قلبی وکلیوی – پرسش ۱۰۱۴۳۷

  • تصویر کاربر نوبخت جمعه ۷ خرداد ۰( ۳ ماه پیش) تعداد بازدید: ۳۰ گرفتگی عروق
    میخ استم بدونم برای مادرم۸۴ساله باسابقه ینارسایی کلیوی مزمن وگرفتگی عروق کرونرودیابت وکارکردقلب ۴۱درصدباتوجه به داروهایمصرفی انسولین نیتروکانتین ونیکوراندیل وآاسآوآتورواستاتینوکاروویدیلول وپلاویکسوفوروزمایدولوزارتاناولا جایگزینی برای نیکوراندیل وجوددارد دوماجدیدا ورم درقسمت شکن وتحتانی بیشترشده که بادوزفوروزماید وآاسآ تاحدی کنترل پیشودولی سرفه زیادشده میخواستم بدونم باتوجه به شرایط موجود میتوانم دیگوگسین به داروهابرای اکسیژن رسانی بیشتراستفاده کنم یادورگاروودیلول رابالاببرم لطفا راهنمایی بفرماییدمتشکرم درضمن کراتینین ۱/۸میباشد
    1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۷ خرداد ۰( ۳ ماه پیش)
      دیگوکسبن را توصیه نمی کنم برای تنگی نفس و ورم و سرفه دور فورزوماید را بیشتر کنید بهتر است
جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید