تفسیر آزمایش PT یا آزمایش زمان پروترومبین

تفسیر آزمایش PT یا آزمایش زمان پروترومبین

تفسیر آزمایش PT یا آزمایش زمان پروترومبین

PT و INR جزو آزمایش هایی محسوب می شوند که زمانی که یک فرد داروی ضد انعقاد وارفارین مصرف می کند برای اطمینان از اینکه میزان دوز تجویزی دارو درست عمل نموده یا خیر، و این که PT / INR در محدوده مناسبی قرار گرفته اند، تجویز می شوند.

آزمایش زمان پروترومبین PT چیست؟

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که برای کمک به شناسایی و تشخیص یک اختلال خونریزی یا اختلال لخته بیش از حد، مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت همسو شده بین المللی (INR) از نتیجه PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر چگونگی عملکرد داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) مورد مصرف در روند پیشگیری از لخته شدن خون می باشد.

چه زمانی نیاز به آزمایش PT می باشد؟

هنگامی که شما در حال مصرف وارفارین هستید یا زمانی که شما دچار خونریزی طولانی مدت غیر قابل توضیح و یا لخته های خونی نامناسب باشید، انجام تست PT برای شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چه نمونه ای برای آزمایش PT نیازاست؟

یک نمونه خون از یک رگ بازو گرفته می شود.

چه آمادگی برای انجام آزمایش PT لازم می باشد؟

هیچ آمادگی مورد نیاز نیست، هر چند شما تحت درمان با داروهای ضد انعقاد باشید، نمونه باید قبل از مصرف دوز روزانه شما جمع آوری گردد.

تفسیر آزمایش PT چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

آزمایش PT یا زمان پروترومبین اغلب همراه با زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) استفاده می شود که برای کمک به تشخیص علت خونریزی غیر قابل توضیح و یا لخته شدن خون نامناسب است. نسبت همسو شده بین المللی (INR) بر اساس نتایج حاصل از یک PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر افراد تحت درمان با داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) استفاده می گردد.

چندین پروتئین که فاکتورهای انعقادی نامیده می شوند، در فرایندی درگیر هستند که بدن با استفاده از آن لخته خون را برای کمک به جلوگیری از خونریزی (هموستاز) می سازد. هنگامی که یک آسیب رخ می دهد و خونریزی آغاز می شود، برخی از فاکتورهای انعقادی در یک مراحل متوالی (آبشار انعقادی) در نهایت به شکل گیری یک لخته خونی فعال کمک می نمایند. به منظور اینکه لخته شدن طبیعی رخ دهد، باید مقدار کافی از هر فاکتور انعقادی وجود داشته باشد و هر یک باید به درستی عمل کنند.

تست  PTو INR برای نظارت بر اثربخشی داروی ضد انعقاد وارفارین استفاده می گردد. این دارو بر عملکرد آبشار انعقادی تاثیر می گذارد و به مهار تشکیل لخته خون کمک می کند. که در دراز مدت برای افرادی که مکرر لخته شدن خون نامناسب را تجربه می کنند، تجویز می شود. هدف از درمان با وارفارین حفظ تعادل بین جلوگیری از تشکیل لخته خون و منتهی به خونریزی بیش از حد می باشد. این تعادل نیاز به نظارت دقیق دارد. INR می تواند برای تنظیم دوز دارویی یک فرد تجویز شود تا محدوده مطلوبی که برای شخص و شرایط فردی آن مناسب می باشد تعیین گردد.

تست ptوارفارین ممکن است برای شرایطی از قبیل موارد زیر تجویز گردد:

 • ضربان قلب نامنظم (فیبریلاسیون دهلیزی)
 • داشتن دریچه های مصنوعی قلب
 • ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE)
 • سندرم ضد فسفولیپید
 • گاهی اوقات، در حملات قلبی با عوامل خطر خاص

آزمایش PT ممکن است همراه با یک تست PTT  به عنوان نقطه شروع برای بررسی خونریزی بیش از حد و یا اختلالات انعقادی استفاده شود. PT عوامل انعقادی VII، X، V، II و I (فیبرینوژن) را ارزیابی می کند. آزمایش PTT فاکتورهای انعقادی XII، XI، IX، VIII، X، V، II (پروترومبین)، فیبرینوژن و همچنین پری کالکرئین را مورد ارزیابی قرار می دهد.

