سوراخ قلبی – پرسش ۱۰۲۸۳۷

  • تصویر کاربر زهرا یکشنبه ۱۳ تیر ۰( ۴ ماه پیش) تعداد بازدید: ۳۹ سایر بیماری های قلب
    سلام آقای دکتر خسته نباشین آقای دکتر اگه تو نوار قلب محور الکتریکی قلب به سمت راست باشه و هیپروتروفی بطن راست و دهلیز راست مطرح نباشه و دلیلش بلوک شاخه ای ناقص نوشته باشه یعنی اونطرف قلب بزرگ شده؟کلن آقای دکترمحور قلب به سمت راست یا چپ باشه یعنی اونطرف قلب بزرگ شده ؟
    1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۱۳ تیر ۰( ۴ ماه پیش)
      نه الزاما جابجایی محور به معنی بزرگ شدگی آن سمت نیست عللی مثل فشارخون می توانند این کار را بکنند