تفسیر آزمایش PT یا آزمایش زمان پروترومبین

PT و INR جزو آزمایش هایی محسوب می شوند که زمانی که یک فرد داروی ضد انعقاد وارفارین مصرف می کند برای اطمینان از اینکه میزان دوز تجویزی دارو درست عمل نموده یا خیر، و این که PT / INR در محدوده مناسبی قرار گرفته اند، تجویز می شوند.

آزمایش زمان پروترومبین PT چیست؟

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که برای کمک به شناسایی و تشخیص یک اختلال خونریزی یا اختلال لخته بیش از حد، مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت همسو شده بین المللی (INR) از نتیجه PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر چگونگی عملکرد داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) مورد مصرف در روند پیشگیری از لخته شدن خون می باشد.

چه زمانی نیاز به آزمایش PT می باشد؟

هنگامی که شما در حال مصرف وارفارین هستید یا زمانی که شما دچار خونریزی طولانی مدت غیر قابل توضیح و یا لخته های خونی نامناسب باشید، انجام تست PT برای شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چه نمونه ای برای آزمایش PT نیازاست؟

یک نمونه خون از یک رگ بازو گرفته می شود.

چه آمادگی برای انجام آزمایش PT لازم می باشد؟

هیچ آمادگی مورد نیاز نیست، هر چند شما تحت درمان با داروهای ضد انعقاد باشید، نمونه باید قبل از مصرف دوز روزانه شما جمع آوری گردد.

تفسیر آزمایش PT چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

آزمایش PT یا زمان پروترومبین اغلب همراه با زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) استفاده می شود که برای کمک به تشخیص علت خونریزی غیر قابل توضیح و یا لخته شدن خون نامناسب است. نسبت همسو شده بین المللی (INR) بر اساس نتایج حاصل از یک PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر افراد تحت درمان با داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) استفاده می گردد.

چندین پروتئین که فاکتورهای انعقادی نامیده می شوند، در فرایندی درگیر هستند که بدن با استفاده از آن لخته خون را برای کمک به جلوگیری از خونریزی (هموستاز) می سازد. هنگامی که یک آسیب رخ می دهد و خونریزی آغاز می شود، برخی از فاکتورهای انعقادی در یک مراحل متوالی (آبشار انعقادی) در نهایت به شکل گیری یک لخته خونی فعال کمک می نمایند. به منظور اینکه لخته شدن طبیعی رخ دهد، باید مقدار کافی از هر فاکتور انعقادی وجود داشته باشد و هر یک باید به درستی عمل کنند.

تست  PTو INR برای نظارت بر اثربخشی داروی ضد انعقاد وارفارین استفاده می گردد. این دارو بر عملکرد آبشار انعقادی تاثیر می گذارد و به مهار تشکیل لخته خون کمک می کند. که در دراز مدت برای افرادی که مکرر لخته شدن خون نامناسب را تجربه می کنند، تجویز می شود. هدف از درمان با وارفارین حفظ تعادل بین جلوگیری از تشکیل لخته خون و منتهی به خونریزی بیش از حد می باشد. این تعادل نیاز به نظارت دقیق دارد. INR می تواند برای تنظیم دوز دارویی یک فرد تجویز شود تا محدوده مطلوبی که برای شخص و شرایط فردی آن مناسب می باشد تعیین گردد.

تست ptوارفارین ممکن است برای شرایطی از قبیل موارد زیر تجویز گردد:

 • ضربان قلب نامنظم (فیبریلاسیون دهلیزی)
 • داشتن دریچه های مصنوعی قلب
 • ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE)
 • سندرم ضد فسفولیپید
 • گاهی اوقات، در حملات قلبی با عوامل خطر خاص

آزمایش PT ممکن است همراه با یک تست PTT  به عنوان نقطه شروع برای بررسی خونریزی بیش از حد و یا اختلالات انعقادی استفاده شود. PT عوامل انعقادی VII، X، V، II و I (فیبرینوژن) را ارزیابی می کند. آزمایش PTT فاکتورهای انعقادی XII، XI، IX، VIII، X، V، II (پروترومبین)، فیبرینوژن و همچنین پری کالکرئین را مورد ارزیابی قرار می دهد.

با ارزیابی نتایج حاصل از آزمایش PT و PTT با هم، پزشک می تواند سرنخ هایی از آنچه که به عنوان خونریزی یا لخته ممکن است باشد را به دست آورد. این آزمایشات تشخیصی به تنهایی برای تشخیص کافی نیستند اما اغلب اطلاعاتی ارائه می کنند که ممکن است آزمایشات بیشتری لازم باشد.

نمونه هایی از تست هایی که ممکن است همراه با آزمایش PT و PTT یا برای پیگیری نتایج غیر طبیعی انجام شوند عبارتند از:

۱- تعداد پلاکت ها Platelet count

این تست برای تعیین اینکه آیا میزان پلاکت ها کاهش یافته یا نه، به کار می رود؛ چرا که اینحالت می تواند باعث خونریزی بیش از حد شود.

۲- تست زمان ترومبین Thrombin time testing

گاهی اوقات توصیه برای انجام این آزمایش برای کمک به رد کردن یک ناهنجاری فیبرینوژنی می باشد.

۳- تست فیبرینوژن Fibrinogen testing

ممکن است برای رد کردن یک سطح پایین یا اختلال فیبرینوژنی به عنوان یک علت PT طولانی مدت، انجام شود.

۴- تست فاکتور انعقادی Coagulation factor tests

این آزمایش فعالیت (عملکرد) فاکتورهای انعقادی را اندازه گیری می کند. این تست می تواند کاهش مقادیر پروتئینی یا پروتئین هایی که به درستی عمل نمی کنند (کاهش عملکرد) را تشخیص دهد.

۵- فاکتور فون ویلبراند von Willebrand factor

گاهی اوقات دستور انجام این آزمایش برای کمک به تعیین بیماری فون ویلبراند می باشد که یک علت PTT طولانی مدت است.

بر اساس سابقه بیمار که با دقت به دست آمده، تست PTT و آزمایش PT گاهی اوقات به عنوان یک آزمایش قبل از اعمال جراحی و یا قبل از دیگر روش های تهاجمی برای غربالگری میزان خونریزی بالقوه انجام می گردد.

تست PT همچنین ممکن است زمانی انجام شود که یک فرد داروهای ضد انعقاد مصرف نمی کند ولی علائم و نشانه های خونریزی بیش از حد و یا لخته شدن را دارد که می تواند شامل موارد زیر باشد:

لخته شدن خون– خونریزی غیر قابل توضیح و یا به راحتی کبود شدن

– خون دماغ

– خونریزی لثه

– یک لخته خون در ورید یا شریان

– وضعیت بحرانی مانند انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) که ممکن است باعث خونریزی و لخته خون شود به این عنوان که فاکتورهای انعقادی با سرعت بالایی استفاده شده اند.

– یک بیماری مزمن مانند بیماری کبد شدید ممکن هموستاز را تحت تاثیر قرار دهد.

هنگامی که عمل جراحی افزایش خطر ابتلا به از دست دادن خون را با خود به همراه دارد و یا زمانی که فرد دارای سابقه بالینی خونریزی می باشد، مانند خونریزی بینی مکرر و بیش از حد و کبودی آسان، که ممکن است نشان دهنده وجود یک اختلال خونریزی باشد؛ در چنین وضعیتی دستور انجام آزمایش PT همراه با PTT، ممکن است قبل از عمل جراحی داده شود.

نتیجه آزمایش PT چیست؟

تفسیر آزمایش خون PTبرای افرادی که در حال مصرف وارفارین می باشند، اکثرا آزمایشگاه ها نتایج PT که گزارش می کنند، بر حسب INR تنظیم شده است. این افراد باید INR از ۲ تا ۳ داشته باشند که براساس نیاز به “رقیق کننده خون” می باشد. برای افرادی که در معرض خطر بالایی از یک لخته خون قرار دارند، نیاز به INR بالاتر – حدود ۲/۵ تا ۳/۵ می باشد.

