تصاویر آنژیوگرافی از راه دست

در این قسمت گالری از تصاویر آنژیوگرافی از راه دست قابل مشاهده است. این تصاویر توسط دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق ثبت شده اند. برای مشاهده مقالات دکتر در زمینه آنژیوگرافی می توانید به قسمت آنژیوگرافی از راه دست مراجعه کنید.