تفسیر آزمایش PT یا آزمایش زمان پروترومبین

تفسیر آزمایش PT یا آزمایش زمان پروترومبین

تفسیر آزمایش PT یا آزمایش زمان پروترومبین

PT و INR جزو آزمایش هایی محسوب می شوند که زمانی که یک فرد داروی ضد انعقاد وارفارین مصرف می کند برای اطمینان از اینکه میزان دوز تجویزی دارو درست عمل نموده یا خیر، و این که PT / INR در محدوده مناسبی قرار گرفته اند، تجویز می شوند.

آزمایش زمان پروترومبین PT چیست؟

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که برای کمک به شناسایی و تشخیص یک اختلال خونریزی یا اختلال لخته بیش از حد، مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت همسو شده بین المللی (INR) از نتیجه PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر چگونگی عملکرد داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) مورد مصرف در روند پیشگیری از لخته شدن خون می باشد.

چه زمانی نیاز به آزمایش PT می باشد؟

هنگامی که شما در حال مصرف وارفارین هستید یا زمانی که شما دچار خونریزی طولانی مدت غیر قابل توضیح و یا لخته های خونی نامناسب باشید، انجام تست PT برای شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چه نمونه ای برای آزمایش PT نیازاست؟

یک نمونه خون از یک رگ بازو گرفته می شود.

چه آمادگی برای انجام آزمایش PT لازم می باشد؟

هیچ آمادگی مورد نیاز نیست، هر چند شما تحت درمان با داروهای ضد انعقاد باشید، نمونه باید قبل از مصرف دوز روزانه شما جمع آوری گردد.

تفسیر آزمایش PT چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

آزمایش PT یا زمان پروترومبین اغلب همراه با زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) استفاده می شود که برای کمک به تشخیص علت خونریزی غیر قابل توضیح و یا لخته شدن خون نامناسب است. نسبت همسو شده بین المللی (INR) بر اساس نتایج حاصل از یک PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر افراد تحت درمان با داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) استفاده می گردد.

چندین پروتئین که فاکتورهای انعقادی نامیده می شوند، در فرایندی درگیر هستند که بدن با استفاده از آن لخته خون را برای کمک به جلوگیری از خونریزی (هموستاز) می سازد. هنگامی که یک آسیب رخ می دهد و خونریزی آغاز می شود، برخی از فاکتورهای انعقادی در یک مراحل متوالی (آبشار انعقادی) در نهایت به شکل گیری یک لخته خونی فعال کمک می نمایند. به منظور اینکه لخته شدن طبیعی رخ دهد، باید مقدار کافی از هر فاکتور انعقادی وجود داشته باشد و هر یک باید به درستی عمل کنند.

تست  PTو INR برای نظارت بر اثربخشی داروی ضد انعقاد وارفارین استفاده می گردد. این دارو بر عملکرد آبشار انعقادی تاثیر می گذارد و به مهار تشکیل لخته خون کمک می کند. که در دراز مدت برای افرادی که مکرر لخته شدن خون نامناسب را تجربه می کنند، تجویز می شود. هدف از درمان با وارفارین حفظ تعادل بین جلوگیری از تشکیل لخته خون و منتهی به خونریزی بیش از حد می باشد. این تعادل نیاز به نظارت دقیق دارد. INR می تواند برای تنظیم دوز دارویی یک فرد تجویز شود تا محدوده مطلوبی که برای شخص و شرایط فردی آن مناسب می باشد تعیین گردد.

تست ptوارفارین ممکن است برای شرایطی از قبیل موارد زیر تجویز گردد:

 • ضربان قلب نامنظم (فیبریلاسیون دهلیزی)
 • داشتن دریچه های مصنوعی قلب
 • ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE)
 • سندرم ضد فسفولیپید
 • گاهی اوقات، در حملات قلبی با عوامل خطر خاص

آزمایش PT ممکن است همراه با یک تست PTT  به عنوان نقطه شروع برای بررسی خونریزی بیش از حد و یا اختلالات انعقادی استفاده شود. PT عوامل انعقادی VII، X، V، II و I (فیبرینوژن) را ارزیابی می کند. آزمایش PTT فاکتورهای انعقادی XII، XI، IX، VIII، X، V، II (پروترومبین)، فیبرینوژن و همچنین پری کالکرئین را مورد ارزیابی قرار می دهد.