نتیجه آزمایش برای یک آزمایش PT بستگی به روش مورد استفاده دارد، محدوده نرمال نشان دهنده یک مقدار متوسط برای افراد سالم است که تا حدودی از آزمایشگاهی با آزمایشگاه دیگر متفاوت خواهد بود. کسی که وارفارین مصرف نمی کند باید نتیجه آزمایش PT خود را با محدوده طبیعی ارائه شده در نتیجه آزمایش که توسط آزمایشگاه انجام شده، مقایسه کند.

یک PT طولانی مدت یا بعبارتی بالا بودن ptt در آزمایش خون به این معناست که خون، زمان بیش از حد طولانی برای تشکیل یک لخته صرف می کند. عوارض بالا بودن pt ممکن است با شرایطی مانند بیماری کبد، کمبود ویتامین K یا کمبود فاکتور انعقادی ایجاد گردد.

آنچه که نیاز هست در مورد آزمایش PT بدانید!

برخی از مواد مصرف شده مانند الکل، می تواند تست PT و INR را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از آنتی بیوتیک ها می توانند PT و INR را افزایش دهند. باربیتورات ها، قرص های ضد بارداری و هورمون درمانی جایگزین (HRT) و ویتامین K (یا در یک مولتی ویتامین و یا مکمل تغذیه ای مایع) ممکن است PT را کاهش دهد. غذاهای خاص، مانند گوشت گاو و کبد خوک، چای سبز، کلم بروکلی، نخود، کلم پیچ، شلغم و محصولات سویا، حاوی مقادیر زیادی از ویتامین K می باشند و می توانند نتایج PT را تغییر دهند.

مهم است که یک پزشک در مورد همه داروها، مکمل ها و غذاهای که یک فرد به تازگی مصرف کرده است، آگاه باشد تا نتایج تفسیر آزمایش PT و INR درست و مطمئن صورت گیرد.

برخی آزمایشگاه ها یک PT عنوان یک درصد از حالت نرمال گزارش می کنند، اگر چه این یک روش معمول نیست.

گاهی چنین سوالی د ذهنتان ایجاد می شود که نتایج آزمایش PT من گاهی اوقات متفاوت است، با این حال پزشک من نسخه من را تغییر نداده است. چرا؟

پرسش از دکتربیماری، تغییر در رژیم غذایی و مصرف برخی از داروها (موارد ذکر شده در بالا) می توانند نتایج PT را تغییر دهند. روش نمونه گیری خون و مشکل در تهیه نمونه خونی نیز همچنین می تواند نتایج آزمایش را تحت تاثیر بگذارد. اگر پزشک به شخصه در مورد ثبات PT / INR تان نگران باشد، ممکن است تست های خونی بیشتری از شما بگیرد.

دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و و فوق تخصص آنژیوگرافی

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

لطفا امتیاز دهید

با توجه به شرایط کرونا چنانچه امکان مراجعه حضوری به مطب و یا کلینیک پزشک های متخصص برای شما امکان پذیر نیست، می توانید در هر کجای ایران که هستید از طریق لینک زیر درخواست ویزیت در منزل را داشته باشید.

