تصویر فوکوس درسونو گرافی – پرسش ۸۲۴۰۵

  • تصویر کاربر زهرا شنبه ۱۶ فروردین ۹۹( ۱ سال پیش) تعداد بازدید: ۸۳ بیماری قلبی نوزادان
    تصویرفوکوس اکوژن منفردوایزوله اینتراکاردیاک دربطن چپ به دیامترکمتراز۲میلیمترمشاهده شدکه باتوجه به ایزوله بودن این سافت مارکرریسک آناپلوئیدی افزایش نمی یابد ایا مشکلی هست سونو جنین بوده
    1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۱۶ فروردین ۹۹( ۱ سال پیش)

      سلام باید با متخصص زنان و قلب اطفال مشورت کنید در حوزه تخصص من نیست