تصاویر آنژیوگرافی

در این قسمت گالری از تصاویر در حین انجام آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی قابل مشاهده است. این تصاویر توسط دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق ثبت شده اند. برای مشاهده مقالات دکتر در زمینه آنژیوگرافی می توانید به قسمت آنژیوگرافی مراجعه کنید.