خفگی و توان نداشتن – پرسش ۷۲۸۴۴

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید
لطفا امتیاز دهید