تفسیر آزمایش PT یا آزمایش زمان پروترومبین

PT و INR جزو آزمایش هایی محسوب می شوند که زمانی که یک فرد داروی ضد انعقاد وارفارین مصرف می کند برای اطمینان از اینکه میزان دوز تجویزی دارو درست عمل نموده یا خیر، و این که PT / INR در محدوده مناسبی قرار گرفته اند، تجویز می شوند.

آزمایش زمان پروترومبین PT چیست؟

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که برای کمک به شناسایی و تشخیص یک اختلال خونریزی یا اختلال لخته بیش از حد، مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت همسو شده بین المللی (INR) از نتیجه PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر چگونگی عملکرد داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) مورد مصرف در روند پیشگیری از لخته شدن خون می باشد.

چه زمانی نیاز به آزمایش PT می باشد؟

هنگامی که شما در حال مصرف وارفارین هستید یا زمانی که شما دچار خونریزی طولانی مدت غیر قابل توضیح و یا لخته های خونی نامناسب باشید، انجام تست PT برای شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چه نمونه ای برای آزمایش PT نیازاست؟

یک نمونه خون از یک رگ بازو گرفته می شود.

چه آمادگی برای انجام آزمایش PT لازم می باشد؟

هیچ آمادگی مورد نیاز نیست، هر چند شما تحت درمان با داروهای ضد انعقاد باشید، نمونه باید قبل از مصرف دوز روزانه شما جمع آوری گردد.

تفسیر آزمایش PT چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

آزمایش PT یا زمان پروترومبین اغلب همراه با زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) استفاده می شود که برای کمک به تشخیص علت خونریزی غیر قابل توضیح و یا لخته شدن خون نامناسب است. نسبت همسو شده بین المللی (INR) بر اساس نتایج حاصل از یک PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر افراد تحت درمان با داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) استفاده می گردد.

چندین پروتئین که فاکتورهای انعقادی نامیده می شوند، در فرایندی درگیر هستند که بدن با استفاده از آن لخته خون را برای کمک به جلوگیری از خونریزی (هموستاز) می سازد. هنگامی که یک آسیب رخ می دهد و خونریزی آغاز می شود، برخی از فاکتورهای انعقادی در یک مراحل متوالی (آبشار انعقادی) در نهایت به شکل گیری یک لخته خونی فعال کمک می نمایند. به منظور اینکه لخته شدن طبیعی رخ دهد، باید مقدار کافی از هر فاکتور انعقادی وجود داشته باشد و هر یک باید به درستی عمل کنند.

تست  PTو INR برای نظارت بر اثربخشی داروی ضد انعقاد وارفارین استفاده می گردد. این دارو بر عملکرد آبشار انعقادی تاثیر می گذارد و به مهار تشکیل لخته خون کمک می کند. که در دراز مدت برای افرادی که مکرر لخته شدن خون نامناسب را تجربه می کنند، تجویز می شود. هدف از درمان با وارفارین حفظ تعادل بین جلوگیری از تشکیل لخته خون و منتهی به خونریزی بیش از حد می باشد. این تعادل نیاز به نظارت دقیق دارد. INR می تواند برای تنظیم دوز دارویی یک فرد تجویز شود تا محدوده مطلوبی که برای شخص و شرایط فردی آن مناسب می باشد تعیین گردد.

تست ptوارفارین ممکن است برای شرایطی از قبیل موارد زیر تجویز گردد:

 • ضربان قلب نامنظم (فیبریلاسیون دهلیزی)
 • داشتن دریچه های مصنوعی قلب
 • ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE)
 • سندرم ضد فسفولیپید
 • گاهی اوقات، در حملات قلبی با عوامل خطر خاص

آزمایش PT ممکن است همراه با یک تست PTT  به عنوان نقطه شروع برای بررسی خونریزی بیش از حد و یا اختلالات انعقادی استفاده شود. PT عوامل انعقادی VII، X، V، II و I (فیبرینوژن) را ارزیابی می کند. آزمایش PTT فاکتورهای انعقادی XII، XI، IX، VIII، X، V، II (پروترومبین)، فیبرینوژن و همچنین پری کالکرئین را مورد ارزیابی قرار می دهد.

با ارزیابی نتایج حاصل از آزمایش PT و PTT با هم، پزشک می تواند سرنخ هایی از آنچه که به عنوان خونریزی یا لخته ممکن است باشد را به دست آورد. این آزمایشات تشخیصی به تنهایی برای تشخیص کافی نیستند اما اغلب اطلاعاتی ارائه می کنند که ممکن است آزمایشات بیشتری لازم باشد.

نمونه هایی از تست هایی که ممکن است همراه با آزمایش PT و PTT یا برای پیگیری نتایج غیر طبیعی انجام شوند عبارتند از:

۱- تعداد پلاکت ها Platelet count

این تست برای تعیین اینکه آیا میزان پلاکت ها کاهش یافته یا نه، به کار می رود؛ چرا که اینحالت می تواند باعث خونریزی بیش از حد شود.

۲- تست زمان ترومبین Thrombin time testing

گاهی اوقات توصیه برای انجام این آزمایش برای کمک به رد کردن یک ناهنجاری فیبرینوژنی می باشد.

۳- تست فیبرینوژن Fibrinogen testing

ممکن است برای رد کردن یک سطح پایین یا اختلال فیبرینوژنی به عنوان یک علت PT طولانی مدت، انجام شود.

۴- تست فاکتور انعقادی Coagulation factor tests

این آزمایش فعالیت (عملکرد) فاکتورهای انعقادی را اندازه گیری می کند. این تست می تواند کاهش مقادیر پروتئینی یا پروتئین هایی که به درستی عمل نمی کنند (کاهش عملکرد) را تشخیص دهد.

۵- فاکتور فون ویلبراند von Willebrand factor

گاهی اوقات دستور انجام این آزمایش برای کمک به تعیین بیماری فون ویلبراند می باشد که یک علت PTT طولانی مدت است.

بر اساس سابقه بیمار که با دقت به دست آمده، تست PTT و آزمایش PT گاهی اوقات به عنوان یک آزمایش قبل از اعمال جراحی و یا قبل از دیگر روش های تهاجمی برای غربالگری میزان خونریزی بالقوه انجام می گردد.

تست PT همچنین ممکن است زمانی انجام شود که یک فرد داروهای ضد انعقاد مصرف نمی کند ولی علائم و نشانه های خونریزی بیش از حد و یا لخته شدن را دارد که می تواند شامل موارد زیر باشد:

لخته شدن خون– خونریزی غیر قابل توضیح و یا به راحتی کبود شدن

– خون دماغ

– خونریزی لثه

– یک لخته خون در ورید یا شریان

– وضعیت بحرانی مانند انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) که ممکن است باعث خونریزی و لخته خون شود به این عنوان که فاکتورهای انعقادی با سرعت بالایی استفاده شده اند.

– یک بیماری مزمن مانند بیماری کبد شدید ممکن هموستاز را تحت تاثیر قرار دهد.

هنگامی که عمل جراحی افزایش خطر ابتلا به از دست دادن خون را با خود به همراه دارد و یا زمانی که فرد دارای سابقه بالینی خونریزی می باشد، مانند خونریزی بینی مکرر و بیش از حد و کبودی آسان، که ممکن است نشان دهنده وجود یک اختلال خونریزی باشد؛ در چنین وضعیتی دستور انجام آزمایش PT همراه با PTT، ممکن است قبل از عمل جراحی داده شود.

نتیجه آزمایش PT چیست؟

تفسیر آزمایش خون PTبرای افرادی که در حال مصرف وارفارین می باشند، اکثرا آزمایشگاه ها نتایج PT که گزارش می کنند، بر حسب INR تنظیم شده است. این افراد باید INR از ۲ تا ۳ داشته باشند که براساس نیاز به “رقیق کننده خون” می باشد. برای افرادی که در معرض خطر بالایی از یک لخته خون قرار دارند، نیاز به INR بالاتر – حدود ۲/۵ تا ۳/۵ می باشد.

