قرص پرانول ۱۰

موارد استفاده از قرص پرانول ۱۰نقش قرص پرانول ۱۰ در کاهش استرسدکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص…

نارسایی مزمن وریدی

در نارسایی مزمن وریدی ،وریدها قدرت کافی برای برگرداندن خون به قلب را ندراند. نارسایی مزمن وریدی در مراحل اولیه آن بهتر…

آیا واسکولیت کشنده است؟

واسکولیت التهاب رگهای خونی است که سب آسیب به دیواره ی رگهای خونی شامل: ضخیم تر شدن، شکننده تر شدن، باریک تر شدن و زخم…