دردقفسه سینه – پرسش ۳۵۹۵۱

 • تصویر کاربر ف پنجشنبه ۲۸ دی ۹۶( ۳ سال پیش) تعداد بازدید: ۶۵ درد قفسه سینه
  Fatima:
  Fatima:
  سلام بنده شبی دراثرتنگی نفس وسرگیجه شدیدبیدارشده وبعدازتهوع وساعتی، آرام شده .درنوارقلب گفتند اشکال دارد.دیگری گفت مشکلی نیست.ولی اکو وتست ورزش مشکلی نداشت.بعدازدوهفته دردی درقفسه سینه .سنگینی وتنگی نفس احساس میکنم که طول میکشد.اسکن هسته ای وتست ورزش دادم متخصص فرمودندمشکلی نیست بایدباپزشک مغزواعصاب مشورت کنیدوداروی گاباتین ومعده وپرانول تجویزفرمودند.ولی باز گاهی درددرسمت قلبم شدیداست وکمی درددرکتفم وخواب آلوده میشوم ولی بافعالیت اصلاشدیدنمی شودوضربانم هم تغییری نداردحدود۷۰ است. بالاخره بیماری قلبی است یاخیر.چه کنم!ممنون باسلام وعرض تشکرازتوجهتان بنده خانمی ۴۴ ساله سابقه بیماری قلبی فامیلی نداریم.آزمایشات چربی.قند.عفونت منفی است. شبی دراثرتنگی نفس وسرگیجه شدیدبیدارشده وبعدازتهوع وساعتی، آرام شده .درنوارقلب گفتند اشکال دارد.دیگری گفت مشکلی نیست.ولی اکو وتست ورزش مشکلی نداشت.بعدازدوهفته دردی درقفسه سینه .سنگینی وتنگی نفس احساس میکنم که طول میکشد.اسکن هسته ای وتست ورزش دادم متخصص فرمودندمشکلی نیست بایدباپزشک مغزواعصاب مشورت کنیدوداروی گاباتین ومعده وپرانول تجویزفرمودند.ولی باز گاهی درددرسمت قلبم شدیداست وکمی درددرکتفم وخواب آلوده میشوم ولی بافعالیت اصلاشدیدنمی شودوضربانم هم تغییری نداردحدود۷۰ است. بالاخره بیماری قلبی است یاخیر.چه کنم!ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۲۸ دی ۹۶( ۳ سال پیش)
   تکراری