نتیجه آزمایش برای یک آزمایش PT بستگی به روش مورد استفاده دارد، محدوده نرمال نشان دهنده یک مقدار متوسط برای افراد سالم است که تا حدودی از آزمایشگاهی با آزمایشگاه دیگر متفاوت خواهد بود. کسی که وارفارین مصرف نمی کند باید نتیجه آزمایش PT خود را با محدوده طبیعی ارائه شده در نتیجه آزمایش که توسط آزمایشگاه انجام شده، مقایسه کند.

یک PT طولانی مدت یا بعبارتی بالا بودن ptt در آزمایش خون به این معناست که خون، زمان بیش از حد طولانی برای تشکیل یک لخته صرف می کند. عوارض بالا بودن pt ممکن است با شرایطی مانند بیماری کبد، کمبود ویتامین K یا کمبود فاکتور انعقادی ایجاد گردد.

آنچه که نیاز هست در مورد آزمایش PT بدانید!

برخی از مواد مصرف شده مانند الکل، می تواند تست PT و INR را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از آنتی بیوتیک ها می توانند PT و INR را افزایش دهند. باربیتورات ها، قرص های ضد بارداری و هورمون درمانی جایگزین (HRT) و ویتامین K (یا در یک مولتی ویتامین و یا مکمل تغذیه ای مایع) ممکن است PT را کاهش دهد. غذاهای خاص، مانند گوشت گاو و کبد خوک، چای سبز، کلم بروکلی، نخود، کلم پیچ، شلغم و محصولات سویا، حاوی مقادیر زیادی از ویتامین K می باشند و می توانند نتایج PT را تغییر دهند.

مهم است که یک پزشک در مورد همه داروها، مکمل ها و غذاهای که یک فرد به تازگی مصرف کرده است، آگاه باشد تا نتایج تفسیر آزمایش PT و INR درست و مطمئن صورت گیرد.

برخی آزمایشگاه ها یک PT عنوان یک درصد از حالت نرمال گزارش می کنند، اگر چه این یک روش معمول نیست.

گاهی چنین سوالی د ذهنتان ایجاد می شود که نتایج آزمایش PT من گاهی اوقات متفاوت است، با این حال پزشک من نسخه من را تغییر نداده است. چرا؟

پرسش از دکتربیماری، تغییر در رژیم غذایی و مصرف برخی از داروها (موارد ذکر شده در بالا) می توانند نتایج PT را تغییر دهند. روش نمونه گیری خون و مشکل در تهیه نمونه خونی نیز همچنین می تواند نتایج آزمایش را تحت تاثیر بگذارد. اگر پزشک به شخصه در مورد ثبات PT / INR تان نگران باشد، ممکن است تست های خونی بیشتری از شما بگیرد.

دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و و فوق تخصص آنژیوگرافی

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

لطفا امتیاز دهید

با توجه به شرایط کرونا چنانچه امکان مراجعه حضوری به مطب و یا کلینیک پزشک های متخصص برای شما امکان پذیر نیست، می توانید در هر کجای ایران که هستید از طریق لینک زیر درخواست ویزیت در منزل را داشته باشید.

