تپش قلب – پرسش ۵۷۵۰۴

 • تصویر کاربر شادی جمعه ۲۹ تیر ۹۷( ۳ سال پیش) تعداد بازدید: ۴۹ تپش قلب
  آقای دکتر این حالت هایی که دارم و تو گوگل زدم ببینم چیه زده بود که اینا حالتهای سکته ی قلبی هست از اون موقع من بدترشدم همش میترسم که نکنه قلبم دیگه نزنه همش استرس دارم مخصوصا شبها که خیلی میترسم دراز کشیدنی هی نفسای عمیق میکشم تپش میگیرم زود قرص پروپرانول میخورم که آروم بشم ولی اثری نداره هر روز بیشتر شبها این حالتها اذیتم میکنه
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷( ۳ سال پیش)
   اگر ضربان قلب یا فشار پایین ندارید، دوز پرانول رو کمی بیشتر کنید. نگران نباشید
  2. تصویر کاربر شادی چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷( ۳ سال پیش)
   فشار پایین که ندارم ولی یک سال پیش همینجوری شدم سه روز پشت سرهم دکتر رفتم بعد اون یکم حالم بهتر شده بود ولی دوباره شروع شده نمیدونم چیکار کنم دکترم رفتم نوار قلب بگیرین گفتند نیازی نیست همش از استرسه ولی من اصلا خوب نشدم هیچ بدترم شدم شبها دراز که میکشم سمت چپ بدنم یه جورایی میلرزه انگاری از بدنم یه چیزی رد میشه زود بلند میشم میشینم نفسام تندتر میشه دست چپم بی حس میشه
  3. تصویر کاربر شادی چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷( ۳ سال پیش)
   فشار پایین که ندارم ولی یک سال پیش همینجوری شدم سه روز پشت سرهم دکتر رفتم بعد اون یکم حالم بهتر شده بود ولی دوباره شروع شده نمیدونم چیکار کنم دکترم رفتم نوار قلب بگیرین گفتند نیازی نیست همش از استرسه ولی من اصلا خوب نشدم هیچ بدترم شدم شبها دراز که میکشم سمت چپ بدنم یه جورایی میلرزه انگاری از بدنم یه چیزی رد میشه زود بلند میشم میشینم نفسام تندتر میشه دست چپم بی حس میشه
  4. تصویر کاربر شادی چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷( ۳ سال پیش)
   فشار پایین که ندارم ولی یک سال پیش همینجوری شدم سه روز پشت سرهم دکتر رفتم بعد اون یکم حالم بهتر شده بود ولی دوباره شروع شده نمیدونم چیکار کنم دکترم رفتم نوار قلب بگیرین گفتند نیازی نیست همش از استرسه ولی من اصلا خوب نشدم هیچ بدترم شدم شبها دراز که میکشم سمت چپ بدنم یه جورایی میلرزه انگاری از بدنم یه چیزی رد میشه زود بلند میشم میشینم نفسام تندتر میشه دست چپم بی حس میشه
  5. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۲۹ تیر ۹۷( ۳ سال پیش)
   بهتره مشاوره روانشناس برای کاهش استرس شوید