با ارزیابی نتایج حاصل از آزمایش PT و PTT با هم، پزشک می تواند سرنخ هایی از آنچه که به عنوان خونریزی یا لخته ممکن است باشد را به دست آورد. این آزمایشات تشخیصی به تنهایی برای تشخیص کافی نیستند اما اغلب اطلاعاتی ارائه می کنند که ممکن است آزمایشات بیشتری لازم باشد.

نمونه هایی از تست هایی که ممکن است همراه با آزمایش PT و PTT یا برای پیگیری نتایج غیر طبیعی انجام شوند عبارتند از:

۱- تعداد پلاکت ها Platelet count

این تست برای تعیین اینکه آیا میزان پلاکت ها کاهش یافته یا نه، به کار می رود؛ چرا که اینحالت می تواند باعث خونریزی بیش از حد شود.

۲- تست زمان ترومبین Thrombin time testing

گاهی اوقات توصیه برای انجام این آزمایش برای کمک به رد کردن یک ناهنجاری فیبرینوژنی می باشد.

۳- تست فیبرینوژن Fibrinogen testing

ممکن است برای رد کردن یک سطح پایین یا اختلال فیبرینوژنی به عنوان یک علت PT طولانی مدت، انجام شود.

۴- تست فاکتور انعقادی Coagulation factor tests

این آزمایش فعالیت (عملکرد) فاکتورهای انعقادی را اندازه گیری می کند. این تست می تواند کاهش مقادیر پروتئینی یا پروتئین هایی که به درستی عمل نمی کنند (کاهش عملکرد) را تشخیص دهد.

۵- فاکتور فون ویلبراند von Willebrand factor

گاهی اوقات دستور انجام این آزمایش برای کمک به تعیین بیماری فون ویلبراند می باشد که یک علت PTT طولانی مدت است.

بر اساس سابقه بیمار که با دقت به دست آمده، تست PTT و آزمایش PT گاهی اوقات به عنوان یک آزمایش قبل از اعمال جراحی و یا قبل از دیگر روش های تهاجمی برای غربالگری میزان خونریزی بالقوه انجام می گردد.

تست PT همچنین ممکن است زمانی انجام شود که یک فرد داروهای ضد انعقاد مصرف نمی کند ولی علائم و نشانه های خونریزی بیش از حد و یا لخته شدن را دارد که می تواند شامل موارد زیر باشد:

لخته شدن خون– خونریزی غیر قابل توضیح و یا به راحتی کبود شدن

– خون دماغ

– خونریزی لثه

– یک لخته خون در ورید یا شریان

– وضعیت بحرانی مانند انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) که ممکن است باعث خونریزی و لخته خون شود به این عنوان که فاکتورهای انعقادی با سرعت بالایی استفاده شده اند.

– یک بیماری مزمن مانند بیماری کبد شدید ممکن هموستاز را تحت تاثیر قرار دهد.

هنگامی که عمل جراحی افزایش خطر ابتلا به از دست دادن خون را با خود به همراه دارد و یا زمانی که فرد دارای سابقه بالینی خونریزی می باشد، مانند خونریزی بینی مکرر و بیش از حد و کبودی آسان، که ممکن است نشان دهنده وجود یک اختلال خونریزی باشد؛ در چنین وضعیتی دستور انجام آزمایش PT همراه با PTT، ممکن است قبل از عمل جراحی داده شود.

نتیجه آزمایش PT چیست؟

تفسیر آزمایش خون PTبرای افرادی که در حال مصرف وارفارین می باشند، اکثرا آزمایشگاه ها نتایج PT که گزارش می کنند، بر حسب INR تنظیم شده است. این افراد باید INR از ۲ تا ۳ داشته باشند که براساس نیاز به “رقیق کننده خون” می باشد. برای افرادی که در معرض خطر بالایی از یک لخته خون قرار دارند، نیاز به INR بالاتر – حدود ۲/۵ تا ۳/۵ می باشد.

نتیجه آزمایش برای یک آزمایش PT بستگی به روش مورد استفاده دارد، محدوده نرمال نشان دهنده یک مقدار متوسط برای افراد سالم است که تا حدودی از آزمایشگاهی با آزمایشگاه دیگر متفاوت خواهد بود. کسی که وارفارین مصرف نمی کند باید نتیجه آزمایش PT خود را با محدوده طبیعی ارائه شده در نتیجه آزمایش که توسط آزمایشگاه انجام شده، مقایسه کند.

یک PT طولانی مدت یا بعبارتی بالا بودن ptt در آزمایش خون به این معناست که خون، زمان بیش از حد طولانی برای تشکیل یک لخته صرف می کند. عوارض بالا بودن pt ممکن است با شرایطی مانند بیماری کبد، کمبود ویتامین K یا کمبود فاکتور انعقادی ایجاد گردد.

آنچه که نیاز هست در مورد آزمایش PT بدانید!

برخی از مواد مصرف شده مانند الکل، می تواند تست PT و INR را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از آنتی بیوتیک ها می توانند PT و INR را افزایش دهند. باربیتورات ها، قرص های ضد بارداری و هورمون درمانی جایگزین (HRT) و ویتامین K (یا در یک مولتی ویتامین و یا مکمل تغذیه ای مایع) ممکن است PT را کاهش دهد. غذاهای خاص، مانند گوشت گاو و کبد خوک، چای سبز، کلم بروکلی، نخود، کلم پیچ، شلغم و محصولات سویا، حاوی مقادیر زیادی از ویتامین K می باشند و می توانند نتایج PT را تغییر دهند.

مهم است که یک پزشک در مورد همه داروها، مکمل ها و غذاهای که یک فرد به تازگی مصرف کرده است، آگاه باشد تا نتایج تفسیر آزمایش PT و INR درست و مطمئن صورت گیرد.

برخی آزمایشگاه ها یک PT عنوان یک درصد از حالت نرمال گزارش می کنند، اگر چه این یک روش معمول نیست.

گاهی چنین سوالی د ذهنتان ایجاد می شود که نتایج آزمایش PT من گاهی اوقات متفاوت است، با این حال پزشک من نسخه من را تغییر نداده است. چرا؟

پرسش از دکتربیماری، تغییر در رژیم غذایی و مصرف برخی از داروها (موارد ذکر شده در بالا) می توانند نتایج PT را تغییر دهند. روش نمونه گیری خون و مشکل در تهیه نمونه خونی نیز همچنین می تواند نتایج آزمایش را تحت تاثیر بگذارد. اگر پزشک به شخصه در مورد ثبات PT / INR تان نگران باشد، ممکن است تست های خونی بیشتری از شما بگیرد.

دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و و فوق تخصص آنژیوگرافی

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر سینا یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 53 مشاهده پرسش
  سلام جناب آقای دکتر ، میزان مصرف وارفارین روزی ۳/۴ بوده و الان آزمایش pt انجام شده و به این صوررت هست:
  PT 16.6
  I.N.R 1.58
  لطفا بفرمایید مقدار مصرف وارفارین باید چقدر بشه ، ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸( 1 سال پیش)

   سلام

   برای تنظیم وارفارین باید حضوری تشریف بیاوردید

 • تصویر کاربر رفیعی سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 28 مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر گرامی وقتتون بخیر .قلب مادر من کمی مشکل گشادی دریچه داشت و این نوبت با اسکن قلب مشخص شده که یکی از رگها مختصر گرفتگی دارد و دکتر ایشان داروی نیتروکاردین 3.6 را به همراه اسپیرین و متورال 50 و اسویکس و والسارتان 80
  تجویز کردند که داروی نیتروکاردین رو نصفه مصرف میکنند ولی بشدت سردرد وحال بد و لرزش بدن و بیحالی شدید ایجاد میکند که خیلی آزار دهنده هست. برای یکشنبه 27 بهمن وقت آنژیو دارد آیا مشکلی پیش خواهد آمد اگر برای این دو سه روز داروی نیتروکاردین را حذف کنند؟
  با تشکر فراوان از شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸( 1 سال پیش)

