تیرکشیدن قفسه سینه و کرختی پشت بازو و پت ران پای چپ – پرسش ۴۰۷۰۲

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید
لطفا امتیاز دهید