با ارزیابی نتایج حاصل از آزمایش PT و PTT با هم، پزشک می تواند سرنخ هایی از آنچه که به عنوان خونریزی یا لخته ممکن است باشد را به دست آورد. این آزمایشات تشخیصی به تنهایی برای تشخیص کافی نیستند اما اغلب اطلاعاتی ارائه می کنند که ممکن است آزمایشات بیشتری لازم باشد.

نمونه هایی از تست هایی که ممکن است همراه با آزمایش PT و PTT یا برای پیگیری نتایج غیر طبیعی انجام شوند عبارتند از:

۱- تعداد پلاکت ها Platelet count

این تست برای تعیین اینکه آیا میزان پلاکت ها کاهش یافته یا نه، به کار می رود؛ چرا که اینحالت می تواند باعث خونریزی بیش از حد شود.

۲- تست زمان ترومبین Thrombin time testing

گاهی اوقات توصیه برای انجام این آزمایش برای کمک به رد کردن یک ناهنجاری فیبرینوژنی می باشد.

۳- تست فیبرینوژن Fibrinogen testing

ممکن است برای رد کردن یک سطح پایین یا اختلال فیبرینوژنی به عنوان یک علت PT طولانی مدت، انجام شود.

۴- تست فاکتور انعقادی Coagulation factor tests

این آزمایش فعالیت (عملکرد) فاکتورهای انعقادی را اندازه گیری می کند. این تست می تواند کاهش مقادیر پروتئینی یا پروتئین هایی که به درستی عمل نمی کنند (کاهش عملکرد) را تشخیص دهد.

۵- فاکتور فون ویلبراند von Willebrand factor

گاهی اوقات دستور انجام این آزمایش برای کمک به تعیین بیماری فون ویلبراند می باشد که یک علت PTT طولانی مدت است.

بر اساس سابقه بیمار که با دقت به دست آمده، تست PTT و آزمایش PT گاهی اوقات به عنوان یک آزمایش قبل از اعمال جراحی و یا قبل از دیگر روش های تهاجمی برای غربالگری میزان خونریزی بالقوه انجام می گردد.

تست PT همچنین ممکن است زمانی انجام شود که یک فرد داروهای ضد انعقاد مصرف نمی کند ولی علائم و نشانه های خونریزی بیش از حد و یا لخته شدن را دارد که می تواند شامل موارد زیر باشد:

لخته شدن خون– خونریزی غیر قابل توضیح و یا به راحتی کبود شدن

– خون دماغ

– خونریزی لثه

– یک لخته خون در ورید یا شریان

– وضعیت بحرانی مانند انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) که ممکن است باعث خونریزی و لخته خون شود به این عنوان که فاکتورهای انعقادی با سرعت بالایی استفاده شده اند.

– یک بیماری مزمن مانند بیماری کبد شدید ممکن هموستاز را تحت تاثیر قرار دهد.

هنگامی که عمل جراحی افزایش خطر ابتلا به از دست دادن خون را با خود به همراه دارد و یا زمانی که فرد دارای سابقه بالینی خونریزی می باشد، مانند خونریزی بینی مکرر و بیش از حد و کبودی آسان، که ممکن است نشان دهنده وجود یک اختلال خونریزی باشد؛ در چنین وضعیتی دستور انجام آزمایش PT همراه با PTT، ممکن است قبل از عمل جراحی داده شود.

نتیجه آزمایش PT چیست؟

تفسیر آزمایش خون PTبرای افرادی که در حال مصرف وارفارین می باشند، اکثرا آزمایشگاه ها نتایج PT که گزارش می کنند، بر حسب INR تنظیم شده است. این افراد باید INR از ۲ تا ۳ داشته باشند که براساس نیاز به “رقیق کننده خون” می باشد. برای افرادی که در معرض خطر بالایی از یک لخته خون قرار دارند، نیاز به INR بالاتر – حدود ۲/۵ تا ۳/۵ می باشد.

