تفسیر آزمایش PT یا آزمایش زمان پروترومبین

PT و INR جزو آزمایش هایی محسوب می شوند که زمانی که یک فرد داروی ضد انعقاد وارفارین مصرف می کند برای اطمینان از اینکه میزان دوز تجویزی دارو درست عمل نموده یا خیر، و این که PT / INR در محدوده مناسبی قرار گرفته اند، تجویز می شوند.

آزمایش زمان پروترومبین PT چیست؟

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که برای کمک به شناسایی و تشخیص یک اختلال خونریزی یا اختلال لخته بیش از حد، مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت همسو شده بین المللی (INR) از نتیجه PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر چگونگی عملکرد داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) مورد مصرف در روند پیشگیری از لخته شدن خون می باشد.

چه زمانی نیاز به آزمایش PT می باشد؟

هنگامی که شما در حال مصرف وارفارین هستید یا زمانی که شما دچار خونریزی طولانی مدت غیر قابل توضیح و یا لخته های خونی نامناسب باشید، انجام تست PT برای شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چه نمونه ای برای آزمایش PT نیازاست؟

یک نمونه خون از یک رگ بازو گرفته می شود.

چه آمادگی برای انجام آزمایش PT لازم می باشد؟

هیچ آمادگی مورد نیاز نیست، هر چند شما تحت درمان با داروهای ضد انعقاد باشید، نمونه باید قبل از مصرف دوز روزانه شما جمع آوری گردد.

تفسیر آزمایش PT چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

آزمایش PT یا زمان پروترومبین اغلب همراه با زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) استفاده می شود که برای کمک به تشخیص علت خونریزی غیر قابل توضیح و یا لخته شدن خون نامناسب است. نسبت همسو شده بین المللی (INR) بر اساس نتایج حاصل از یک PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر افراد تحت درمان با داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) استفاده می گردد.

چندین پروتئین که فاکتورهای انعقادی نامیده می شوند، در فرایندی درگیر هستند که بدن با استفاده از آن لخته خون را برای کمک به جلوگیری از خونریزی (هموستاز) می سازد. هنگامی که یک آسیب رخ می دهد و خونریزی آغاز می شود، برخی از فاکتورهای انعقادی در یک مراحل متوالی (آبشار انعقادی) در نهایت به شکل گیری یک لخته خونی فعال کمک می نمایند. به منظور اینکه لخته شدن طبیعی رخ دهد، باید مقدار کافی از هر فاکتور انعقادی وجود داشته باشد و هر یک باید به درستی عمل کنند.

تست  PTو INR برای نظارت بر اثربخشی داروی ضد انعقاد وارفارین استفاده می گردد. این دارو بر عملکرد آبشار انعقادی تاثیر می گذارد و به مهار تشکیل لخته خون کمک می کند. که در دراز مدت برای افرادی که مکرر لخته شدن خون نامناسب را تجربه می کنند، تجویز می شود. هدف از درمان با وارفارین حفظ تعادل بین جلوگیری از تشکیل لخته خون و منتهی به خونریزی بیش از حد می باشد. این تعادل نیاز به نظارت دقیق دارد. INR می تواند برای تنظیم دوز دارویی یک فرد تجویز شود تا محدوده مطلوبی که برای شخص و شرایط فردی آن مناسب می باشد تعیین گردد.

تست ptوارفارین ممکن است برای شرایطی از قبیل موارد زیر تجویز گردد:

 • ضربان قلب نامنظم (فیبریلاسیون دهلیزی)
 • داشتن دریچه های مصنوعی قلب
 • ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE)
 • سندرم ضد فسفولیپید
 • گاهی اوقات، در حملات قلبی با عوامل خطر خاص

آزمایش PT ممکن است همراه با یک تست PTT  به عنوان نقطه شروع برای بررسی خونریزی بیش از حد و یا اختلالات انعقادی استفاده شود. PT عوامل انعقادی VII، X، V، II و I (فیبرینوژن) را ارزیابی می کند. آزمایش PTT فاکتورهای انعقادی XII، XI، IX، VIII، X، V، II (پروترومبین)، فیبرینوژن و همچنین پری کالکرئین را مورد ارزیابی قرار می دهد.

با ارزیابی نتایج حاصل از آزمایش PT و PTT با هم، پزشک می تواند سرنخ هایی از آنچه که به عنوان خونریزی یا لخته ممکن است باشد را به دست آورد. این آزمایشات تشخیصی به تنهایی برای تشخیص کافی نیستند اما اغلب اطلاعاتی ارائه می کنند که ممکن است آزمایشات بیشتری لازم باشد.

نمونه هایی از تست هایی که ممکن است همراه با آزمایش PT و PTT یا برای پیگیری نتایج غیر طبیعی انجام شوند عبارتند از:

۱- تعداد پلاکت ها Platelet count

این تست برای تعیین اینکه آیا میزان پلاکت ها کاهش یافته یا نه، به کار می رود؛ چرا که اینحالت می تواند باعث خونریزی بیش از حد شود.

۲- تست زمان ترومبین Thrombin time testing

گاهی اوقات توصیه برای انجام این آزمایش برای کمک به رد کردن یک ناهنجاری فیبرینوژنی می باشد.

۳- تست فیبرینوژن Fibrinogen testing

ممکن است برای رد کردن یک سطح پایین یا اختلال فیبرینوژنی به عنوان یک علت PT طولانی مدت، انجام شود.

۴- تست فاکتور انعقادی Coagulation factor tests

این آزمایش فعالیت (عملکرد) فاکتورهای انعقادی را اندازه گیری می کند. این تست می تواند کاهش مقادیر پروتئینی یا پروتئین هایی که به درستی عمل نمی کنند (کاهش عملکرد) را تشخیص دهد.

۵- فاکتور فون ویلبراند von Willebrand factor

گاهی اوقات دستور انجام این آزمایش برای کمک به تعیین بیماری فون ویلبراند می باشد که یک علت PTT طولانی مدت است.

بر اساس سابقه بیمار که با دقت به دست آمده، تست PTT و آزمایش PT گاهی اوقات به عنوان یک آزمایش قبل از اعمال جراحی و یا قبل از دیگر روش های تهاجمی برای غربالگری میزان خونریزی بالقوه انجام می گردد.

تست PT همچنین ممکن است زمانی انجام شود که یک فرد داروهای ضد انعقاد مصرف نمی کند ولی علائم و نشانه های خونریزی بیش از حد و یا لخته شدن را دارد که می تواند شامل موارد زیر باشد:

لخته شدن خون– خونریزی غیر قابل توضیح و یا به راحتی کبود شدن

– خون دماغ

– خونریزی لثه

– یک لخته خون در ورید یا شریان

– وضعیت بحرانی مانند انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) که ممکن است باعث خونریزی و لخته خون شود به این عنوان که فاکتورهای انعقادی با سرعت بالایی استفاده شده اند.

– یک بیماری مزمن مانند بیماری کبد شدید ممکن هموستاز را تحت تاثیر قرار دهد.

هنگامی که عمل جراحی افزایش خطر ابتلا به از دست دادن خون را با خود به همراه دارد و یا زمانی که فرد دارای سابقه بالینی خونریزی می باشد، مانند خونریزی بینی مکرر و بیش از حد و کبودی آسان، که ممکن است نشان دهنده وجود یک اختلال خونریزی باشد؛ در چنین وضعیتی دستور انجام آزمایش PT همراه با PTT، ممکن است قبل از عمل جراحی داده شود.

نتیجه آزمایش PT چیست؟

تفسیر آزمایش خون PTبرای افرادی که در حال مصرف وارفارین می باشند، اکثرا آزمایشگاه ها نتایج PT که گزارش می کنند، بر حسب INR تنظیم شده است. این افراد باید INR از ۲ تا ۳ داشته باشند که براساس نیاز به “رقیق کننده خون” می باشد. برای افرادی که در معرض خطر بالایی از یک لخته خون قرار دارند، نیاز به INR بالاتر – حدود ۲/۵ تا ۳/۵ می باشد.

نتیجه آزمایش برای یک آزمایش PT بستگی به روش مورد استفاده دارد، محدوده نرمال نشان دهنده یک مقدار متوسط برای افراد سالم است که تا حدودی از آزمایشگاهی با آزمایشگاه دیگر متفاوت خواهد بود. کسی که وارفارین مصرف نمی کند باید نتیجه آزمایش PT خود را با محدوده طبیعی ارائه شده در نتیجه آزمایش که توسط آزمایشگاه انجام شده، مقایسه کند.