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر Sadaf شنبه ۲۶ آبان ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 35 مشاهده پرسش
  سلام من مادرم ترومبوز سینوس داشت درمان شد الان وارفارین مصرف میکنه مقدار inr دو اومده مقدار pt ۴۹ آیا ازمایشش خوبه؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۲۶ آبان ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام بله خوب است
 • تصویر کاربر فاطمه شنبه ۲۶ آبان ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 36 مشاهده پرسش
  سلام مادر من جراحی قلب عمل باز انجام داده ولی دوسال بعد از عمل گرفتگی رگ مجددآ پیدا کردن که بالن کردن و هنوزم هم رگ قلبشان گرفتگی داره و بعلت سنشان اقدامی نکرده اند و مشکل ریه هم دارند و سدیم خونشان هم چندبار پایین آمده که در بیمارستان بستری شدند و بوسیله سرم برطرف شد ولی متاسفانه فشارشان هنوز کنترل نشده و با مصرف داروهای زیر فشارشان تا 18/9 میرود که باعث درد در قفسه سینه و تنگی شدید نفس میشود تاکنون چندتا بیمارستان بستری بوده اند ولی متاسفانه هنوز فشارشان بالا میباشد
  قرص لوزارتان 25 صبح و ظهر و شب یکعدد
  قرص آملودیپین 5 روزی یکعدد
  قرص کنکور روزی یکعدد
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۲۶ آبان ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   بايد دوز داروها افزايش پيدا كنه
   بايد حتما مراجعه كنند
 • تصویر کاربر مژگان شنبه ۲۶ آبان ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 36 مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید.آیاقرص وارفالین میتواندلخته خون رابرطرف کند؟من همسرم یک لخته خون درمغزش تشکیل شده که داروی والفارین وآسپرین وهیدروکلرییدمصرف میکند.باتشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۲۶ آبان ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   دارو رو تحت نظر پزشك ادامه بدن
 • تصویر کاربر م شنبه ۱۹ آبان ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 61 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر آقای دکتر عزیز با عرض سلام وخسته نباشید من یک سوال از خدمت شما داشتم امروز یکی از برنامه های شما را در کانالتان گوش می کردم در این مضمون که اگر فردی ارتفاع را بالا می رود مثلا پله ها اگر سینه اش درد کرد این درد حتما قلبی است دکتر عزیز من دقیقا این اتفاق برایم می افتد وقتی مثلا 20یا30پله را بالا می روم سینه ام خیلی کم درد می گیرد اما بیشتر نفسم تنگ می شود وانگار حالتی که اسید معده ام زیاد می شود و دقیقا مثل زمانی که اسید به نای برمی گردد می شوم به دکتر قلب مراجعه کرده ام ودر بیمارستان رجایی سی تی آنژیو شدم وچون سی تی آنژیو ی من نرمال بود دکتر م و چند دکتر دیگر قلب که رفته ام تا می شنوند سی تی آنژیو نرمال بوده کلا مشکل قلبی را در مورد من رد می کنند و می گویند کلا مشکل قلبی را بیخیال شو اما در این مقاله شما فرمودید این تنگی نفس حتما حتما نشانه بیماری قلبی است یا اینکه من اشتباه متوجه شده ام البته جدیدا دکتر ریه بعد از ازمایش ریه که نمی دانم اسمش چیست همان فوت کردن در یک وسیله و ثبت ان به وسیله رایانه فرمودند خفیف آسم داری و 2جوراسپری تجویز کرده اند و درد پشتم تا حدودی بعد از خوردن اس امپراطور 40 بعد از حدود یکماه خیلی خیلی کم خوب شده اما کتفم همچنان درد می کند دکتر عزیز نظر شما درباره این دردهای من مخصوصا تنگی نفس وحالت سوزش در نای من موقع بالا رفتن از پله ها چیست باتشکر فراوان باتشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۱۹ آبان ۹۷( 2 سال پیش)
 • تصویر کاربر زهرا شنبه ۱۹ آبان ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 36 مشاهده پرسش
  با سلام خدمت اقای دکتر بنده از مشهد مزاحم شده و وقت شما را میگیرم
  همسرم در تیر ماه سال ۹۶ بعد یک حمله قلبی پزشکان متوجه شدند که دو تا از رگ های قلب گرفتگی دازد و طبق تشخیص پزشک معالجه ایشان بطور اورژانسی انژیو برروی ایشان انجام شد و یکی از رگ های قلب استنت گداشته شد ویکی از رگهای دیگر قلب باز نشد و دکتر متخصص ایشان امکان باز کردن اون رگ را امکان پذیر ندانست.
  واما نکته ی مهم در حین عمل انژیو پزشک معالجه متوجه بسته بودن شریان اصلی هر دو پا تا ۷۰ درصد شد به طوری که از شریان دست عمل انژیو را انجام دادن .
  حالا نظر دکتر معالجه به عمل و گذاشتن رگ مصنوعی است و البته ذکر این نکته مهم است که هر دو پا به شدت لاغر شد و موهای ان ریخته است .
