قلب – پرسش ۸۵۲۸۶

  • تصویر کاربر مریم جمعه ۲۲ فروردین ۹۹( ۱ سال پیش) تعداد بازدید: ۹۰ آنژیوگرافی
    من ازدیشب پشت سرم شدید درد می کنه به گردنم هم می زنه وهمش هم فکر می کنم کرونا دارم قلبم تیر می کشه فکم هم درد داره من ۴٢سالم هست سابقه بیماری قلبی فامیلی هم داریم نمی دونم مشکل من کجاست خیلی حالم بده همش فکر می کنم قلبم هست ازیه طرف هم فکر می منم کرونا گرفتم
    1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۲۲ فروردین ۹۹( ۱ سال پیش)