مرور برچسب

اقدامات لازم در برخورد با سکته قلبی

درمان سکته قلبی

سکته قلبی عبارتست از گرفتگی ناگهانی یکی از عروق تغذیه کننده بافت قلب.علامت واضح و رایج سکته قلبی درد شدید با شروع…