دستگاه ECG – پرسش ۱۰۰۶۳۰

  • تصویر کاربر امید چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۰( ۶ ماه پیش) تعداد بازدید: ۸۳ سایر بیماری های قلب
    خطای دستگاه ها در ثبت سیگنال های الکتریکی قلب چقدر است؟ مثلا آیا ممکن است بخاطر خرابی یا کالبره نبودن ریتم را درست نشان ندهد؟ یا چقدر احتمال دارد که بیمار زنده و ضربان بسیار ضعیف بدون نبض داشته باشد ولی دستگاه تشخیص ندهد و خط صاف را نمایش دهد؟ توجه داشته باشید که سوالم در مورد قابلیت اعتماد به دستگاه است صرف نظر از خطاهایی مانند استرس بیمار که ممکن است نتایج را خدشه دار کند.
    1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۰( ۶ ماه پیش)
      احتمال چنین واقعه ای بسیار ناچیز است