نتیجه آزمایش برای یک آزمایش PT بستگی به روش مورد استفاده دارد، محدوده نرمال نشان دهنده یک مقدار متوسط برای افراد سالم است که تا حدودی از آزمایشگاهی با آزمایشگاه دیگر متفاوت خواهد بود. کسی که وارفارین مصرف نمی کند باید نتیجه آزمایش PT خود را با محدوده طبیعی ارائه شده در نتیجه آزمایش که توسط آزمایشگاه انجام شده، مقایسه کند.

یک PT طولانی مدت یا بعبارتی بالا بودن ptt در آزمایش خون به این معناست که خون، زمان بیش از حد طولانی برای تشکیل یک لخته صرف می کند. عوارض بالا بودن pt ممکن است با شرایطی مانند بیماری کبد، کمبود ویتامین K یا کمبود فاکتور انعقادی ایجاد گردد.

آنچه که نیاز هست در مورد آزمایش PT بدانید!

برخی از مواد مصرف شده مانند الکل، می تواند تست PT و INR را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از آنتی بیوتیک ها می توانند PT و INR را افزایش دهند. باربیتورات ها، قرص های ضد بارداری و هورمون درمانی جایگزین (HRT) و ویتامین K (یا در یک مولتی ویتامین و یا مکمل تغذیه ای مایع) ممکن است PT را کاهش دهد. غذاهای خاص، مانند گوشت گاو و کبد خوک، چای سبز، کلم بروکلی، نخود، کلم پیچ، شلغم و محصولات سویا، حاوی مقادیر زیادی از ویتامین K می باشند و می توانند نتایج PT را تغییر دهند.

مهم است که یک پزشک در مورد همه داروها، مکمل ها و غذاهای که یک فرد به تازگی مصرف کرده است، آگاه باشد تا نتایج تفسیر آزمایش PT و INR درست و مطمئن صورت گیرد.

برخی آزمایشگاه ها یک PT عنوان یک درصد از حالت نرمال گزارش می کنند، اگر چه این یک روش معمول نیست.

گاهی چنین سوالی د ذهنتان ایجاد می شود که نتایج آزمایش PT من گاهی اوقات متفاوت است، با این حال پزشک من نسخه من را تغییر نداده است. چرا؟

پرسش از دکتربیماری، تغییر در رژیم غذایی و مصرف برخی از داروها (موارد ذکر شده در بالا) می توانند نتایج PT را تغییر دهند. روش نمونه گیری خون و مشکل در تهیه نمونه خونی نیز همچنین می تواند نتایج آزمایش را تحت تاثیر بگذارد. اگر پزشک به شخصه در مورد ثبات PT / INR تان نگران باشد، ممکن است تست های خونی بیشتری از شما بگیرد.

دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و و فوق تخصص آنژیوگرافی

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

با توجه به شرایط کرونا چنانچه امکان مراجعه حضوری به مطب و یا کلینیک پزشک های متخصص برای شما امکان پذیر نیست، می توانید در هر کجای ایران که هستید از طریق لینک زیر درخواست ویزیت در منزل را داشته باشید.

