تپش قلب چیست؟

درمان تپش قلب یعنی شناسایی علت اولیه ایجاد ضربان سریع قلب و سپس برطرف کردن و یا بهبود آن. تپش قلب به معنای آگاهی از ضربان قلب خود است!

علیرغم تپش و فعالیت مداوم و بی‌وقفه‌ قلب ، این فعالیت نباید توسط خود فرد احساس ‌شود. به عبارت دیگر انسان اصلاً نباید متوجه ضربان قلب در بدن خود ‌باشند. پس هرگاه فرد احساس بکند که قلب درون قفسه ‌سینه در حال تپش می‌باشد، دچار تپش قلب شده است و ربطی به تعداد ضربان قلب ندارد.

ضربان قلب به صورت های گوناگون نظیر کوبیدن، لرزیدن ، تپیدن و … احساس می‌شود. این حالت در افراد ممکن است با رخ ‌دادن ضربانی غیر عادی اغلب در قفسه سینه، گردن یا گلو نیز همراه باشد. برخی ذکر می‌کنند که قلبشان هُری می‌ریزد یا بعضی می‌گویند که قلبشان چند دقیقه تاپ‌تاپ می‌زند و دوباره به حالت عادی بر می‌گردد.

در برخی نیز تپش قلب به صورت دائم احساس می‌شود. این احساس همیشه به معنی سرعت بالای ضربان قلب (تاکی کاردی) نیست بطوریکه در سرعت ضربان خیلی پایین (برادی کاردی) هم ممکن است احساس تپش قلب وجود داشته باشد. ضربان بالای قلب ممکن است بیانگر یک بیماری جدی باشد یا اهمیت چندانی نداشته باشد.

تعریف تپش قلب

حس کردن ضربان قلب توسط فرد اصطلاحا تپش قلب نامیده می شود. بخش عمده ای از افرادیکه به مطب و یا اورژانس بیمارستان مراجعه میکنند از تپش شاکی هستند. اغلب بعنوان یک پزشک قلب بدنبال علل تپش قلب هستیم. از جمله شایعترین علل تپش اضطراب است. پرکاری تیرویید و کم خونی دو عامل موثر در ضربان قلب هستند.

علت تپش قلب در جوانان

علت تپش قلب بسیار متفاوت می باشند. تپش قلب اکثر موارد نشانه بیماری خاصی نیست و جای نگرانی چندانی ندارد ولی گاهی ممکن است نشانه بیماری خیلی مهمی باشد.

علت تپش قلب در جوانان

تپش قلب به تنهایی نشاندهنده هیچ گروه خاصی از اختلالات نیست و اغلب در واقع اختلال فیزیکی اولیه نبوده، بلکه مشکلی روانی است. گاهی بویژه در جوانان و بیماران مبتلا به اضطراب، بیماران از احساس تپش قلب شکایت دارند و به دنبال علت تپش قلب هستند که اغلب در بررسی های اختلال ریتمی (مثل نوار قلب و هولتر ۲۴ ساعته) علت تپش قلب در جوانان ناشی از هیچ مشکل خاصی نبوده است.

علل روحی و روانی تپش قلب

روحی-علل تپش قلب

تپش قلب به تنهایی نشاندهنده هیچ گروه خاصی از اختلالات نیست و اغلب در واقع اختلال فیزیکی اولیه نبوده، بلکه مشکلی روانی است. گاهی بویژه در بیماران مبتلا به اضطراب، بیماران از احساس تپش قلب شکایت دارند و به دنبال علل تپش قلب هستند که اغلب در بررسیی ها اختلال ریتمی (مثل نوار قلب و هولتر ۲۴ ساعته) هیچ مشکلی مشخص نمی‌شود.

علل فیزیولوژیک یا طبیعی تپش قلب

فیزیولوژیک-علل تپش قلب

ورزش و فعالیت بدنی شدید می‌تواند باعث ایجاد تپش قلب برای مدت چند دقیقه در افراد سالم شود. فردی‌ که‌ بیماری‌ قلبی‌ ندارد ممکن‌ است‌ با ورزش‌ ضربان‌ قلب‌ را به‌ ۱۶۰ بار دقیقه‌ یا بیشتر برساند که‌ البته‌ این‌ طبیعی‌ است‌ و مشکلی‌ محسوب‌ نمی‌شود. استرس، هیجان و اضطراب نیز از علل تپش قلب به شمار می روند. از سوی دیگر مصرف چای غلیظ ، قهوه تلخ و برخی سیگارها ممکن است در فرد تپش قلب ایجاد نمایند.

آریتمی قلبی یا ضربان قلب نامنظم

آریتمی-علل تپش قلب
توجه به الگوی تپش قلب و همچنین نبض همزمان، تشخیص را آسان می‌کند.در تمام حالتهای دیگر تپش قلب بیشتر به صورت تند زدن و شدید زدن قلب خود را نشان می‌داد و ضربان قلب منظم بود. نبض نامنظم در حین حمله تپش قلب تقریبا همیشه دال بر آریتمی است. آریتمی‌های شایعی که منجر به تپش قلب می‌شوند، فیبریلاسیون‌ دهلیزی ‌، انقباضات پیش‌رس دهلیزی یا بطنی، تاکیکاردی ( تند ضربانی)‌ فوق‌ بطنی‌ و بطنی و گاهی سینوسی ‌می‌باشند. ضربانها در تاکیکاردی یا تند ضربانی‌ فوق‌ بطنی‌ و بطنی و ‌تند ضربانی‌ سینوسی ‌، “سریع و منظم” ، در فیبریلاسیون دهلیزی ” سریع و نامنظم” و در انقباضات پیش‌رس دهلیزی یا بطنی بصورت “نامنظمی گهگاهی ” مشاهده می‌شوند.

هنگامی  که فرد به تپش قلب مبتلا می شود، احساس می‌کند قلبش می‌ریزد یا یک ضربه محکم به دیواره قفسه سینه اصابت می‌کند. اگر فرد در این حالت نبض خود را گرفته باشد متوجه می‌شود که یک نبض خالی زده است. این نوع تپش قلب در اکثر موارد نشانه یکی از شایعترین آریتمی‌های قلبی به نام “انقباض پیش‌رس یا زودهنگام بطنی” یا (PVC)است که اغلب در افراد سالم دیده شده و مهم نمی باشد اما اگر در فردی با بیماری قلبی شناخته شده تعداد آن از حدی بیشتر شود ممکن است خطرات جدی برای فرد به همراه داشته باشد.

دلایل تپش قلب چیست؟

تپش قلب در اکثر موارد نشانه بیماری خاصی نمی‌باشد و جای نگرانی چندانی ندارد. ولی برای بیمار ممکن است این نشانه خیلی خطرناک به نظر برسد. زیرا تصور می‌کند که به دنبال تپش قلب ممکن است ایست قلبی اتفاق بیفتد و قلب از کار بیفتد. همین نگرانی و استرس باعث تحریک قلب شده و تپش قلب فرد تشدید پیدا می‌کند.

یکی از علل تپش قلب حالتهایی هستند که به طور طبیعی باعث تپش قلب می‌شوند. ورزش و فعالیت بدنی شدید می‌تواند باعث ایجاد تپش قلب برای مدت چند دقیقه شود. فردی‌ که‌ بیماری‌ قلبی‌ ندارد ممکن‌ است‌ با ورزش‌ ضربان‌ قلب‌ اش به‌ ۱۶۰ بار دقیقه‌ یا بیشتر برسد که‌ طبیعی‌ است‌. استرس، هیجان و اضطراب نیز از عوامل شناخته شده تپش قلب به شمار می‌روند.

از سوی دیگر برخی ماد غذایی نیز می توانند سبب ایجاد تپش قلب شوند. چای غلیظ ، قهوه تلخ و برخی سیگارها ممکن است در فرد تپش قلب ایجاد نمایند. بنابراین تپش قلب بعد از غذا می تواند گاهی طبیعی باشد.

برخی آریتمی ها مانند: فیبریلاسیون‌ دهلیزی ‌، انقباضات پیش‌رس دهلیزی یا بطنی تاکیکاردی یا تند ضربانی‌ فوق‌ بطنی‌ و بطنی و ‌تند ضربانی‌ سینوسی نیز می توانند سبب تپش قلب شوند. ضربانها در تاکیکاردی یا تند ضربانی‌ فوق‌ بطنی‌ و بطنی و ‌تند ضربانی‌ سینوسی ‌، سریع و منظم ، در فیبریلاسیون دهلیزی سریع و نامنظم و در انقباضات پیش‌رس دهلیزی یا بطنی بصورت “یک در میان” مشاهده می‌شوند.

در بعضی مواقع تپش قلب به صورت نابجا و نابهنگام بروز پیدا می‌کند که فرد احساس می‌کند قلبش هری می‌ریزد یا یک ضربه محکم به دیواره سینه او اصابت می‌کند. اگر فرد در این حالت نبض خود را گرفته باشد متوجه می‌شود که یک نبض خالی زده است. این نوع تپش قلب در اکثر موارد نشانه یکی از شایعترین آریتمی‌های قلبی به نام انقباض پیش‌رس یا زودهنگام بطنی است که اگر تعداد آن از حدی بیشتر شود ممکن است خطرات جدی برای فرد به همراه داشته باشد.

علایم تپش قلب

تپش قلب ممکن است این احساسات را در قلب شما ایجاد کند:

 • پرش ضربان قلب

 • ضربان و ارتعاش تند قلب

 • تپیدن سریع تر از حد معمول

 • پمپاژ سخت تر از معمول

ممکن است شما تپش را در گلو و یا گردنتان علاوه بر قفسه ی سینه احساس کنید. تپش قلب می تواند در حال فعالیت، استراحت، در حالت ایستاده، نشسته و یا خوابیده رخ دهد.

عوامل خطر

شاید شما در معرض ابتلا به تپش باشید اگر:

 • زیاد دچار استرس می شوید
 • مبتلا به اختلال اضطراب هستید و یا مرتبا حملات ترس و هراس به شما دست می دهد
 • باردار هستید
 • داروهایی مصرف می کنید که شامل محرک هایی هستند از قبیل برخی داروهای سرماخوردگی و یا آسم
 • مبتلا به پرکاری تیروئید (hyperthyroidism) هستید.
 • مبتلا به سایر مشکلات قلبی از قبیل آریتمی، نقص قلبی و یا سکته ی قلبی در گذشته باشید.

عوارض تپش قلب

خطر عوارض بسیار کم است مگر اینکه بیماری قلبی علت ضربان نامنظم قلب شما باشد. برای آن دسته از تپش هایی که علت آن بیماری قلبی است عوارض احتمالی عبارتند از:

۱- غش

اگر قلب شما تند بزند ممکن است فشار خونتان بیفتد و منجر به غش شود. این احتمال وقتی که مبتلا به ناراحتی قلبی مانند بیماری قلبی مادرزادی و یا برخی مشکلات دریچه ای باشید بیشتر می شود.

۲-ایست قلبی

در موارد نادری تپش قلب ممکن است در اثر آریتمی های تهدید کننده ی زندگی به وجود بیاید که می تواند قلب شما را از تپیدن موثر باز دارد.

۳-سکته مغزی

اگر تپش قلب به علت ضربان نامنظم (فیبریلاسیون) عضلات دهلیزی ایجاد شود،یعنی بیماری ای که در آن محفظه های بالایی قلب به جای اینکه درست بتپند مرتعش می شوند، در این حالت ممکن است حوضچه ی خون تشکیل شده و سبب ایجاد لخته شود. اگر لخته شل شود ممکن است شریان مغزی را مسدود کند و منجر به سکته ی مغزی گردد.

۴-نارسایی قلبی

این نارسایی ممکن است در اثر پمپاژ ناموثر قلب به مدت طولانی که به دلیل وجود آریتمی مثلا فیبریلاسیون دهلیزی ایجاد شده باشد. گاهی کنترل سرعت آریتمی که باعث نارسایی قلبی شده می تواند عملکرد قلب شما را بهبود ببخشد.