یک PT طولانی مدت یا بعبارتی بالا بودن ptt در آزمایش خون به این معناست که خون، زمان بیش از حد طولانی برای تشکیل یک لخته صرف می کند. عوارض بالا بودن pt ممکن است با شرایطی مانند بیماری کبد، کمبود ویتامین K یا کمبود فاکتور انعقادی ایجاد گردد.

آنچه که نیاز هست در مورد آزمایش PT بدانید!

برخی از مواد مصرف شده مانند الکل، می تواند تست PT و INR را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از آنتی بیوتیک ها می توانند PT و INR را افزایش دهند. باربیتورات ها، قرص های ضد بارداری و هورمون درمانی جایگزین (HRT) و ویتامین K (یا در یک مولتی ویتامین و یا مکمل تغذیه ای مایع) ممکن است PT را کاهش دهد. غذاهای خاص، مانند گوشت گاو و کبد خوک، چای سبز، کلم بروکلی، نخود، کلم پیچ، شلغم و محصولات سویا، حاوی مقادیر زیادی از ویتامین K می باشند و می توانند نتایج PT را تغییر دهند.

مهم است که یک پزشک در مورد همه داروها، مکمل ها و غذاهای که یک فرد به تازگی مصرف کرده است، آگاه باشد تا نتایج تفسیر آزمایش PT و INR درست و مطمئن صورت گیرد.

برخی آزمایشگاه ها یک PT عنوان یک درصد از حالت نرمال گزارش می کنند، اگر چه این یک روش معمول نیست.

گاهی چنین سوالی د ذهنتان ایجاد می شود که نتایج آزمایش PT من گاهی اوقات متفاوت است، با این حال پزشک من نسخه من را تغییر نداده است. چرا؟

پرسش از دکتربیماری، تغییر در رژیم غذایی و مصرف برخی از داروها (موارد ذکر شده در بالا) می توانند نتایج PT را تغییر دهند. روش نمونه گیری خون و مشکل در تهیه نمونه خونی نیز همچنین می تواند نتایج آزمایش را تحت تاثیر بگذارد. اگر پزشک به شخصه در مورد ثبات PT / INR تان نگران باشد، ممکن است تست های خونی بیشتری از شما بگیرد.

دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و و فوق تخصص آنژیوگرافی

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

لطفا امتیاز دهید

با توجه به شرایط کرونا چنانچه امکان مراجعه حضوری به مطب و یا کلینیک پزشک های متخصص برای شما امکان پذیر نیست، می توانید در هر کجای ایران که هستید از طریق لینک زیر درخواست ویزیت در منزل را داشته باشید.

