تیرکشیدن سمت چپ قفسه سینه بهمراه درد گردن در یک نقطه – پرسش ۹۶۸۲۳

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید