دکتر محمد حسین نجفی

– آنژین صدری

– فشار خون 

– سکته قلبی

درد قلبی

 آترواسکلروز

تپش قلب

افتادگی دریچه قلب

نارسایی‌ دریچه میترال‌

گرفتگی عروق پا

حمله قلبی

برگر

– اسکن هسته ای قلب

سندرم حاد عروق کرونر

درد ساق پا

نقص دیواره دهلیزی ASD

نقص دیواره بین بطنی VSD

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