   سلام

   خیر مشکلی پیش نمیاد 

   میتونید دارو رو موقت قطع کنید

 • تصویر کاربر Raha جمعه ۱۸ بهمن ۹۸( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 30 مشاهده پرسش
  ‎با سلام و احترام
  ‎برادر بنده سه ماه ونیم قبل جراحی تومور مننژیوم مخچه داشته و دو بار
  pt&ptt
  ‎چک شده که نرمال بود ولی جدیدا کمی بالا رفته میخواستم بدانم چرا بالا رفته چکار کنیم
  ‎در ضمن ایشون فشارخون دارند که قبلا لوزارتان مصرف می کردند و حدود ۳ماهه که به جای ان کنکور۵روزانه استفاده می کنند و شبها کلونازپام۱ میلی مصرف می کنندو در این حین مدتی اسنترا و لازیکس دادند که بعداز ازمایش اول مصرف قطع شد ایا کنکور در افزایش زمان انعقاد تاثیر دارد؟
  در ضمن پلاکت ۲۶۱۰۰۰
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۱۸ بهمن ۹۸( 1 سال پیش)

   سلام

   Inr ۱.۱ همچنان نرماله و چیز مهمی نیست

 • تصویر کاربر محمدجواد پنجشنبه ۱۷ بهمن ۹۸( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 31 مشاهده پرسش
  باعرض سلام و خسته نباشید پدرم ۶۰سال سن داره ptخونش یک باره شده ۲۷دوشنبه ها وجمعه ها نصف قرص وارفارین مصرف می‌کرده الان باید بیشتر کنه قرصو یاکمتر؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۱۷ بهمن ۹۸( 1 سال پیش)

   سلام

   بیماریشون چی هست و inr چند هست

 • تصویر کاربر جمال جمعه ۱۱ بهمن ۹۸( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 35 مشاهده پرسش
  سلام جناب اقای دکتر بهترین جواب ازمایش پی تی برای تعویض دریچه دودریچه ائوت ومیترال چند ثانیه می باشد ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۱۱ بهمن ۹۸( 1 سال پیش)

   Inr ب ای میترال دو و نیم تا سه و نیم

   ب ای آئورت ۲ تا ۳ مگر موارد خاص 

 • تصویر کاربر سونیا شنبه ۵ بهمن ۹۸( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 30 مشاهده پرسش
  دختر نه ساله ماژور دارم، قبل از بیوپسی کبد، آزمایش سی بی سی و پی تی انجام داده که پی تیش دوتا بالاست، یعنی14 هست، برای بیوپسی مشکلی وجود داره؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۵ بهمن ۹۸( 1 سال پیش)

   سلام

   Inr مهمه

 • تصویر کاربر درسا یکشنبه ۶ بهمن ۹۸( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 27 مشاهده پرسش
  سلام مامانم 57 سالشون هست 4 سال پیش سکته مغزی کردن و سمت راست بدن بی حرکت هست ده روز پیش احساس درد قسمت قلبشون داشتن و تنگی نفس. دکتر اکو و نوار قلب گرفت.. اسکن هسته ای دادن و ازمایش پی تی..خدا روشکرهمش سالم بود. ولی الان کمی تنگی نفس دارن و گاهی کمی گیجن. و گاهی سمت بی حرکتشون ورم میکنه.چه علتی ممکنه باشه که دکترا تشخیص ندادن
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۶ بهمن ۹۸( 1 سال پیش)

   سلام

   ممکنه نارسایی قلبی یا کلیوی و یا مشکل تیروییدی باشه

   در ضمن در اندام بی حرکت ورم البته خفیف ممکته

   ولی به هر حال نیاز به بررسی بیشتر دارند

   با مدادک مراجعه کنید

 • تصویر کاربر میلاد یکشنبه ۲۹ دی ۹۸( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 41 مشاهده پرسش
  با سلام دکتر پدرم 55سال سن دارد دو بار عمل باز کردن دریچه قلبش فلزی چند روز پیش از ناحیه دست پای راستش احساس بی حسی کرد ن به دکتر مراجعه کردیم گفتن ptمختل وارفارین زیاد مصرف کرده خونش رقیق شده چند روز بستری بودن حالا هیچ بهبودی حس نکردن دیروز ازمایش دادیم pt16و inr1.6بود ممنونم راهنمای کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۲۹ دی ۹۸( 1 سال پیش)

