دکتر محمد حسین نجفی

سقط جنین یعنی چه و تغذیه ی نامناسب چه ضررهایی برای مادر باردار و جنین او به همراه دارد؟ سـقط جنیـن بـه ازدسـت دادن خود به خـود بـارداری پیش از هفته ی بیسـتم بـارداری گفتـه می شـود. سـقط جنیـن تقریبـا ۱۵درصـد از مـادران بـاردار را درگیر می کند. ازدسـت دادن مکـرر جنیـن وضعیـتی خاص را به وجود می آورد، حـدود۱درصـد از زنـان درگیر این مشکل هستند. بررسـی ها در زمینه علل آن اغلب ناامیدکننده اسـت؛ امـا فاکتورهای تغذیه ای وجود دارد که  رعایت آن جنبه ی امیدوارکننـده ای برای مادران باردار به همراه دارد.و رعایت کردن این موارد که در ادامه به شرح آن  خواهیم پرداخت میتواند تا حدود زیادی از این اتقاق ناگوار یعنی سقط جنین جلوگیری بکند.

تاثیر تغذیه بر سقط جنین

تغذیه نامناسب چه ضررهایی برای مادر باردار و جنین او دارد؟ تغذیه ی نامناسب  میتواند عوارض جبران ناپذیری با خود به همراه داشته باشد، از آنجایی که هیچ زن بارداری  نمیخواهد چنین تجربه ی تلخی داشته باشد و جنین خود را از دست بدهد. پس بهتر است که  به تغذیه ی خود در دوران بارداری اهمیت ویژه ای بدهد  و مواد غذایی مفید و همچنین مواد غذایی مضر را بشناسد، در ادامه ما به معرفی تعدادی از این مواد غذایی میپردازیم.

نگهداری وزن در محدوده ی سلامت

 نگهداری وزن در محدوده ی سلامت برخـورداری از وزنی مطلـوب در جلوگیـری از سـقط جنین بسـیار موثر می باشد. چرا که زنـان با شـاخص توده ی بدنـی پاین تر یا بالاتر از حد نرمـال در معرض خطـر افزایش سـقط جنین خواهنـد بود.

اسیدهای چرب امگا3

اسـیدهای چـرب امـگا 3 چربی هـای غیراشـباع سـالمی می باشند کـه جهت کمک به حفـظ سـلامت تخمک و کاهـش التهاب اطراف تخمک مهم هسـتند. سـعی نمایید دو بـار در هفتـه از ماهی هـای پرچرب اسـتفاده کنید تا از مغز و چشـمهای در حال رشـد کـودک و به همین صورت  سـلامت تخمـک خـود قبـل از لقاح حمایـت کنید. بـرای مصرف ماهی هـا مطمئن شـوید که  سـطح بالایی از جیـوه ندارند و به خوبی پخته شـده اند .

رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان ها

نیاسین یا ویتامین ب 3

ویتامیـن B3  یا نیاسین در ارتباط با سـقط جنین مـورد مطالعـه قرار گرفته اسـت و نشـان داده شده که کـه وضعیـت پاییـن  B3 خطـر سـقط جنیـن و نقایص مادرزادی را افزایش می دهـد. منابـع غذایـی ویتامین B3 شـامل ماهـی تـن، مرغ، گوشـت گاو و سـایر منابـع پروتئینـی می باشـد.

کولین یا ویتامین ب 4

کولیـن یـک ویتامیـن یـا مـاده ی معدنـی نیسـت، امـا به عنـوان یـک مـاده ی مغـذی ضـروری جهت حمایت از رشـد مغز جنین و حمایت از اسـتقرار جفـت در دوران بارداری ظاهر می شـود. اما متأسـفانه، بسـیاری از مکمل های دوران بارداری حاوی کولین نیسـتند!  به همین دلیل بایـد آن را از غـذا دریافت نمایید، مصـرف دو عدد تخم  50 درصد از نیـاز  شما به کولین را تأمیـن می کند، همچنین غذاهای دریایـی و گوشت، جوانـه ی گنـدم، سـیب زمینی، کره ی بادام زمینـی و محصولات سـویا نیز حاوی کولین می باشند.

سقط جنین به دلیل تغذیه ی نامناسب

رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان ها

آنتی اکسـیدان ها در طیـف وسـیعی از سبزیجات و میوه ها یافـت می شـوند و بـه محافظـت از سـلول ها (ازجملـه اسـپرم) در مقابل آسیب ها کمـک می کننـد. مصرف حداقـل  3 واحد سـبزیجات و میوه ها  با رنگ هـای مختلـف در وعده های غذایی اصلـی تان توصیه می شود و بـه دنبـال اسـتفاده از همـه ی رنگ هـا در طـول هفته باشـید.

مصرف میوه

اثرات مثبت مصرف میـوه مدت ها اسـت کـه شـناخته شـده و از گذشته در ذهن ما وجـود داشـته اسـت. با این وجود، مطالعـه ای که در سـال  2۰۰۱ در میلان و در ارتباط با عوامـل رژیم غذایی و سـقط جنین خود به خودی انجام شـد، نشـان داد کـه مصرف تنهـا 2 واحـد میـوه در روز می توانـد احتمـال سـقط جنیـن را به میزان 70 درصد کاهش دهـد. موردی کـه نگران کننـده می باشد این اسـت کـه بررسـی اخیـر وزارت بهداشـت نیوزیلنـد نشـان می دهـد کـه تنها  ۵9 درصـد از زنـان 2 واحد میوه توصیه شـده در روز را مصـرف می کنند.

مصرف بیش از حد کافئین

مصـرف بالای قهـوه که به صورت 4 فنجـان یـا بیشـتر قهـوه در روز تعریف می شود، خطر سـقط جنین را افزایـش می دهـد. به جـای تـرک کامـل قهـوه می توانیـد در روز ۱الـی  2 فنجان و یـا حتـی کمتـر از این مقـدار توصیه شـده مصـرف نمایید.

فولیک اسید (ویتامین B9)

فولیک اسـید یا ویتامین B9 جهت رشـد و تشـکیل لولـه ی عصبـی کـودک ضروری می باشد. لولـه عصبـی سـاختاری اسـت که مغز و نخاع را تشـکیل می دهـد. بـه زنانی کـه قصـد بـارداری دارنـد توصیه می شـود که حداقـل 1 ماه قبـل از بـارداری و برای3 مـاه اول بـارداری، علاوه بر مصرف مکمل اسـیدفولیک، از غذاهای غنـی از فولات نیز اسـتفاده نمایند. منابع غذایی غذایی اسید فولیک شـامل آووکادو، حبوبات، پرتقال، مارچوبه، کلم بروکلـی، اسفناج، تخمه آفتاب گردان، چغنـدر قرمـز و… می باشـد.

دکتر حدیث گرامی (متخصص تغذیه)

 

3.7/5 - (8 امتیاز)
Picture of دکتر محمدحسین نجفی
دکتر محمدحسین نجفی

ایشان متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی هستند. دیگر تخصص های ایشان شامل: درمان فشار خون، درمان واریس، انجام هولتر مانیتورینگ قلب و غیره می شود.

آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید
[hamyar_qa] [hamyar_related_qa]

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻟﺎت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی واریس و بیماری‌های وریدی، بیماری‌های قلبی، اختلالات مادرزادی، فشار خون، اکوکاردیوگرافی و… را در این صفحه ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ. پاسخ‌های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه‌های کلی بوده و شما را از مراجعه به پزشک بی‌نیاز نمی‌کنند. پاسخ‌ها معمولا در کمتر از ۴۸ ساعت پاسخ داده خواهند شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟

پرسش از دکتر