تفسیر آزمایش PT یا آزمایش زمان پروترومبین

PT و INR جزو آزمایش هایی محسوب می شوند که زمانی که یک فرد داروی ضد انعقاد وارفارین مصرف می کند برای اطمینان از اینکه میزان دوز تجویزی دارو درست عمل نموده یا خیر، و این که PT / INR در محدوده مناسبی قرار گرفته اند، تجویز می شوند.

آزمایش زمان پروترومبین PT چیست؟

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که برای کمک به شناسایی و تشخیص یک اختلال خونریزی یا اختلال لخته بیش از حد، مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت همسو شده بین المللی (INR) از نتیجه PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر چگونگی عملکرد داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) مورد مصرف در روند پیشگیری از لخته شدن خون می باشد.

چه زمانی نیاز به آزمایش PT می باشد؟

هنگامی که شما در حال مصرف وارفارین هستید یا زمانی که شما دچار خونریزی طولانی مدت غیر قابل توضیح و یا لخته های خونی نامناسب باشید، انجام تست PT برای شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چه نمونه ای برای آزمایش PT نیازاست؟

یک نمونه خون از یک رگ بازو گرفته می شود.

چه آمادگی برای انجام آزمایش PT لازم می باشد؟

هیچ آمادگی مورد نیاز نیست، هر چند شما تحت درمان با داروهای ضد انعقاد باشید، نمونه باید قبل از مصرف دوز روزانه شما جمع آوری گردد.

تفسیر آزمایش PT چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

آزمایش PT یا زمان پروترومبین اغلب همراه با زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) استفاده می شود که برای کمک به تشخیص علت خونریزی غیر قابل توضیح و یا لخته شدن خون نامناسب است. نسبت همسو شده بین المللی (INR) بر اساس نتایج حاصل از یک PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر افراد تحت درمان با داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) استفاده می گردد.

چندین پروتئین که فاکتورهای انعقادی نامیده می شوند، در فرایندی درگیر هستند که بدن با استفاده از آن لخته خون را برای کمک به جلوگیری از خونریزی (هموستاز) می سازد. هنگامی که یک آسیب رخ می دهد و خونریزی آغاز می شود، برخی از فاکتورهای انعقادی در یک مراحل متوالی (آبشار انعقادی) در نهایت به شکل گیری یک لخته خونی فعال کمک می نمایند. به منظور اینکه لخته شدن طبیعی رخ دهد، باید مقدار کافی از هر فاکتور انعقادی وجود داشته باشد و هر یک باید به درستی عمل کنند.

تست  PTو INR برای نظارت بر اثربخشی داروی ضد انعقاد وارفارین استفاده می گردد. این دارو بر عملکرد آبشار انعقادی تاثیر می گذارد و به مهار تشکیل لخته خون کمک می کند. که در دراز مدت برای افرادی که مکرر لخته شدن خون نامناسب را تجربه می کنند، تجویز می شود. هدف از درمان با وارفارین حفظ تعادل بین جلوگیری از تشکیل لخته خون و منتهی به خونریزی بیش از حد می باشد. این تعادل نیاز به نظارت دقیق دارد. INR می تواند برای تنظیم دوز دارویی یک فرد تجویز شود تا محدوده مطلوبی که برای شخص و شرایط فردی آن مناسب می باشد تعیین گردد.

تست ptوارفارین ممکن است برای شرایطی از قبیل موارد زیر تجویز گردد:

 • ضربان قلب نامنظم (فیبریلاسیون دهلیزی)
 • داشتن دریچه های مصنوعی قلب
 • ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE)
 • سندرم ضد فسفولیپید
 • گاهی اوقات، در حملات قلبی با عوامل خطر خاص

آزمایش PT ممکن است همراه با یک تست PTT  به عنوان نقطه شروع برای بررسی خونریزی بیش از حد و یا اختلالات انعقادی استفاده شود. PT عوامل انعقادی VII، X، V، II و I (فیبرینوژن) را ارزیابی می کند. آزمایش PTT فاکتورهای انعقادی XII، XI، IX، VIII، X، V، II (پروترومبین)، فیبرینوژن و همچنین پری کالکرئین را مورد ارزیابی قرار می دهد.

