مرور برچسب

راه های پیشگیری از بیماریهای قلبی

پیشگیری از بیماری های قلبی

پیشگیری از بیماری های قلبی کار چندان دشواری نیست! عوامل متعددی از جمله فشار خون، چربی، دیابت، ورزش و غیره در کنترل خطر…