علت هری ریختن دل چیست؟

هری ریختن دل می تواند در هر سنی اتفاق افتد. علت خالی شدن ناگهانی دل یا یهو ریختن قلب چیست؟دکتر محمد حسین نجفی متخصص…

فشار خون ۹ روی ۶

فشار خون ۹ روی ۶ یا کمتر از این معمولا نشانگر فشار خون پایین یا هایپوتنشن مى باشد؛ به این معنی که فشار در شریان های شما…

قرص پرانول ۱۰

موارد استفاده از قرص پرانول ۱۰نقش قرص پرانول ۱۰ در کاهش استرسدکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص…