بیماری مادرزادی قلب asd و پرواز با هواپیما – پرسش ۵۶۲۴۲