مرور برچسب

اکو قلب جنین

اکوی قلب جنین

اکوی قلب جنین یک آزمایش اولتراسوند است که در طول بارداری انجام می شود تا از این طریق  قلب نوزاد را بررسی کنند.…