در مواردی‌ که‌ حمله‌ تند ضربانی‌ تکرار می‌شود، امکان‌ دارد یک‌ یا چند دارو برای‌ کنترل‌ ضربان‌ قلب‌ تجویز شوند. در مواردی که علت تپش قلب، آریتمهای قلبی باشد، داروهایی مانند دیگوکسین، کینیدین‌، مسدودکننده‌های‌ کانال‌ کلسیم، پروکاینامید و داروهای ضد‌ بتا آدرنرژیک‌ تجویز می‌شوند. در آریتمی‌ها اگر ضربان‌ قلب‌ به‌ حالت‌ طبیعی‌ باز گردانده‌ نشود، امکان‌ دارد نارسایی‌ احتقانی‌ قلب ، حمله‌ قلبی ‌، یا سکته قلبی، که‌ جان‌ بیمار را به‌ خطر می‌اندازند، رخ‌ دهند.

گاهی نیز لازم می‌شود که برای درمان تپش قلب در بیماران دچار برادی کاردی (ضربان قلب پایین)، دستگاهی به نام ضربانساز قلب (Pace maker) در سینه بیمار جاسازی شود تا در مواقع ضروری ضربان قلب بیمار را تنظیم نماید. ندرتاً استفاده‌ از شوک‌ الکتریکی‌ جهت خاتمه به آریتمی لازم می‌شود.

اصول درمان تپش قلب بر حذف عامل بوجود آورنده (دارو ، تنباکو ، قهوه ، چای و الکل)، تشخیص علت تپش قلب، درمان بیماریهای همراه (پرکاری تیروئید ، افت قند خون ، علائم یائسگی و اضطراب) و  آریتمی های خاص تشخیص داده شده، استوار است. در اکثر موارد با رعایت عادات مناسب زندگی و تغذیه، پرهیز از استرسها و هیجانات و انجام ندادن فعالیتهای ورزشی نامتناسب، علت تپش قلب فرد بهبود می‌یابد.

به منظور خاتمه دادن برخی آریتمی باز چرخشی، گاهی مانورهای واگی متعدد توسط پزشک یا توسط فرد آموزش دیده انجام می‌شود که با تحریک عصب واگ باعث برگشت تپش قلب در بعضی از آریتمی‌ها ‌شوند مثل:

-ماساژ ناحیه‌ کاروتید گردن‌ (البته‌ منوط‌ به‌ اجازه پزشک و این‌ که‌ روش‌ انجام‌ بدون‌ خطر این‌ تکنیک‌ را فرا گرفته‌ باشید.)
-نگاه‌ داشتن‌ نفس‌ به‌طور کوتاه‌مدت‌
-سرفه پی‌در‌پی
-نیشگون‌ گرفتن‌ از پوست‌ بازو به‌ قدری‌ که‌ باعث‌ درد شود.
-زدن‌ آب‌ سرد به‌ صورت ‌، فرو بردن‌ سر در آب‌ سرد به‌ مدت‌ کوتاه‌ ، یا دوش‌ سرد بطوری‌ که‌ آب‌ سرد روی‌ سر بریزد.
-مانور والسالوا: در بینی‌ و دهان‌ خود را بگیرید و سعی‌ کنید در همین حال به‌ هوا را از بینی‌ خارج‌ کنید بطوری‌ که‌ احساس‌ کنید پرده‌های‌ گوش‌ به‌ سمت‌ بیرون‌ حرکت‌ می‌کنند.

درمان دارویی تپش قلب

در مواردی‌ که‌ حمله‌ تند ضربانی‌ تکرار می‌شود، امکان‌ دارد یک‌ یا چند دارو برای‌ کنترل‌ ضربان‌ قلب‌ تجویز شوند. در مواردی که علت تپش قلب، آریتمهای قلبی باشد، داروهایی مانند دیگوکسین، کینیدین‌، مسدودکننده‌های‌ کانال‌ کلسیم، پروکاینامید و داروهای ضد‌ بتا آدرنرژیک‌ تجویز می‌شوند. در آریتمی‌ها اگر ضربان‌ قلب‌ به‌ حالت‌ طبیعی‌ باز گردانده‌ نشود، امکان‌ دارد نارسایی‌ احتقانی‌ قلب ، حمله‌ قلبی ‌، یا سکته قلبی، که‌ جان‌ بیمار را به‌ خطر می‌اندازند، رخ‌ دهند.

گاهی نیز لازم می‌شود که برای درمان تپش قلب در بیماران دچار برادی کاردی (ضربان قلب پایین)، دستگاهی به نام ضربانساز قلب (Pace maker) در سینه بیمار جاسازی شود تا در مواقع ضروری ضربان قلب بیمار را تنظیم نماید. ندرتاً استفاده‌ از شوک‌ الکتریکی‌ جهت خاتمه به آریتمی لازم می‌شود.

دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوگرافی در تهران

جهت آسایش و حفظ سلامتی شما بیماران عزیز از اول فروردین ماه، سیستم ویزیت آنلاین در این سایت فعال شده است. شما می توانید به جای پرسش از دکتر و یا مراجعه حضوری، به صورت تلفنی با پزشک متخصص صحبت کنید. برای این کار روی ویزیت تلفنی کلیک کنید:

ویزیت تلفنی

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر سما جمعه ۷ شهریور ۹۹( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر. وقت تون بخیر.
  خانمی ۲۷ ساله هستم که تقریبا ۲ ماه است که تپش قلب دارم، و گاهی دچار تنگی نفس میشم و احساس سنگینی داخل قفسه سینم میکنم به خصوص وقتی یه وسیله سنگین بلند میکنم یا برای مدتی مثلا یک ساعت می ایستم، یا صبح ها که از خواب بیدار میشم تپش شدید میگیرم.به متخصص قلب مراجعه کردم ایشون ECG و اکو انجام دادن و گفتن ضربان قلبت بالاست(اکثر اوقات هم ریتم بالای ۱۰۰) و نوار قلب آریتمی داره. اکو هم پس زدگی میترال و سه لتی رو نشون داد که خفیف بود. ایشون ایندرال ۱۰ هر ۱۲ ساعت تجویز کردند که ۸۰ تا قرص استفاده کردم ولی بهتر نشدم و الان هم قرص بیزوپرولول ۲.۵ تجویز کردند. و اینکه ۴ سال پیش هم دچار چنین حالتی شدم ولی با شدت کمتر که طی دو ماه بهتر شد و از ۴ سال پیش تا الان تنها مشکلی که داشتم بعضی اوقات موقع پیاده روی تنگی نفس پیدا میکردم.
  همزمان با این مشکل یه توده سفت ضربان دار ۵ سانت بالای ناف احساس میکنم که موقع لمس دردناک هست که دکتر سونو گرافی نوشتن که از نظر قطر آئورت و آنوریسم بررسی بشه که نتیجه منفی بود.
  میخواستم بپرسم که علت تپش و تنگی نفس چی هست؟ و قرص زباکر استفاده کنم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۷ شهریور ۹۹( 3 هفته پیش)
   سلام برای شناسایی و بررسی تعداد ضربان نامنظم ابتدا هولتر ریتم ۲۴ ساعته استفاده بشه تا نوع اریتمی مشخص بشه
 • تصویر کاربر zahra پنجشنبه ۶ شهریور ۹۹( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر باشه من ۲۲سالمه
  من مدتی میشه تپش قلب شدید دارم همش حس میکنم قسمت پایین سینه سمت چپم میتپه خیلی بد و اون رو احساس میکنم موقعه ای که دراز میکشم یا روی شکم دراز میکشم یا وقتایی که استرس زیاد دارم اون حتی نشسته هم حس میکنم
  که فقط پایین سینه سمت چپم بد میتپه
  یا وقتایی حس میکنم پایین وسط سینم بد میسوزه در حدی که حتی نمیتونم نفس بکشم این موقعه ها از بس تنفس برام سخت میشه دوست دارم قلبم نزنه.
  خواستم بپرسم برای چنین حالتی برام پیش میاد راه پیشگیری این حالت چی میتونه باشه!؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۶ شهریور ۹۹( 3 هفته پیش)
   سلام قرص پروپرانول ده تهيه كنيد يك هفته مداوم بخورين و بعد فقط زماني كه احساس تپش دارين
 • تصویر کاربر خانم پنجشنبه ۲۳ مرداد ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر جناب دکتر
  همسرم با توجه به اکو پیوست دارای پرولاپس می باشد،ضربان قلب معمولا ۸۰تا ۹۰و فشار خون اکثرا پایین هست،،هراز گاهی دچار تنگی نفس خفیف می شوند و کمی درد قفسه سینه،،
  پزشک دارو ندادن،،الان نظر شما در خصوص مصرف دارو جهت رفع تنگی نفس چیست؟علت می تونه پرولاپس باشد،با تشکر