   سلام

   بی حسی پا به inr ارتباط نداره

   مگر اینکه سکته مغزی یا خونریزی مغزی  اتفاق افتاده باشه

  2. تصویر کاربر میلاد یکشنبه ۲۹ دی ۹۸( 1 سال پیش)
   دکتر سی تی اسکن رادیو لوژی انجام دادیم گفتن مشکلی نداره
  3. تصویر کاربر میلاد یکشنبه ۲۹ دی ۹۸( 1 سال پیش)
   دکتر سی تی اسکن رادیو لوژی انجام دادیم گفتن مشکلی نداره
  4. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۲۹ دی ۹۸( 1 سال پیش)

   بیمار باید معاینه شود

   به این شکل نمیشه نظر داد

  5. نمایش سایر 3 پاسخ
 • تصویر کاربر غزل دوشنبه ۲۳ دی ۹۸( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 38 مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر، سه ماه پیش بصورت یهویی دست راستم ورم کرد که طی این سه ماه سه بار اتفاق افتاد همراه درد و تورم رگ ها به پزشک مراجعه کردم نوار عصب از چهار اندام گرفتن و عکس از گردن و قرص گاباپنتین 100 و سلوکسیب 200 تجویز شد اما الان حدوده یک ماه هست درد و سوزش در چپ و راست و وسط گردن و کتف دارم که در قسمت سرشانه چپ و حلالی چپ گردن شدیدتر هست ، سرشانه ها هم سفت میشن باز تورم و فشار زیاد داخل رگ ها رو حس میکنم که باعث ضعف زیاد در دست هام میشه ، ممنون میشم اگر راهنماییم کنین 🙏🌺
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۲۳ دی ۹۸( 1 سال پیش)

   سلام

   باید از نظر لخته در عروق بررسی شوید و از نظر دنده گردنی بررسی شوید

   باید مراجعه کتید

 • تصویر کاربر mina پنجشنبه ۲۶ دی ۹۸( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 30 مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر من واسه عمل بینی ازمایش خون که دادم ptt 51 شده رفتم دکتر خون واسم ازمایش نوشتن میخواستم بدونم خوب شدنی هستم با اینکه من هیچ وقت خون ریزی شدید نداشتم و ندارم
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۲۶ دی ۹۸( 1 سال پیش)

   سلام

   علل مختلفی داره

   باید عابتدا علت مشخص شود

درحال دریافت اطلاعات
همیشه برخی بیماران این سوال را می پرسند که آیا ناراحتی های معده، می تواند منجر به افزایش فشارخون شود؟ آیا ممکن است منشا…
به طور کلی تعداد سالمندان بالای ۶۵ سال در کشورمان رو به افزایش است و به زودی بخش قابل توجه و مهمی از جمعیت…
مشکلات قلبی یکی از رایج ترین عارضه ها در افراد (خصوصا افراد سالمند) به شمار می آید. بنابراین اهمیت فراوان رسیدگی به این مشکلات…
شاید شما هم تا به حال در مورد سوفل قلبی یا صدای اضافه ی قلبی شنیده باشید. اما این اصطلاح به چه معنی است؟…
همیشه برخی بیماران این سوال را می پرسند که آیا ناراحتی های معده، می تواند منجر به افزایش فشارخون شود؟ آیا ممکن است منشا…
به طور کلی تعداد سالمندان بالای ۶۵ سال در کشورمان رو به افزایش است و به زودی بخش قابل توجه و مهمی از جمعیت…
مشکلات قلبی یکی از رایج ترین عارضه ها در افراد (خصوصا افراد سالمند) به شمار می آید. بنابراین اهمیت فراوان رسیدگی به این مشکلات…
قبلی
بعدی

آدرس مطب

خیابان پاسداران، گلستان ششم ، پلاک۴۱

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟

پرسش از دکتر