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر ابراهیمی جمعه ۵ آبان ۹۶( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 43 مشاهده پرسش
  سلام دکتر عزیز سوالی داشتم میخواستم بدونم احتمال داره فردی در سن 21سالگی دچار گرفتگی عروق شود. تشکر? ? ? سلام دکتر عزیز سوالی داشتم میخواستم بدونم احتمال داره فردی در سن 21سالگی دچار گرفتگی عروق شود. تشکر?
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۵ آبان ۹۶( 3 سال پیش)
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۵ آبان ۹۶( 3 سال پیش)
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر Z.k جمعه ۵ آبان ۹۶( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 53 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر خسته نباشید
  مادر بنده51سالشونه و رگ آئورتشون 30٪گرفتگی داره و اکو و تست ورزششون خوب بود فقط پشتشون درد میکنه و خیلی زود خسته میشن
  میخواستم بدونم این براشون مشکل ساز میشه و زندگیشونو ب خطر میندازه؟و راهی نداره برای خوب شدنشون؟؟؟
  و یک سوال دیگه هم داشتم
  اینکه معمولا طول عمر کسانی که بیماری قلبی دارن چقدر است؟؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۵ آبان ۹۶( 3 سال پیش)
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۵ آبان ۹۶( 3 سال پیش)
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر لیلی دوشنبه ۱ آبان ۹۶( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 245 مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید. من 21سالمه چند مدته شدیدا رگ گردنم میزنه در واقع تپش خیلی شدیدی تو گردنم احساس میکنم و همش مزه خون تو دهنمه همچنین درد و حالت بی حسی در قسمت پایین گردن و شونه سمت راستم دارم .میخواستم راهنماییم کنین که مشکلم جدی هست یا نه.ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۱ آبان ۹۶( 4 سال پیش)
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۱ آبان ۹۶( 4 سال پیش)
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر داود جمعه ۲۸ مهر ۹۶( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 135 مشاهده پرسش
  با سلام و احترام حضور دکتر بزرگوار. سوالی بنده در خصوص تفسیر آنژیوگرافیم است آیا با این وضعیت آنژیو میتوانم بالون یا استند کنم یا اینکه تنها راه عمل قلب باز است . بهترین راه از دید حضرتعالی چیست؟ خواهشمندم بنده را راهنمایی بفرمایید باتشکر از لطف و بزرگواری حضرتعالی.
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۲۸ مهر ۹۶( 4 سال پیش)
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۲۸ مهر ۹۶( 4 سال پیش)
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر Kosargoodarzi پنجشنبه ۲۷ مهر ۹۶( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 53 مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر مادر من یه مدتی بود که دچار سوزش و درد در ناحیه قلبش بود رفت دکتر واسش اکو تجویز کرد
  بعدم تشخیص داد که رگ قلبش بستس واسش یک سری دارو از جمله زیر زبونی
  گاماپنتین
  آسآ8
  چندتای دیگه بود
  4روزه که دارو هاشو مصرف میکنه
  کتف سمت چپش تقریبا از ستون فقرات به طرف کتف چپ دچار درد شدید شده
  رو پوستش قسمت روی سینش تاول زده اول جوشای ریز بود بعد بزرگ شدن یه تیکه شدن همینطوری دارن زیاد تر میشن
  انگشتای دست چپشم یخ میکنه استخونای کف دست و انگشتاش سرد میشه طوریکه میگیرش زیر اب داغ
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۲۷ مهر ۹۶( 4 سال پیش)
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۲۷ مهر ۹۶( 4 سال پیش)
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر فرناز شنبه ۱۴ مرداد ۹۶( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 63 مشاهده پرسش
  با عرض سلام و خسته نباشید
  من به دنبال پیگیری علت پا درد های مکرر پدرم و خواندن مطالب ارزشمند مقاله شما در خصوص علایم‌گرفتگی عروق پا و ...برآن شدم تا با جنابعالی مشورت و کسب نظر تخصصی کنم تا ببینم ایا این مشکل ایشان به عروق پا ربط داره یا باید دکتر ارتوپد ببرم
  پدر 74 ساله
  سابق حرفه ای کشتی گیر بودن
  الان بسیار فعال و سرپا هستند
  اما مدتیه است که از درد پا خصوصا پشت زانو شکایت میکنن
  پارسال بعد از سفر طولانی هوایی در قسمت ساق و مچ پا ورم شدید داشتن
  که ما ابتدادکتر کلیه بردیم و چکاپ کردیم مشکلی نبود
  بعد ارجاع دادن به متخصص قلب و عروق
  ایشان هم تست ورزش و نوار قلب و اکو کردن هیچ مشکل قلبی خداروشکر نبود
  فقط قرص اسپرین دادن و گفتن باید پاها اویزون نباسه و دراز کنن‌و کمتر راه برن و ...
  امسال هم بعد سفر مجدد هوایی دوباره کمی ورم در پا دارن
  اما بیشتر از درد پشت رانو شکایت دان طوری که با درد و سختی راه میرن
  اما در حالت استراحت دردش خیلی کم میشه
  ازمایش کامل خون هم دادبم. فاکتور هایچربی های خونشون کمی بالاست
  با توجه به پیگیری های قبلی
  در حال حاضر میخام بدونم ایا علت گرفتگی عروق پاست و باید سونو داپلر رنگی بدیم
  یا متخصص ارتروز و فلوشیپ زانو باید ببرم؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۱۴ مرداد ۹۶( 4 سال پیش)
 • تصویر کاربر مسعود پنجشنبه ۱۲ مرداد ۹۶( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 40 مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشی من یک کارگر ساختمانی هستم که توان مالی زیاد برای مراجعه به پزشک ندارم حدود یک ماه پیش بر اثر بلند کردن بار سنگین کمر درد گرفتم که منجر به گرفتگی رگهای پام شد که با ماساژ درمانی و استفاده از روغن شتر مرغ تقریبا تسکین یافت تا این که سه روز پیش شب که خوابیدم صبح بر اثر درد پای راستم نمیتوانستم حتی خودم را تکان بدهم با هر بدبختی بود خودم را به یه پزشک که مال خیریه هستش رساندم حدود شیش,عدد امپول که به گفته خودش مال بازکردن ازوله پام بود برام تجویز کرد اما هنوز اون درد کشنده را دارم نوک انگشتان پای راستم سرد سرده و درد شدیدی از ناحیه ساق پای راستم حس میکنم ممنون میشم رهنمایی ام بکنی چون نه بیمه دارم ونه توان مالی که به یه پزشک خوب مراجعه کنم..ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۱۲ مرداد ۹۶( 4 سال پیش)
   سلام
   جدي تر به موضوع فكر كنيد
   بهتر است متخصص قلب يا جراح شما را ببيند
 • تصویر کاربر مریم جمعه ۶ مرداد ۹۶( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 40 مشاهده پرسش
  سه سال پیش عمل dvtکردم؛وارفارین خوردم والان زیر نظر دکتر ترک کردم ولی چند روز است که دوباره پا درد در ساق و استخوان دارم و inr ام 4 است آیا دوباره مشکل لخته خون دارم؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۶ مرداد ۹۶( 4 سال پیش)
 • تصویر کاربر محمود یکشنبه ۲۵ تیر ۹۶( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 42 مشاهده پرسش
  لکه هایی پوستی از جنس مشکلات عروقی
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۲۵ تیر ۹۶( 4 سال پیش)
   بايد ببينم و معاينه كنم
 • تصویر کاربر علي جمعه ۱۶ تیر ۹۶( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 77 مشاهده پرسش
  عمل قلب باز ديروز انجام شده. حال عمومي من خوب است. چه مواد غذايي ميتوانم در بيمارستان بخورم تا كمك به بهبودي كند؟ ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۱۶ تیر ۹۶( 4 سال پیش)
   سلام
   همه چيز
   كم نمك كم چربي
درحال دریافت اطلاعات
واریس در پاها بیماری بسیار شایعیست، بخصوص در خانم ها. شاید شما به دنبال رسیدن به پاسخ پرسش های بی شمارتان در این زمینه…
تری گلیسرید یکی از اجزای چربی خون است که به شکل ذراتی ریز در عروق و گردش خون انسان دیده می شود. در کنار…
شروع روز با یک صبحانه ی مقوی و سالم می تواند به کنترل فشار خون کمک کند. یک صبحانه سالم همچنین می تواند انرژی…
بدن چربی را جهت تامین انرژی و محافظت در بسیاری از مناطق از جمله کبد ذخیره می کند. اگر بر اساس سونوگرافی یا نمونه…
واریس در پاها بیماری بسیار شایعیست، بخصوص در خانم ها. شاید شما به دنبال رسیدن به پاسخ پرسش های بی شمارتان در این زمینه…
تری گلیسرید یکی از اجزای چربی خون است که به شکل ذراتی ریز در عروق و گردش خون انسان دیده می شود. در کنار…
شروع روز با یک صبحانه ی مقوی و سالم می تواند به کنترل فشار خون کمک کند. یک صبحانه سالم همچنین می تواند انرژی…
قبلی
بعدی

آدرس مطب

خیابان پاسداران، گلستان ششم ، پلاک۴۱

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟

پرسش از دکتر