  ضمنا کم کار تیرویید و زیر نظر پزشک غدد هستن و تیروکسین مصرف می کنند.
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۲۳ مرداد ۹۹( 1 ماه پیش)
   سلام پرولاپس در این حد اصلا اهمیت نداره و نگرانی ندارد.
 • تصویر کاربر آسیه جمعه ۳ مرداد ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  وقتتون بخیر آقای دکتر. من تقریبا ماه پیش بهتون پیام دادم در مورد تپش قلب و گفتم بارها اکو و نوار قلب دادم و مشکلی نداشتم و دکترا میگن به خاطر اضطراب هست. پرسیدم بخوام خیالم بشه چیکارکنم؟ شما گفتین تست ورزش.
  من با پزشکم تماس گرفتم و گفتم میخوام بیام برای تست ورزش. ایشون گفتن بیای اینجا هم من از شما تست ورزش نمیگیرم. گفتن بارها اومدی و من چکت کردم. هیچ مشکلی نداری. تپش قلب شما به خاطر اضطرابه. و هر کاری کردم که برم برای تست ورزش قبول نکردن.
  رفتم‌ زیرنظر روانپزشکم و دوباره برای اضطراب و تپش قلبم دارم دارو‌مصرف میکنم که خدار‌‌وشکر رو به راه شدم. ولی یه چیزی که هست گاه گاهی در حالت استراحت یهو دچار تپش قلب میشم. زمانش هم دم غروب هست.(تقریبا مشخص و ثابت هست زمانش). ‌پیاده روی کنم قطع میشه. داروهایی که مصرف میکنم روزی یک عدد آلوینتا37.5 هست بعد از ناهار. و یک عدد متورال50 ساعت ۸ شب.
  البته پزشکم گفتن روزی دوتا متورال 50 که من حس میکردم دوتا زیاده برام. یکیش کردم. و گفته بودن ظهر یک کلرودیازپوکساید ۵ و شب یک عدد ۱۰. که من اینا رو هم مصرف نمیکنم. چون کل روز خواب بودم.
  الان غیر از این تپش قلبایی که دم غروب یهویی میاد و میره خداروشکر مشکل دیگه‌یی ندارم و حالم خوبه با یه دونه متورال ۵۰ و یه دونه آلوینتا ۳۷.۵.
  نظر شما در مورد این تپش قلبای دم غروبی چیه؟ نیازی هست واقعا برم برای تست ورزش؟ ممنون میشم‌ راهنماییم کنین.
  الهی همیشه سلامت و‌ شاد باشین.
  1. تصویر کاربر آسیه چهارشنبه ۱ مرداد ۹۹( 1 ماه پیش)
   آقای دکتر من یادم رفت یه چیزی رو بگم این که بعضی وقتا که از خواب بیدار میشم و بلند میشم هم همین تپش قلبای یهویی میاد و بعد کمتر از پنج دقیقه رفع میشه.
   چون هیچ علائم دیگه‌یی ندارم، میخوام بدونم این تپش قلبا میتونه نشونه‌یی از بیماری قلبی باشه یا نه. مشکل فشار و کلسترول و قند و... ندارم. در کل غیر از تیرویید کم‌کار هیچ مشکل دیگه‌یی ندارم.
   بازم ممنونم
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۳ مرداد ۹۹( 1 ماه پیش)
   سلام اکر همکار من فرموده اند که فلب سالم است پس درست کفته اند و کاری بازم نیست
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر مجتبی پنجشنبه ۲۶ تیر ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر
  حدود دو ماه پیش بخاطر کرونا دچار اضطراب شدم و شکمم نبض میزنه طوری که بعضی اوقات واقعا اعصابمو بهم میریزه سونوگرافی هم رفتم گفتن همه چی طبیعی هستش و همه چی بدلیل اضطراب هستش الان که اضطرابم کم شده باز این نبض شکم رو دارم ممنون میشم راهنماییم کنید قرص پروپرانول هم میخورم انگار هیچ تاثیری نداره اگه از اضطراب هست چند وقت طول میکشه خوب شم ممنون از راهنماییتون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۲۶ تیر ۹۹( 2 ماه پیش)
   سلام میتونین از پروپرانولول ده روزانه استفاده کنید
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر