تپش قلب چیست؟

درمان تپش قلب یعنی شناسایی علت اولیه ایجاد ضربان سریع قلب و سپس برطرف کردن و یا بهبود آن. تپش قلب به معنای آگاهی از ضربان قلب خود است!

علیرغم تپش و فعالیت مداوم و بی‌وقفه‌ قلب ، این فعالیت نباید توسط خود فرد احساس ‌شود. به عبارت دیگر انسان اصلاً نباید متوجه ضربان قلب در بدن خود ‌باشند. پس هرگاه فرد احساس بکند که قلب درون قفسه ‌سینه در حال تپش می‌باشد، دچار تپش قلب شده است و ربطی به تعداد ضربان قلب ندارد.

ضربان قلب به صورت های گوناگون نظیر کوبیدن، لرزیدن ، تپیدن و … احساس می‌شود. این حالت در افراد ممکن است با رخ ‌دادن ضربانی غیر عادی اغلب در قفسه سینه، گردن یا گلو نیز همراه باشد. برخی ذکر می‌کنند که قلبشان هُری می‌ریزد یا بعضی می‌گویند که قلبشان چند دقیقه تاپ‌تاپ می‌زند و دوباره به حالت عادی بر می‌گردد.

در برخی نیز تپش قلب به صورت دائم احساس می‌شود. این احساس همیشه به معنی سرعت بالای ضربان قلب (تاکی کاردی) نیست بطوریکه در سرعت ضربان خیلی پایین (برادی کاردی) هم ممکن است احساس تپش قلب وجود داشته باشد. ضربان بالای قلب ممکن است بیانگر یک بیماری جدی باشد یا اهمیت چندانی نداشته باشد.

تعریف تپش قلب

حس کردن ضربان قلب توسط فرد اصطلاحا تپش قلب نامیده می شود. بخش عمده ای از افرادیکه به مطب و یا اورژانس بیمارستان مراجعه میکنند از تپش شاکی هستند. اغلب بعنوان یک پزشک قلب بدنبال علل تپش قلب هستیم. از جمله شایعترین علل تپش اضطراب است. پرکاری تیرویید و کم خونی دو عامل موثر در ضربان قلب هستند.

علت تپش قلب در جوانان

علت تپش قلب بسیار متفاوت می باشند. تپش قلب اکثر موارد نشانه بیماری خاصی نیست و جای نگرانی چندانی ندارد ولی گاهی ممکن است نشانه بیماری خیلی مهمی باشد.

علت تپش قلب در جوانان

تپش قلب به تنهایی نشاندهنده هیچ گروه خاصی از اختلالات نیست و اغلب در واقع اختلال فیزیکی اولیه نبوده، بلکه مشکلی روانی است. گاهی بویژه در جوانان و بیماران مبتلا به اضطراب، بیماران از احساس تپش قلب شکایت دارند و به دنبال علت تپش قلب هستند که اغلب در بررسی های اختلال ریتمی (مثل نوار قلب و هولتر ۲۴ ساعته) علت تپش قلب در جوانان ناشی از هیچ مشکل خاصی نبوده است.

علل روحی و روانی تپش قلب

روحی-علل تپش قلب

تپش قلب به تنهایی نشاندهنده هیچ گروه خاصی از اختلالات نیست و اغلب در واقع اختلال فیزیکی اولیه نبوده، بلکه مشکلی روانی است. گاهی بویژه در بیماران مبتلا به اضطراب، بیماران از احساس تپش قلب شکایت دارند و به دنبال علل تپش قلب هستند که اغلب در بررسیی ها اختلال ریتمی (مثل نوار قلب و هولتر ۲۴ ساعته) هیچ مشکلی مشخص نمی‌شود.

علل فیزیولوژیک یا طبیعی تپش قلب

فیزیولوژیک-علل تپش قلب

ورزش و فعالیت بدنی شدید می‌تواند باعث ایجاد تپش قلب برای مدت چند دقیقه در افراد سالم شود. فردی‌ که‌ بیماری‌ قلبی‌ ندارد ممکن‌ است‌ با ورزش‌ ضربان‌ قلب‌ را به‌ ۱۶۰ بار دقیقه‌ یا بیشتر برساند که‌ البته‌ این‌ طبیعی‌ است‌ و مشکلی‌ محسوب‌ نمی‌شود. استرس، هیجان و اضطراب نیز از علل تپش قلب به شمار می روند. از سوی دیگر مصرف چای غلیظ ، قهوه تلخ و برخی سیگارها ممکن است در فرد تپش قلب ایجاد نمایند.

آریتمی قلبی یا ضربان قلب نامنظم

آریتمی-علل تپش قلب
توجه به الگوی تپش قلب و همچنین نبض همزمان، تشخیص را آسان می‌کند.در تمام حالتهای دیگر تپش قلب بیشتر به صورت تند زدن و شدید زدن قلب خود را نشان می‌داد و ضربان قلب منظم بود. نبض نامنظم در حین حمله تپش قلب تقریبا همیشه دال بر آریتمی است. آریتمی‌های شایعی که منجر به تپش قلب می‌شوند، فیبریلاسیون‌ دهلیزی ‌، انقباضات پیش‌رس دهلیزی یا بطنی، تاکیکاردی ( تند ضربانی)‌ فوق‌ بطنی‌ و بطنی و گاهی سینوسی ‌می‌باشند. ضربانها در تاکیکاردی یا تند ضربانی‌ فوق‌ بطنی‌ و بطنی و ‌تند ضربانی‌ سینوسی ‌، “سریع و منظم” ، در فیبریلاسیون دهلیزی ” سریع و نامنظم” و در انقباضات پیش‌رس دهلیزی یا بطنی بصورت “نامنظمی گهگاهی ” مشاهده می‌شوند.

هنگامی  که فرد به تپش قلب مبتلا می شود، احساس می‌کند قلبش می‌ریزد یا یک ضربه محکم به دیواره قفسه سینه اصابت می‌کند. اگر فرد در این حالت نبض خود را گرفته باشد متوجه می‌شود که یک نبض خالی زده است. این نوع تپش قلب در اکثر موارد نشانه یکی از شایعترین آریتمی‌های قلبی به نام “انقباض پیش‌رس یا زودهنگام بطنی” یا (PVC)است که اغلب در افراد سالم دیده شده و مهم نمی باشد اما اگر در فردی با بیماری قلبی شناخته شده تعداد آن از حدی بیشتر شود ممکن است خطرات جدی برای فرد به همراه داشته باشد.

دلایل تپش قلب چیست؟

تپش قلب در اکثر موارد نشانه بیماری خاصی نمی‌باشد و جای نگرانی چندانی ندارد. ولی برای بیمار ممکن است این نشانه خیلی خطرناک به نظر برسد. زیرا تصور می‌کند که به دنبال تپش قلب ممکن است ایست قلبی اتفاق بیفتد و قلب از کار بیفتد. همین نگرانی و استرس باعث تحریک قلب شده و تپش قلب فرد تشدید پیدا می‌کند.

یکی از علل تپش قلب حالتهایی هستند که به طور طبیعی باعث تپش قلب می‌شوند. ورزش و فعالیت بدنی شدید می‌تواند باعث ایجاد تپش قلب برای مدت چند دقیقه شود. فردی‌ که‌ بیماری‌ قلبی‌ ندارد ممکن‌ است‌ با ورزش‌ ضربان‌ قلب‌ اش به‌ ۱۶۰ بار دقیقه‌ یا بیشتر برسد که‌ طبیعی‌ است‌. استرس، هیجان و اضطراب نیز از عوامل شناخته شده تپش قلب به شمار می‌روند.

از سوی دیگر برخی ماد غذایی نیز می توانند سبب ایجاد تپش قلب شوند. چای غلیظ ، قهوه تلخ و برخی سیگارها ممکن است در فرد تپش قلب ایجاد نمایند. بنابراین تپش قلب بعد از غذا می تواند گاهی طبیعی باشد.

برخی آریتمی ها مانند: فیبریلاسیون‌ دهلیزی ‌، انقباضات پیش‌رس دهلیزی یا بطنی تاکیکاردی یا تند ضربانی‌ فوق‌ بطنی‌ و بطنی و ‌تند ضربانی‌ سینوسی نیز می توانند سبب تپش قلب شوند. ضربانها در تاکیکاردی یا تند ضربانی‌ فوق‌ بطنی‌ و بطنی و ‌تند ضربانی‌ سینوسی ‌، سریع و منظم ، در فیبریلاسیون دهلیزی سریع و نامنظم و در انقباضات پیش‌رس دهلیزی یا بطنی بصورت “یک در میان” مشاهده می‌شوند.

در بعضی مواقع تپش قلب به صورت نابجا و نابهنگام بروز پیدا می‌کند که فرد احساس می‌کند قلبش هری می‌ریزد یا یک ضربه محکم به دیواره سینه او اصابت می‌کند. اگر فرد در این حالت نبض خود را گرفته باشد متوجه می‌شود که یک نبض خالی زده است. این نوع تپش قلب در اکثر موارد نشانه یکی از شایعترین آریتمی‌های قلبی به نام انقباض پیش‌رس یا زودهنگام بطنی است که اگر تعداد آن از حدی بیشتر شود ممکن است خطرات جدی برای فرد به همراه داشته باشد.

علایم تپش قلب

تپش قلب ممکن است این احساسات را در قلب شما ایجاد کند:

 • پرش ضربان قلب

 • ضربان و ارتعاش تند قلب

 • تپیدن سریع تر از حد معمول

 • پمپاژ سخت تر از معمول

ممکن است شما تپش را در گلو و یا گردنتان علاوه بر قفسه ی سینه احساس کنید. تپش قلب می تواند در حال فعالیت، استراحت، در حالت ایستاده، نشسته و یا خوابیده رخ دهد.

عوامل خطر

شاید شما در معرض ابتلا به تپش باشید اگر:

 • زیاد دچار استرس می شوید
 • مبتلا به اختلال اضطراب هستید و یا مرتبا حملات ترس و هراس به شما دست می دهد
 • باردار هستید
 • داروهایی مصرف می کنید که شامل محرک هایی هستند از قبیل برخی داروهای سرماخوردگی و یا آسم
 • مبتلا به پرکاری تیروئید (hyperthyroidism) هستید.
 • مبتلا به سایر مشکلات قلبی از قبیل آریتمی، نقص قلبی و یا سکته ی قلبی در گذشته باشید.

عوارض تپش قلب

خطر عوارض بسیار کم است مگر اینکه بیماری قلبی علت ضربان نامنظم قلب شما باشد. برای آن دسته از تپش هایی که علت آن بیماری قلبی است عوارض احتمالی عبارتند از:

۱- غش

اگر قلب شما تند بزند ممکن است فشار خونتان بیفتد و منجر به غش شود. این احتمال وقتی که مبتلا به ناراحتی قلبی مانند بیماری قلبی مادرزادی و یا برخی مشکلات دریچه ای باشید بیشتر می شود.

۲-ایست قلبی

در موارد نادری تپش قلب ممکن است در اثر آریتمی های تهدید کننده ی زندگی به وجود بیاید که می تواند قلب شما را از تپیدن موثر باز دارد.

۳-سکته مغزی

اگر تپش قلب به علت ضربان نامنظم (فیبریلاسیون) عضلات دهلیزی ایجاد شود،یعنی بیماری ای که در آن محفظه های بالایی قلب به جای اینکه درست بتپند مرتعش می شوند، در این حالت ممکن است حوضچه ی خون تشکیل شده و سبب ایجاد لخته شود. اگر لخته شل شود ممکن است شریان مغزی را مسدود کند و منجر به سکته ی مغزی گردد.

۴-نارسایی قلبی

این نارسایی ممکن است در اثر پمپاژ ناموثر قلب به مدت طولانی که به دلیل وجود آریتمی مثلا فیبریلاسیون دهلیزی ایجاد شده باشد. گاهی کنترل سرعت آریتمی که باعث نارسایی قلبی شده می تواند عملکرد قلب شما را بهبود ببخشد.

در مواردی‌ که‌ حمله‌ تند ضربانی‌ تکرار می‌شود، امکان‌ دارد یک‌ یا چند دارو برای‌ کنترل‌ ضربان‌ قلب‌ تجویز شوند. در مواردی که علت تپش قلب، آریتمهای قلبی باشد، داروهایی مانند دیگوکسین، کینیدین‌، مسدودکننده‌های‌ کانال‌ کلسیم، پروکاینامید و داروهای ضد‌ بتا آدرنرژیک‌ تجویز می‌شوند. در آریتمی‌ها اگر ضربان‌ قلب‌ به‌ حالت‌ طبیعی‌ باز گردانده‌ نشود، امکان‌ دارد نارسایی‌ احتقانی‌ قلب ، حمله‌ قلبی ‌، یا سکته قلبی، که‌ جان‌ بیمار را به‌ خطر می‌اندازند، رخ‌ دهند.

گاهی نیز لازم می‌شود که برای درمان تپش قلب در بیماران دچار برادی کاردی (ضربان قلب پایین)، دستگاهی به نام ضربانساز قلب (Pace maker) در سینه بیمار جاسازی شود تا در مواقع ضروری ضربان قلب بیمار را تنظیم نماید. ندرتاً استفاده‌ از شوک‌ الکتریکی‌ جهت خاتمه به آریتمی لازم می‌شود.

اصول درمان تپش قلب بر حذف عامل بوجود آورنده (دارو ، تنباکو ، قهوه ، چای و الکل)، تشخیص علت تپش قلب، درمان بیماریهای همراه (پرکاری تیروئید ، افت قند خون ، علائم یائسگی و اضطراب) و  آریتمی های خاص تشخیص داده شده، استوار است. در اکثر موارد با رعایت عادات مناسب زندگی و تغذیه، پرهیز از استرسها و هیجانات و انجام ندادن فعالیتهای ورزشی نامتناسب، علت تپش قلب فرد بهبود می‌یابد.

به منظور خاتمه دادن برخی آریتمی باز چرخشی، گاهی مانورهای واگی متعدد توسط پزشک یا توسط فرد آموزش دیده انجام می‌شود که با تحریک عصب واگ باعث برگشت تپش قلب در بعضی از آریتمی‌ها ‌شوند مثل:

-ماساژ ناحیه‌ کاروتید گردن‌ (البته‌ منوط‌ به‌ اجازه پزشک و این‌ که‌ روش‌ انجام‌ بدون‌ خطر این‌ تکنیک‌ را فرا گرفته‌ باشید.)
-نگاه‌ داشتن‌ نفس‌ به‌طور کوتاه‌مدت‌
-سرفه پی‌در‌پی
-نیشگون‌ گرفتن‌ از پوست‌ بازو به‌ قدری‌ که‌ باعث‌ درد شود.
-زدن‌ آب‌ سرد به‌ صورت ‌، فرو بردن‌ سر در آب‌ سرد به‌ مدت‌ کوتاه‌ ، یا دوش‌ سرد بطوری‌ که‌ آب‌ سرد روی‌ سر بریزد.
-مانور والسالوا: در بینی‌ و دهان‌ خود را بگیرید و سعی‌ کنید در همین حال به‌ هوا را از بینی‌ خارج‌ کنید بطوری‌ که‌ احساس‌ کنید پرده‌های‌ گوش‌ به‌ سمت‌ بیرون‌ حرکت‌ می‌کنند.

درمان دارویی تپش قلب

در مواردی‌ که‌ حمله‌ تند ضربانی‌ تکرار می‌شود، امکان‌ دارد یک‌ یا چند دارو برای‌ کنترل‌ ضربان‌ قلب‌ تجویز شوند. در مواردی که علت تپش قلب، آریتمهای قلبی باشد، داروهایی مانند دیگوکسین، کینیدین‌، مسدودکننده‌های‌ کانال‌ کلسیم، پروکاینامید و داروهای ضد‌ بتا آدرنرژیک‌ تجویز می‌شوند. در آریتمی‌ها اگر ضربان‌ قلب‌ به‌ حالت‌ طبیعی‌ باز گردانده‌ نشود، امکان‌ دارد نارسایی‌ احتقانی‌ قلب ، حمله‌ قلبی ‌، یا سکته قلبی، که‌ جان‌ بیمار را به‌ خطر می‌اندازند، رخ‌ دهند.

گاهی نیز لازم می‌شود که برای درمان تپش قلب در بیماران دچار برادی کاردی (ضربان قلب پایین)، دستگاهی به نام ضربانساز قلب (Pace maker) در سینه بیمار جاسازی شود تا در مواقع ضروری ضربان قلب بیمار را تنظیم نماید. ندرتاً استفاده‌ از شوک‌ الکتریکی‌ جهت خاتمه به آریتمی لازم می‌شود.

دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوگرافی در تهران

تپش قلب چیست؟
لطفاٌ امتیاز دهید
4 (0%) 1 رایs

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربرنسیم چهارشنبه ۱۶ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  با سلام مدت ده روز است که دچار تنگی نفس ،تپش قلب ،درد دست چپ تا ناحیه گردن و درد قفسه سبنه و کتف شده‌ام
  البته همه این موارد بعد از فوت خواهرم درحادثه رانندگی اتفاق افتاده
  خواستم بدونم که این علائم ناشی از بیماری قلبی هست و یا به خاطر شرایط خاص حاضر میباشد و درمان آن چیست ؟ با تشکر
  1. تصویر کاربردکتر محمد حسین نجفیچهارشنبه ۱۶ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش)

   سلام

   به احتمال زیاد اصطرابیه

   ولی ممکنه هم قلبی باشه

   بهتره به پزشک مراجعه کنید

 • تصویر کاربرمح جمعه ۱۸ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  بابت پیوست رونوشت خدمت دکتر فرستادم که بر اثر حادثه ضربه مغزی شده بودم باتشکر
  1. تصویر کاربردکتر محمد حسین نجفیپنجشنبه ۱۷ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش)

   سلام

   سوالتون چی هست

  2. تصویر کاربرمحپنجشنبه ۱۷ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش)
   سلام اقای دکتر وقت جناب عالی بخیر ممنون جناب عالی جهت راهنمایی بیماران من ۴۳ ساله هستم حدود ۹۶ روز پیش بر اثر حادثه دچار ضربه مغزی شدم که سمت چپ قسمت گیجگاه خونریزی فوق شامه ای و تخلیه هماتون و ورود هوا به جمجمه شدم که بر اثر حادثه دچار اضطراب و استرس شدید شدم و خیلی دچار حمله های عصبی شدم طوری که فکر میکردم مشکلی در بدن رخ داده و می خواهم بمیرم که شب تا صبح دم بیمارستان می خوابیدم و در روز حتی شاید ۲ ساعت نمی خوابیدم وقتی به دکتر جراح مغز مراجعه میکردم میگفت مشکلی نیست وه این امر دچار نوسانات فشار خون طوری که ۱۸ برروی منیموم ۱۱ رسید و بعضی وقتها ۹ بر منیموم ۶ میرسد وقتی امپول یا قرص برای فشار خون تجویز میکردن زمان خوردن ضربان قلبم ا۱۲۸ بعضی وقتها ۵۳ میرسید قرص کونکور ۵ و ۲/۵ مصرف کردم لوزارتان ۵ مصرف کردم زمانی د چار تنکی نفس بودم و سنگینی نفس ازمایشاتم در طول این ۳ ما چکاب کامل کردم تمام سالم هستند از جمله کلیه کبد تیرویید تمام سالم پلاکاتهای خونم همچنین دو بار اکو قلب چندین نوار قلب و تست ورزش تمام سالم هستند حال که تا زمانی که دکتر قلبم که میرفتم و این مشاکل من را دید اسنترا ۵۰ تجویز کرد که حالم از لحاظ اظصراب و استرس بهتر شدم و فشار خون طبق دکتر ندارم و حدود ۱ ماه هست دیگر استفاده نمیکنم و مشکل ندارم فقد بعضی وقتها ۱۰ بر ۶/۸ یا ۹/۸ بر 6/8 به ندرت بوده در طول که نوسانات نوسانات فشار خون داشتم خیلی فشار خون با دستگاه فشار تست میکردم شاید در ۱۰ دقیقه حداقل به ۱۵ بار میرسد حال حدود چند روز متوجه شدم در سینم هری میریزد و یک ضربان قلبم یکی با تاخیر میزند شاید در ۴ دقیقه مشکلی نیست شاید در یک دقیقه ۲بار بزند هولتر ضربان بستم دکتر گفت مشکلی نیست و ندارد و اکو قلب گرفتم و نوار قلب ۳ بار گرفتم تما م سالم بودند دکتر گفت درست شما این احساس را میکنید درست ولی در عمل وجود خارجی ندارد چونکه شما از لحاظ قلب سالم هستید حال کمی نفسم تنگ میشود اما نه مثل قبلا ایا میشود بر اثر ان همه با دستگاه فشار میگرفتم و به رگهام فشار می اوردم این مشکل به وجود امده و قبلا با اضطرابی که داشتم خیلی اب میخوردم روز شد که شاید ۲۰ لیتر اب مصرف کرد و خیلی ادرار میکردم تا زمان قبل اسنترا ۵۰ که تجویز کردن بهتر شدم اقا دکتر مشکلی ندارم مسئله ندارم طبق دکتر قلب که رفتم ما در شهر محرومی زندگی میکنیم راهنمایم کنید ممنون میشوم ببخشید وقت شما را گرفتم ممنون
  3. تصویر کاربردکتر محمد حسین نجفیجمعه ۱۸ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش)

   سلام

   مشکل اصطرابی شدید دارید و مجدد باید به روانپزشک مراجعا کنید

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربرامیر جمعه ۱۸ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید بنده حدود ۱ سال و نیم پیش روز دوم ماه رمضون که روزه بودم لحظه افطار از تشنگی دو لیوان چای خوردم و نیمه شب دچار برگشت به مری شدم که حس میکردم از پر خوریه و جدی حساب نکردمش،دقایقی نگذشت که یهو تپش قلب گرفتم و هر ۱۰ یا ۱۵ ثانیه شوکی مثه یکی نزدن قلب یا یکی بیشتر زدن قلب بهش اضافه شد که تا صبح حس کردم میمیرم،فردا صبحش رفتم مطب پزشک قلب صدای قلبمو شنید و علائم رو گفتم گفت از معدته و فقط قرص پرانول ۱۰ تجویز کرد و تا همین امروز مدام دکترا گفتن از معدته و یک بار که بزور گفتم از قلبم ازمایش بگیرن به نوار قلب و ازمایش خون اکتفا کردن و گفتن باز هم از معدته،بنده هم دو ماه پیش آندوسکوپی و هم کلونوسکپی کردم پزشک گفت معدت مشکلی نداره حتی هلیکوباکتر هم نداره اما رودت یه بواسیر داره که اکثر دارنش و یه سری قرص معده داد گفت اینارو بخور شاااید خوب شدی،من این قرص هارو خوردم خوب نشدم هیچ درد های شدید معده بهم اضافه شد و قرص هارو قطع کردم و فقط قرص کلیدینیوم سی کمی بهترم میکرد،حالا مشکل جدیدم هم که اضافه شده اینه که هر روز سرم درد میکنه و از صبح تا شب تپش قلب بالای ۹۰ دارم که اغلب من در حالت طبیعی ۷۴ الی ۸۴ بودم,مجبور شدم دوباره پرونول رو روزی دوبار مصرف کنم اما نمیدونم چرا بعد یکی دو روز که تپش بهتر میشه تپش قلبم زیر ۶۰ میره و بد حال میشم،و خانوم دکتر اینم اضافه کنم که قبل این شدید شدن تپش با خوردن یه سری چیزا تپش شدت میگرفت و شبا هم باید تا حدود ۳ شب بیدار میموندم تا معده خالی شه بخوابم وگرنه تپش نمیذاشت خوب بشم،این روزا ولی چه معده خالی چه پر از صبح تا شب تپش دارم و مجبور به خوردن پرونول هستم که اونم بعد مدتی تپش قلبمو خیلی میاره پایین و مریض تر میشم،کمک کنید ممنون میشم داره میشه دو سال که من دچار این بیماری شدم و دکتری حالمو نمیفهمه اخرین نوار قلبم براتون ارسال کردم که متاسفانه لحظه ی تپش گرفته نشده
  1. تصویر کاربردکتر محمد حسین نجفیدوشنبه ۱۴ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش)

   سلام

   باید هولتر ریتم بلندید تا نوع اریتمی مشخص بشه که بشه در مورد درمان تصمیم گرفت

  2. تصویر کاربرامیردوشنبه ۱۴ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش)
   اقای دکتر یکبار هولتر انجام شد که متاسفانه الان جواب رو ندارم و گفتن اغلب زمان پری شکمت با گرسنگی تپش داری و این مشکل از معدس اما فوق تخصص گوارش گفت معدت و گوارشت سالمه،و اینکه اقای دکتر اینکه یه راه هدایت اضافی تو قلبمه موضوعش چیه که اون خانوم دکتر بهم گفتن؟میگفتن این راه اضافی رو فعال کردی و اون بهت تپش قلب میده
  3. تصویر کاربردکتر محمد حسین نجفیپنجشنبه ۱۷ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش)

   سلام

   بعیده راه اضافی باشه

   احتمالا مشکل اضطرالی دارید

   ولی به هر حال بدون معاینه نمیشه اظهار نظر دقیق کرد

  4. تصویر کاربرامیرپنجشنبه ۱۷ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش)
   اقای دکتر شما توی نوار قلب مشکل خاصی دیدید؟و اینکه اقای دکتر گاهی به مریم اسید یا هرچی داخل معدس برمیگرده قلبم دیوونه میشه کمو زیاد میزنه ایا این میتونه مشکل عصبی و رفلاکس باشه؟
  5. تصویر کاربردکتر محمد حسین نجفیجمعه ۱۸ مرداد ۹۸( 1 هفته پیش)

   خیر

   باید مراجعه کنید

  6. نمایش سایر 4 پاسخ
 • تصویر کاربرمحسن شنبه ۵ مرداد ۹۸( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر من بدنسازی کار میکنم به دلیل پارگی ناف عمل فتق ناف کردم بعد از بهبودی دوباره تمریناتمو شروع کردم و مثل قبل از عمل دوبارسوماتروپین مصرف کردم ولی این بار بعد از مصرف سوماتروپین تپش قلب ضربان شکمی و بیقراری گرفتم بعد از چند روز قطع کردم ولی عوارض در بدنم ماند.ابن ضربان ونبض داخل بدنم شکم و داخل گلو حس صبحه با تپش و لرزش بیار میشم دستمو هر جای بدنم میگرم نبض ایجاد میشه گز گز پل و دست دارم تمام ازمایشاتو انجام دادم کم کاری و پر کاری تیروید ندارم غلظت ندارم کمبود ویتامین ندارم هیچ مشکلی ندارم فقط انزیم سی پی کی 298 بود.ضربان شکمسلام اقای دکتر من بدنسازی کار میکنم به دلیل پارگی ناف عمل فتق ناف کردم بعد از بهبودی دوباره تمریناتمو شروع کردم و مثل قبل از عمل دوبارسوماتروپین مصرف کردم ولی این بار بعد از مصرف سوماتروپین تپش قلب ضربان شکمی و بیقراری گرفتم بعد از چند روز قطع کردم ولی عوارض در بدنم ماند.ابن ضربان ونبض داخل بدنم شکم و داخل گلو حس صبحه با تپش و لرزش بیار میشم دستمو هر جای بدنم میگرم نبض ایجاد میشه گز گز پل و دست دارم تمام ازمایشاتو انجام دادم کم کاری و پر کاری تیروید ندارم غلظت ندارم کمبود ویتامین ندارم هیچ مشکلی ندارم فقط انزیم سی پی کی 298 بود.
  1. تصویر کاربردکتر محمد حسین نجفیشنبه ۵ مرداد ۹۸( 3 هفته پیش)

   سلام

   بهتره دارو رو قطع کنید و سونو شکم انجام د۶ید و با جواب سونو جهت معاینه مراجعه کنید

 • تصویر کاربرمسلم یکشنبه ۲۰ مرداد ۹۸( 6 روز پیش) مشاهده پرسش
  مسلم
  دوشنبه 31 تیر 98 تپش قلب

  با سلام و عرض ادب خدمت شما دکتر ارجمند
  چند وقتی هست خانم بنده در نواحی دست چپ و قفسه سینه درد احساس میکنه و شب ها موقع خواب خیلی دردش بیشتر میشه .الان چند روزی هم هست میگن که احساس تهوع و سر درد خاصی دارن . البته لازم به ذکر هست که تپش قلب هم دارن مخصوصا شب و موقع خواب .
  قرص خواصی تجویز میکنید دکتر یا اکو یا چیز دیگه ای ...

  ممنون از لطف شماممنون میشم راهنماییم کنید
  1. تصویر کاربردکتر محمد حسین نجفییکشنبه ۲۰ مرداد ۹۸( 6 روز پیش)

   سلام

   باید جهت بررسی مراجعه کنند

   اما به احتمال زیاد علایم اضطرابیه

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر