تصاویر دکتر نجفی متخصص قلب و عروق

در این قسمت گالری از تصاویر دکتر نجفی متخصص قلب و عروق در تهران قابل مشاهده است. این تصاویر توسط دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق در بیمارستان، کنفرانس ها و غیره ثبت شده اند. برای مشاهده مقالات دکتر می توانید به قسمت مقالات قلب و عروق مراجعه کنید.