی کبود شدن

– خون دماغ

– خونریزی لثه

– یک لخته خون در ورید یا شریان

– وضعیت بحرانی مانند انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) که ممکن است باعث خونریزی و لخته خون شود به این عنوان که فاکتورهای انعقادی با سرعت بالایی استفاده شده اند.

– یک بیماری مزمن مانند بیماری کبد شدید ممکن هموستاز را تحت تاثیر قرار دهد.

هنگامی که عمل جراحی افزایش خطر ابتلا به از دست دادن خون را با خود به همراه دارد و یا زمانی که فرد دارای سابقه بالینی خونریزی می باشد، مانند خونریزی بینی مکرر و بیش از حد و کبودی آسان، که ممکن است نشان دهنده وجود یک اختلال خونریزی باشد؛ در چنین وضعیتی دستور انجام آزمایش PT همراه با PTT، ممکن است قبل از عمل جراحی داده شود.

نتیجه آزمایش PT چیست؟

تفسیر آزمایش خون PTبرای افرادی که در حال مصرف وارفارین می باشند، اکثرا آزمایشگاه ها نتایج PT که گزارش می کنند، بر حسب INR تنظیم شده است. این افراد باید INR از ۲ تا ۳ داشته باشند که براساس نیاز به “رقیق کننده خون” می باشد. برای افرادی که در معرض خطر بالایی از یک لخته خون قرار دارند، نیاز به INR بالاتر – حدود ۲/۵ تا ۳/۵ می باشد.

نتیجه آزمایش برای یک آزمایش PT بستگی به روش مورد استفاده دارد، محدوده نرمال نشان دهنده یک مقدار متوسط برای افراد سالم است که تا حدودی از آزمایشگاهی با آزمایشگاه دیگر متفاوت خواهد بود. کسی که وارفارین مصرف نمی کند باید نتیجه آزمایش PT خود را با محدوده طبیعی ارائه شده در نتیجه آزمایش که توسط آزمایشگاه انجام شده، مقایسه کند.

یک PT طولانی مدت یا بعبارتی بالا بودن ptt در آزمایش خون به این معناست که خون، زمان بیش از حد طولانی برای تشکیل یک لخته صرف می کند. عوارض بالا بودن pt ممکن است با شرایطی مانند بیماری کبد، کمبود ویتامین K یا کمبود فاکتور انعقادی ایجاد گردد.

آنچه که نیاز هست در مورد آزمایش PT بدانید!

برخی از مواد مصرف شده مانند الکل، می تواند تست PT و INR را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از آنتی بیوتیک ها می توانند PT و INR را افزایش دهند. باربیتورات ها، قرص های ضد بارداری و هورمون درمانی جایگزین (HRT) و ویتامین K (یا در یک مولتی ویتامین و یا مکمل تغذیه ای مایع) ممکن است PT را کاهش دهد. غذاهای خاص، مانند گوشت گاو و کبد خوک، چای سبز، کلم بروکلی، نخود، کلم پیچ، شلغم و محصولات سویا، حاوی مقادیر زیادی از ویتامین K می باشند و می توانند نتایج PT را تغییر دهند.

مهم است که یک پزشک در مورد همه داروها، مکمل ها و غذاهای که یک فرد به تازگی مصرف کرده است، آگاه باشد تا نتایج تفسیر آزمایش PT و INR درست و مطمئن صورت گیرد.

برخی آزمایشگاه ها یک PT عنوان یک درصد از حالت نرمال گزارش می کنند، اگر چه این یک روش معمول نیست.

گاهی چنین سوالی د ذهنتان ایجاد می شود که نتایج آزمایش PT من گاهی اوقات متفاوت است، با این حال پزشک من نسخه من را تغییر نداده است. چرا؟

پرسش از دکتربیماری، تغییر در رژیم غذایی و مصرف برخی از داروها (موارد ذکر شده در بالا) می توانند نتایج PT را تغییر دهند. روش نمونه گیری خون و مشکل در تهیه نمونه خونی نیز همچنین می تواند نتایج آزمایش را تحت تاثیر بگذارد. اگر پزشک به شخصه در مورد ثبات PT / INR تان نگران باشد، ممکن است تست های خونی بیشتری از شما بگیرد.

دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و و فوق تخصص آنژیوگرافی

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

جهت آسایش و حفظ سلامتی شما بیماران عزیز از اول فروردین ماه، سیستم ویزیت آنلاین در این سایت فعال شده است. شما می توانید به جای پرسش از دکتر و یا مراجعه حضوری، به صورت تلفنی با پزشک متخصص صحبت کنید. برای این کار روی ویزیت تلفنی کلیک کنید:

ویزیت تلفنی

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر جمشید شنبه ۵ مهر ۹۹( 4 روز پیش) مشاهده پرسش
  سلام جناب دکتر ، اول سپاس که وقت میگذارید وامیدوارم همیشه در پناه خداوند خودتان و خانواده سالم تندرست باشید . مادر من ۸۰ سال دارد و ناراحتی دریچه میترال ( تنگی روماتیسمی) به گفته آقای دکتر جمشید باقری فوق تخصص جراح قلب مرکز قلب تهران . مادر بنده حدوا ۲ ماه که ناراحتی تغییر ضربان قلب و تنگی نفس و بی قوتی در پا دارند بطوریکه ۲۰ تا ۳۰متر راه رفتن برایشان بسیار دشوار میباشد. ۲۶ شهریور به دکتر فوق تخصص قلب (دکتر خلیلی) مراجعه کردیم که ایشان فرمودند این مریض ، مریض مطب نیست ببرین بیمارستان که ما از همان آنجا مادر را بردیم اورژانس قلب رجائی ،که آنجا بعداز تریاژ تحت نظر قرار گرفتن و بعداز تزریق دارو و قرص و آزمایش واکو بعداز ۴ساعت ترخیص نمودن وی یک اکو تخصصی تر همدنوشتن برای شنبه ۲۸ شهریور که انجام داریم و سه شنبه ۲۹ شهریور دوباره به دکتر خلیلی مراجعه کردیم که ایشان با چک کردن خلاصه پرونده و اکو تخصصی تر دوباره فرمودن که نباید ترخیص میکردن و باید ایشان بستری شود و همان زمان تحت مراقبت است توسط جراح قلب مشاوره شود وجراح مشخص نماید که می توان ایشان را عمل کرد یا خیر ، که قابل عمل نبود من درمان داروئی را شروع نمایم و همچنان فرمودن به احتمال خیلی قوی قابل بالون زدن نیست. و ما دوباره دیروز چهارشنبه۲ مهر در مرکز قلب توشط آقای دکتر جمشی باقری ویزیت شدند و ایشان گفتن که توسط آقای سالاری فر و آقای دکتر بزرگی جهت مشاوره بالون و دارو ویزیت شوند که مرکز قلب وقت دادند برای شنبه۵ مهر ، ضمنا آقای دکتر باقری فرمودند اگر نیاز به عمل داشته باشند اورژانسی نیست میشود صبر کرد تا اوضاع کرونا بهتر شود .(تا قبل از روز مراجعه ۲۶ شهریور وارفارین استفاده نمی کردن در آن روز ام ان آر یا پی تی ای
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۵ مهر ۹۹( 4 روز پیش)
   سلام احتمالا یک اریتیمی انفاق افتاده و اینطور شده اند ، برای بالون میترال باید اکوی مری انجام شود ، هر کاری از من بربیاد حتما انجام میدم
 • تصویر کاربر مجیدی چهارشنبه ۱۲ شهریور ۹۹( 4 هفته پیش) مشاهده پرسش
  باسلام و وقت بخیر خدمت شما

  پدرم هفته پیش قلبشون رو فنر زدن و دوشب بستری بودن
  از اون موقع که مرخص شدن احساس بی حالی و بی اشتهایی دارند و نمیتونن خوب بخوابن
  حالت تهوع هم داشتن که برطرف شد
  آیا این بی خوابی و بی حالی طبیعی است ؟؟

  سپاسگذارم از توجهتون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی چهارشنبه ۱۲ شهریور ۹۹( 4 هفته پیش)
   سلام بهتره از نظر كم خوني و اصلاح داروها با پزشكشون مشورت كنيد
 • تصویر کاربر آرمان یکشنبه ۱۵ تیر ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر پدرم ۴۹ ساله و ۱۱ سال پیش به دلیل گرفتگی عروق عمل باز قلب انجام دادن.چند روز پیش تست ورزش رفتن و دکتر گفت جواب تست ورزش مثبته باید آنژیوگرافی انجام بده بعد از آنژیوگرافی دکتر گفت گرفتگی عروق داره و نمیشه استنت یا عمل کرد و باید دارو مصرف کنه.سوال من اینه با توجه به اینکه ایشون قبلا جراحی کردن امکان مداخلات دیگه مثل جراحی دوباره یا استنت رو دارن؟ویا با دارو باید مصرف بشه
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۱۵ تیر ۹۹( 2 ماه پیش)
   سلام ، راه دست چپ برای انژیوگرافی میشود استفاده کرد
 • تصویر کاربر محمدی جمعه ۳۰ خرداد ۹۹( 3 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر - من مادرم بیماری وسکولیت دارن الان1 سال و نیمه بد تر شده متاسفانه با توجه به مراجعه خدمت شما و مشورت با شما به این نتیجه رسیدیم که رگهای دست و پا مسدود شده - الان دست و پای مادرم ورم کرده از طرفی بدن درد شدید داره به خاطر بیماریش
  دکتر مادرم خیلی حالش بده کلا بدنش لمس شده هیچ حرکتی نداره
  الان 4 روزه کلا نه غذا درست و حسابی میخوره نه شکمش کار میکنه
  لطفا راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۳۰ خرداد ۹۹( 3 ماه پیش)
   سلام حتما سريعتر با متخصص روماتولوژي ايشون مشورت كنيد چون از بحث عروق موضوع خارجه و حتما همكاران روماتولوژيس با داروهاي ضد ايمني قوي در هم اهي با صد انعقادها درمان رو شروع ميكنن . در مواردي اگر لازم بدونن از متخصص عروق كمك ميگيرن. سرعت عمل بسيار مهمه
 • تصویر کاربر حسین جمعه ۲۲ فروردین ۹۹( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  خواهرم 46 ساله در سال 92 بعلت گرفتگی عروق قلب جراحی قلب باز داشته و مرتبا وارفارین روزانه مصرف می کنه . طبق دستور پزشک از اونزمان هر ماه یکبار تست pt انجام میده. آیا این تست واقعا هر ماه یکبار باید انجام بشه ؟ الان بعلت کرئنا 50 روزه از خونه نرفته بیرون و نگرانه
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۲۲ فروردین ۹۹( 5 ماه پیش)
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر