قرص پروپرانولول – پرسش ۹۷۱۴۶

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید
لطفا امتیاز دهید