همسرم۴۶سال دارد سابقه ی این بیماری رو داره پای سمت راستش ورم همراه بادرد وسوزش دارد آزمایشات نشون داده دفع اوره پایین هست وسطح پروتیین بالا – پرسش ۳۸۹۵

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید
لطفا امتیاز دهید