پروپرانولول – پرسش ۱۰۵۲۵۴

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید
لطفا امتیاز دهید