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر میلادمیری جمعه ۲۷ اسفند ۹۵( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 48 مشاهده پرسش
  باعرض سلام خدمت شما اقای دکتر خواستم بپرسم که این یک رگ مادرم که 60 درصدگرفتگی داره با بالن زدن برطرف میشه?واینکه فرق بالن وفنرگذاری چیه ;باتشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۲۷ اسفند ۹۵( 4 سال پیش)
   سلام
   گرفتگي ٦٠ درصد نياز به باز كردن ندارد مگر بيمار درد سينه داشته باشد
   جواب سوال دوم در يايت بخوبي فرق انژيوپلاستي بالون و استنت توضيح داده شده
 • تصویر کاربر ایران چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 46 مشاهده پرسش
  من 74ساله و بی تحرک دوماه پیش دچار ترومبوز وریدی در ناحیه کشاله ران سمت چپ و نزدیک به ناف شدم بعد از پنج روز بستری شدن در بیمارستان سینا ورم پایم که از کشاله ران تاقوزک پا رسیده بود کم نشد و حتی با مصرف ریورکسابان هم از 10 درجه به 7درجه رسید و با مراجعه به متخصص گفتند 6ماه دیگر قرص بخورم سوالم این است میتوانم کمی تحرک داشته باشم وقتی حتی دستشویی میروم پایم ورم شدید میکند؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵( 4 سال پیش)
 • تصویر کاربر امین جمعه ۱۵ بهمن ۹۵( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 152 مشاهده پرسش
  سلام و عرض ادب
  من مدت بیشت از یک ساله که حس می کنم در سرم دچار یک سنگینی شدم و علائمش هم خستگی خیلی زیاد به حال غش و ضعف تمرکز و حتی واضح نبودن تکلم و گنگ صحبت کردنم هست
  آیا امکان داره رگ مغزم گرفته باشه؟! شلی صورت یا دست و پا رو ندارم فقط گاهی احساس صدای سوت در سرم دارم من بچه بودم چند بار سرم شکسته و آخرین مورد هم دوران سربازی از پشت ماشین افتادم و سرم خورده کف آسفالت ولی اون زمان نه دکتر رفتم نه عکس گرفتم!
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۱۴ بهمن ۹۵( 4 سال پیش)
   سلام
   ميتوانيد از متخصص مغز و اعصاب بخواهيد يك سونوگرافي داپلر رنگي كاروتيد درخواست نمايد
  2. تصویر کاربر امین پنجشنبه ۱۴ بهمن ۹۵( 4 سال پیش)
   سلام
   بسیار تشکر از پاسخ سریعتون!
  3. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۱۵ بهمن ۹۵( 4 سال پیش)
   ?
  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر [email protected] شنبه ۴ دی ۹۵( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 113 مشاهده پرسش
  با سلام مدتی هست که کشاله ران من سفت شده یا پا از پاین تا بالا انگار سنگین که مثل اینه که وزنه ای به ران پاها بسته شده وقتی بالا می یارم سنگینیش احساس می شه داروی مغز استفاده می کنم قدیم هم این جوری می شدم ولی نه با این شدت لطفا علمی جواب دهید
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۴ دی ۹۵( 4 سال پیش)
   سلام
   اين در حيطه تخصص بنده نيست
 • تصویر کاربر یاسر چهارشنبه ۱ دی ۹۵( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 70 مشاهده پرسش
  سلام جناب دکتر پدر من بیماری دیابت دارد یک سال پیش در بیمارستان امام رضا مشهد گرفتگی رگ پا با عمل آنژو باز شد ولی اکنون پای ایشون ورم کرده به حدی که پوست داره میترکه میخواستم نظرتون رو در این مورد بدونم در ضمن انسولین مصرف میکنن با تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی چهارشنبه ۱ دی ۹۵( 4 سال پیش)
   سلام
   سريعتر توسط متخصص قلب ويزيت شوند
 • تصویر کاربر فرزانه دوشنبه ۱۰ آبان ۹۵( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 59 مشاهده پرسش
  باسلام خانمی هستم 47 ساله وکارمندوسابقه 24 سال مدتی است پشت ساق پاهایم درد دارد و بعضی اوقات که ساعات زیادی را دراداره باشم ( اضافه کاری ) ورم میکند آیا عروق پاهایم مشکل دارند . باتشکر ازشما
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۱۰ آبان ۹۵( 4 سال پیش)
   سلام
   ممكن است شروع واريس وريدهاي پا باشد
 • تصویر کاربر سید دوشنبه ۱۲ مهر ۹۵( 5 سال پیش) تعداد بازدید: 124 مشاهده پرسش
  با سلام وخسته نباشید ،پسر سی ویک ساله من مدتی است که دچار ورم شدید ودرد زیاد در پاها شده چنین نوبت به دکتر مراجعه کردیم ،،آزمابشاتش همه خوب بودند ،،اما اکو نشون داد که دریچه راست دچار مشگل شده ودر سونو گرافی هم باریک شدن عروق و وجود پلاک در عروق پا مشهود بود ،ولی دکتر اورژانس بیمارستان قلب گفت خوبه ،نه دارویی ونه توصیهای کرد ،،اما همچنان ورم ودرد را دارد که راه رفتن را برایش مشگل کرده ،،چه باید بکنیم،،آیا نباید بستری میشد ،،آیا نباید برایش کاری انجام میدادند ،،لطفا راهنمایی بفرمایید ،متشکرم
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۱۲ مهر ۹۵( 5 سال پیش)
   سلام
   لطفا گزارش اكو رو براي بنده ارسال فرماييد
 • تصویر کاربر مهدی شنبه ۵ تیر ۹۵( 5 سال پیش) تعداد بازدید: 137 مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید من دچار پادرد هستم به دکتر روماتولوژی مارجعه کردم وبعد از معاینه گفتند رگ های اطراف پهلو ها کناره های ران و پشت زانو ها بیرون زده بهطوری که باچشم قابل مشاهده است وبه دکتر جراح عروق مراجعه کردم وبرای من MRI ازنوع MRV نوشتند وانجام دادند میخواستم جواب ام ار ای را مشاهده وجوابتون رو بهم بگویید چیست ممنون میشم
  جواب ام ار ای
  bilateral lower extremity veins with gadolinium
  mr venography study of cerebral veins using tof and tubrbo
  infra hepatic portion of ivc is not seen that suggetive of aplasia.
  bilateral common iliac veins are absent.
  right external iliac vein shows dilated.
  left external iliac vein shows decreased size.
  bilateral inter nal iliac veins appear dilated.
  bilateral common and superficial femoral and popliteal veins show patent.
  multiple varicose veins are seen in both lower limbs as a collateral veins.

  multiple collateral veins are seen in the pelvic cavity and also abdomen and abdominal wall
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۴ تیر ۹۵( 5 سال پیش)
   سلام
   نبود مادرزادي برخي وريدها گزارش شده و برخي وريدها دچار واريس هستند.
   با جراح محترم عروق مجددا مشورت نماييد.
  2. تصویر کاربر مهدی جمعه ۴ تیر ۹۵( 5 سال پیش)
   سلام باتشکر از جواب شما
   ببخشید اقای دکتر خیلی خطرناک می باشد این چیزایی که تو قسمت پاسخ گفتید
   خیلی ممنون
  3. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۵ تیر ۹۵( 5 سال پیش)
   سلام
   خطري شما رو تهديد نميكنه
   نگران نباشين
  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر فاطمه سه شنبه ۲۵ خرداد ۹۵( 5 سال پیش) تعداد بازدید: 127 مشاهده پرسش
  Eliii:
  مادرم دوتا پاهش روی پاش حالت خواب رفتگی داره،و یکی از پاها از پشت باسن تا پشت ساق پا و روی پا درد داره،که وقتی رو پا وایمیسته و کار خونه انجام میده دیگه خیلی اذیت میشه، نا گفته نمونه ایشون اضافه وزن دارن، واریس دارن، روی پا لکه های قهوه ای ایجاد شده،یکی از پا ها ورم بیشتری داره( همون که درد داره)
  بعد وقتی که خیلی درد داره متوجه شدم خیلی قرمز هم میشه پاهاش
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی سه شنبه ۲۵ خرداد ۹۵( 5 سال پیش)
   سلام احتمالا دچار واريس هستند
   يا دچار دردهاي ناشي از فشار عصب سياتيك هستند
   براي پاسخگويي بايد ديده شوند.
درحال دریافت اطلاعات
واریس در پاها بیماری بسیار شایعیست، بخصوص در خانم ها. شاید شما به دنبال رسیدن به پاسخ پرسش های بی شمارتان در این زمینه…
تری گلیسرید یکی از اجزای چربی خون است که به شکل ذراتی ریز در عروق و گردش خون انسان دیده می شود. در کنار…
شروع روز با یک صبحانه ی مقوی و سالم می تواند به کنترل فشار خون کمک کند. یک صبحانه سالم همچنین می تواند انرژی…
بدن چربی را جهت تامین انرژی و محافظت در بسیاری از مناطق از جمله کبد ذخیره می کند. اگر بر اساس سونوگرافی یا نمونه…
واریس در پاها بیماری بسیار شایعیست، بخصوص در خانم ها. شاید شما به دنبال رسیدن به پاسخ پرسش های بی شمارتان در این زمینه…
تری گلیسرید یکی از اجزای چربی خون است که به شکل ذراتی ریز در عروق و گردش خون انسان دیده می شود. در کنار…
شروع روز با یک صبحانه ی مقوی و سالم می تواند به کنترل فشار خون کمک کند. یک صبحانه سالم همچنین می تواند انرژی…
قبلی
بعدی

آدرس مطب

خیابان پاسداران، گلستان ششم ، پلاک۴۱

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟

پرسش از دکتر