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر Malek چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 75 مشاهده پرسش
  سلام،خسته نباشید،مدت چندساله که رگهایی ازبالای پاهام پیداشده چون دردی نداشتن زیاداهمیت نمی دادم اماالان که هواخیلی سردشده پاشنه پام خیلی درد داره ورگهای پاشنه پام هم بیرون زدن
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶( 3 سال پیش)
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶( 3 سال پیش)
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر بهرام پنجشنبه ۵ بهمن ۹۶( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 25 مشاهده پرسش
  با سلام خدمت دکتر
  اینجانب مدت 1 سال پیش درد شدیدی در قفسه سینه احساس کردم و به پزشک متخصص قلب مراجعه کردم که از بنده تست ورزش و اکو و هولتر 24 ساعته و تست آنزیم خون گرفتند و اعلام نمودند که مشکلی ندارم و از آن تاریخ من کلیه این تست ها را هر 20 روز یکبار به انضمام هر 48 ساعت یک نوار قلب انجام میدهم و کلیه تست های ورزش بنده فاقد مشکل است و فقط اظهار میدارند فقط یکه افتادگی خفیف مادرزادی دریچه میترال دارم و دکتر ها نیز خسته شده اند از مراجعات مکرر من سوال این است دکتر نجفی درد جناق سینه من پشت شانه سمت جپ من و درد دست چپ من و سوزش آن که با تپش قلب همراه است چیست ؟؟ آیا قروق قلبم گرفتگی دارد یاخیر ؟ آیا مشکل قلبی من را تهدید میکند یا خیر؟؟
  ضربان قلبم :بین 89 تا 106
  فشار خون : بین 10 روی 6/5 تا 12 روی 7/5
  وزن :90 کیلیو
  قد :182
  مشکل معده : معده عصبی همراه با میکروب معده و ریفلاکس و نفخ
  شغلم پر استرس
  نوار قلب گرفته شده :108 بار گرفته شده عادی فقط ضربان بین 96 تا 106
  تست ورزش 18 بار از 95/7/25 لغایت 96/9/96
  تست انزیم خون :18 بار از 95/7/25 لغایت 96/9/96
  هولتر 3 بار 18 بار از 95/7/25 لغایت 96/9/96
  اکو :9 بار 18 بار از 95/7/25 لغایت 96/9/25
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۵ بهمن ۹۶( 3 سال پیش)
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۵ بهمن ۹۶( 3 سال پیش)
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر مریم پنجشنبه ۲۸ دی ۹۶( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 23 مشاهده پرسش
  با سلام. همسر من 40 سال دارند و کلسترول خونش 147 است و با نوار قلب و اکو و سی تی آنژیو تشخیص پزشکان: تنگی رگ آئورت بصورت مادرزادی هست. برخی از پزشکان روش استنت رو پیشنهاد دادند و برخی جراحی کوارکتاسیون آئورت. مطمئنا تشخیص درمانی آقای دکتر تو این مرحله خیلی برای ما کارساز هست. سپاس فراوان
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۲۸ دی ۹۶( 3 سال پیش)
 • تصویر کاربر خورشیدی جمعه ۲۲ دی ۹۶( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 26 مشاهده پرسش
  با سلام پدر من۶۵سال سن دارد انژیو انجام داده گفتن باید عمل شه میخواستم ببینم این کارو انجام بده یا با چندتا دکتر مشورت کنه؟ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۲۲ دی ۹۶( 3 سال پیش)
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۲۲ دی ۹۶( 3 سال پیش)
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر مهدی دوشنبه ۴ دی ۹۶( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 24 مشاهده پرسش
  بیمار آمبولی ریه و گرفتگی قلبی دارد و تنگی نفس دارد ..وبه همین دلیل آنژو گرافی انجام نشده است باید چه کار کرد؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۴ دی ۹۶( 3 سال پیش)
 • تصویر کاربر محمدصادقی پنجشنبه ۱۶ آذر ۹۶( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 26 مشاهده پرسش
  باسلام سونوگرافی پدرم رامیفرستم.برای گرفتگی رگ پا چکارباید کرد؟57ساله باکراتینین بالا.فشاربالا.به تازگی 4 ماه پیش باتری قلب گذاشته.می گویند که نمی توانند راه بروند بامقدارکم راه رفتن پایشان درد می گیرد.به علاوه درحالت نشسته وعدم فعالیت هم قلبشان درد می کند
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۱۶ آذر ۹۶( 3 سال پیش)
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۱۶ آذر ۹۶( 3 سال پیش)
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر جواد یکشنبه ۲۸ آبان ۹۶( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 27 مشاهده پرسش
  Dehghan:
  سلام و خسته نباشید و عرض ارادت
  پدرم آنژیوگرافی شده و طبقونظر پزشک سه تا از رگهاشون گرفته, پدرم از جراحی باز ترس داره میخواد بالن گذاری رو انجام بدن ولی پزشکها میگن خطرش 20 درصد هست و عمل باز 5 درصد خطر داره میخواستم منو راهنمایی کنید میشه رو بالن گذازی حساب کرد یا توصیه جراحی باز هست و خطرات بالن گذاری رو بهم بگید.
  قبلا از بذل توجه شما سپاسگزارم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۲۸ آبان ۹۶( 3 سال پیش)
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۲۸ آبان ۹۶( 3 سال پیش)
   ممنون دكتر جان
   ١١٨٩٥٩٨٠٤٣
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر فرج دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 24 مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر پدر من ۷۴ سال سن دارن حال عمومی شون خوبه فقط گاهی احساس سوزش سر دل داشتن که رفتیم انژیو و گفتن سه تا از رگها گرفته شده و باید عمل باز بشه و فنر و بالن نمیشه زد با چنتا دکتر دیگه هم مشورت کردیم و جواب یکی بود و حالا مشکل این که پدر به هیچ عنوان نمیخاد عمل بشه حتی دیگه نمی تونیم در این مورد باهاشون صحبت کنیم . ما نمیدونیم باید چه کار کنیم . ایا روشی دیگهای هست که درمان حاصل بشه یا بشه گمی کنترل کرد . در حال حاضر هم مشکلی ندارن وقند و فشار هم ندارن .لطفن و خواهشن محبت کنید و راهی جز عمل به ما پیشنهاد بدین ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶( 3 سال پیش)
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶( 3 سال پیش)
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر ابراهیمی جمعه ۵ آبان ۹۶( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 27 مشاهده پرسش
  سلام دکتر عزیز سوالی داشتم میخواستم بدونم احتمال داره فردی در سن 21سالگی دچار گرفتگی عروق شود. تشکر? ? ? سلام دکتر عزیز سوالی داشتم میخواستم بدونم احتمال داره فردی در سن 21سالگی دچار گرفتگی عروق شود. تشکر?
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۵ آبان ۹۶( 3 سال پیش)
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۵ آبان ۹۶( 3 سال پیش)
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر Z.k جمعه ۵ آبان ۹۶( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 29 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر خسته نباشید
  مادر بنده51سالشونه و رگ آئورتشون 30٪گرفتگی داره و اکو و تست ورزششون خوب بود فقط پشتشون درد میکنه و خیلی زود خسته میشن
  میخواستم بدونم این براشون مشکل ساز میشه و زندگیشونو ب خطر میندازه؟و راهی نداره برای خوب شدنشون؟؟؟
  و یک سوال دیگه هم داشتم
  اینکه معمولا طول عمر کسانی که بیماری قلبی دارن چقدر است؟؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۵ آبان ۹۶( 3 سال پیش)
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۵ آبان ۹۶( 3 سال پیش)
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
درحال دریافت اطلاعات
آنچه که برای یک شخص ممکن است استرس‌آور باشد، در دیگری ممکن است تاثیری نداشته باشد. قابل ذکر است که استرس فقط برای اتفاقات…
قرص لووکسین یا لووتیروکسین از شایع ترین داروهایی است که توسط متخصصین غدد تجویز می شود. این دارو برای درمان کم کاری تیروئید استفاده…
اگر خود شما یا یکی از اطرافیانتان تا به حال به هر علتی به پزشک قلب مراجعه کرده باشید و یا دچار بیماری قلبی…
دارای مشکلات قلبی هستید و پزشک برای شما ازمایش اکوی قلب تجویز کرده است؟ نمی توانید به دلایل مختلف از جمله ویروس کرونا از…
آنچه که برای یک شخص ممکن است استرس‌آور باشد، در دیگری ممکن است تاثیری نداشته باشد. قابل ذکر است که استرس فقط برای اتفاقات…
قرص لووکسین یا لووتیروکسین از شایع ترین داروهایی است که توسط متخصصین غدد تجویز می شود. این دارو برای درمان کم کاری تیروئید استفاده…
اگر خود شما یا یکی از اطرافیانتان تا به حال به هر علتی به پزشک قلب مراجعه کرده باشید و یا دچار بیماری قلبی…
قبلی
بعدی

آدرس مطب

خیابان پاسداران، گلستان ششم ، پلاک۴۱

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟

پرسش از دکتر