  اکنون نظر شما در مورد همسرم و عمل ایشون را میخواستم و اینکه ایا این عمل باید سریع انجام شود ؟
  خیلی ممنون میشوم که من را راهنمایی کنید .
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۱۹ آبان ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   تا سي دي انژيو و خود بيمار ديده نشود نميتوان نظر داد
   ولي بهتره كه به نظر پزشكتون عمل كنيد و هرچه زودتر انجام دهيد
 • تصویر کاربر فرشته شنبه ۱۹ آبان ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 47 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر , مادرم عمل قلب باز کرده آخرین آزمایش pt که گرفت 2 بوده,میخواستم بدونم الان مادرم قرصای وارفارین و درهفته فقطروزای یکشنهو جمعه سه چهارم میخوره بقیه روزا رو کامل میخوره.باید همینجور دوز دارو ها ادامه پیدا کنه؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۱۹ آبان ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   چه عملي بوذه دقيقا
 • تصویر کاربر علی شنبه ۱۹ آبان ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 68 مشاهده پرسش
  دراین آزمایش مقدارPT 14.3 میباشد و INR 1.4 میباشد که هر دو از مقدار میانگین در آزمایش بالاتر هستند.بنظر شما مقدار داروی وارفارین باید کمتر شود تا مقدارpt وinr پایین بیاید یا مقدار دارو باید بیشتر مصرف شود
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۱۹ آبان ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   براي چه چيزي وارفارين مصرف ميكنيد
 • تصویر کاربر حسین شنبه ۱۹ آبان ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 51 مشاهده پرسش
  با سلام، من ۱۸ سال پیش عمل جراحی bypass داشته ام و از آن موقع تا کنون روژی یک قرص آسپرین ۸۰ و نصف قرص آمیودارون و یک قرص لواستاتین مصرف میکنم . در آخرین آزمایش خونم مقدار Platelets خونم ۱۲۰ بود و P.T 13.7 و INR 1.1 و control PT 13.0 و P.T.T 38 بود آیا مشکلی هست؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۱۹ آبان ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   وارفارين مصرف ميكنيد؟
 • تصویر کاربر رضا چهارشنبه ۱۶ آبان ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 45 مشاهده پرسش
  سلام . پدرم ۱۰ سال پیش دریچه هاشو فلزی کرده الان هم وارفارین مصرف میکنه چند روز پیش پاش به شدت درد گرفت پی تی شو گرفتیم گفت به ۷۰ رسیده بستری شده الان چاره چیه چیکار باید بکنیم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی چهارشنبه ۱۶ آبان ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   بيمار بايد ويزيت بشه تا علت مشخص شه
   به اين شكل نميشه اظهار نظر كرد
 • تصویر کاربر الهه سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 39 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر خسته نباشید من باردار هستم نتیجه آزمایشام رو میفرستم خدمتتون ببنید من به انوکساپترین احتیاج دارم یا خیر ؟ و ممکن هست که ۳ سقط قبلی بنده به خاطر مشکل انعقادی باشد؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   در اين رابطه نيازمند يك شرح حال مفصل و معاينه هست
   به اين شكل نميشه نظر داد
   بهتره با ماخصص زنان مشورت كنيد
درحال دریافت اطلاعات
واریس در پاها بیماری بسیار شایعیست، بخصوص در خانم ها. شاید شما به دنبال رسیدن به پاسخ پرسش های بی شمارتان در این زمینه…
تری گلیسرید یکی از اجزای چربی خون است که به شکل ذراتی ریز در عروق و گردش خون انسان دیده می شود. در کنار…
شروع روز با یک صبحانه ی مقوی و سالم می تواند به کنترل فشار خون کمک کند. یک صبحانه سالم همچنین می تواند انرژی…
بدن چربی را جهت تامین انرژی و محافظت در بسیاری از مناطق از جمله کبد ذخیره می کند. اگر بر اساس سونوگرافی یا نمونه…
واریس در پاها بیماری بسیار شایعیست، بخصوص در خانم ها. شاید شما به دنبال رسیدن به پاسخ پرسش های بی شمارتان در این زمینه…
تری گلیسرید یکی از اجزای چربی خون است که به شکل ذراتی ریز در عروق و گردش خون انسان دیده می شود. در کنار…
شروع روز با یک صبحانه ی مقوی و سالم می تواند به کنترل فشار خون کمک کند. یک صبحانه سالم همچنین می تواند انرژی…
قبلی
بعدی

آدرس مطب

خیابان پاسداران، گلستان ششم ، پلاک۴۱

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟

پرسش از دکتر