اتساع آئورت صعودی – پرسش ۳۱۸۰۳

  • تصویر کاربر هادی جمعه ۱۷ آذر ۹۶( ۳ سال پیش) تعداد بازدید: ۳۴۰ سایر بیماری های قلب
    سلام جناب دکترمن دارای دریچه دولتی و اتساع آئورت صعودی با اندازه حدود ۴۳ هستم، عملکرد دریچه mild است درد خاصی ندارم و در حدود ۳ سال است تقریبا ثابته، باید عمل بشم؟
    1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۱۷ آذر ۹۶( ۳ سال پیش)