با ارزیابی نتایج حاصل از آزمایش PT و PTT با هم، پزشک می تواند سرنخ هایی از آنچه که به عنوان خونریزی یا لخته ممکن است باشد را به دست آورد. این آزمایشات تشخیصی به تنهایی برای تشخیص کافی نیستند اما اغلب اطلاعاتی ارائه می کنند که ممکن است آزمایشات بیشتری لازم باشد.

نمونه هایی از تست هایی که ممکن است همراه با آزمایش PT و PTT یا برای پیگیری نتایج غیر طبیعی انجام شوند عبارتند از:

۱- تعداد پلاکت ها Platelet count

این تست برای تعیین اینکه آیا میزان پلاکت ها کاهش یافته یا نه، به کار می رود؛ چرا که اینحالت می تواند باعث خونریزی بیش از حد شود.

۲- تست زمان ترومبین Thrombin time testing

گاهی اوقات توصیه برای انجام این آزمایش برای کمک به رد کردن یک ناهنجاری فیبرینوژنی می باشد.

۳- تست فیبرینوژن Fibrinogen testing

ممکن است برای رد کردن یک سطح پایین یا اختلال فیبرینوژنی به عنوان یک علت PT طولانی مدت، انجام شود.

۴- تست فاکتور انعقادی Coagulation factor tests

این آزمایش فعالیت (عملکرد) فاکتورهای انعقادی را اندازه گیری می کند. این تست می تواند کاهش مقادیر پروتئینی یا پروتئین هایی که به درستی عمل نمی کنند (کاهش عملکرد) را تشخیص دهد.

۵- فاکتور فون ویلبراند von Willebrand factor

گاهی اوقات دستور انجام این آزمایش برای کمک به تعیین بیماری فون ویلبراند می باشد که یک علت PTT طولانی مدت است.

بر اساس سابقه بیمار که با دقت به دست آمده، تست PTT و آزمایش PT گاهی اوقات به عنوان یک آزمایش قبل از اعمال جراحی و یا قبل از دیگر روش های تهاجمی برای غربالگری میزان خونریزی بالقوه انجام می گردد.

تست PT همچنین ممکن است زمانی انجام شود که یک فرد داروهای ضد انعقاد مصرف نمی کند ولی علائم و نشانه های خونریزی بیش از حد و یا لخته شدن را دارد که می تواند شامل موارد زیر باشد:

لخته شدن خون– خونریزی غیر قابل توضیح و یا به راحتی کبود شدن

– خون دماغ

– خونریزی لثه

– یک لخته خون در ورید یا شریان

– وضعیت بحرانی مانند انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) که ممکن است باعث خونریزی و لخته خون شود به این عنوان که فاکتورهای انعقادی با سرعت بالایی استفاده شده اند.

– یک بیماری مزمن مانند بیماری کبد شدید ممکن هموستاز را تحت تاثیر قرار دهد.

هنگامی که عمل جراحی افزایش خطر ابتلا به از دست دادن خون را با خود به همراه دارد و یا زمانی که فرد دارای سابقه بالینی خونریزی می باشد، مانند خونریزی بینی مکرر و بیش از حد و کبودی آسان، که ممکن است نشان دهنده وجود یک اختلال خونریزی باشد؛ در چنین وضعیتی دستور انجام آزمایش PT همراه با PTT، ممکن است قبل از عمل جراحی داده شود.

نتیجه آزمایش PT چیست؟

تفسیر آزمایش خون PTبرای افرادی که در حال مصرف وارفارین می باشند، اکثرا آزمایشگاه ها نتایج PT که گزارش می کنند، بر حسب INR تنظیم شده است. این افراد باید INR از ۲ تا ۳ داشته باشند که براساس نیاز به “رقیق کننده خون” می باشد. برای افرادی که در معرض خطر بالایی از یک لخته خون قرار دارند، نیاز به INR بالاتر – حدود ۲/۵ تا ۳/۵ می باشد.

نتیجه آزمایش برای یک آزمایش PT بستگی به روش مورد استفاده دارد، محدوده نرمال نشان دهنده یک مقدار متوسط برای افراد سالم است که تا حدودی از آزمایشگاهی با آزمایشگاه دیگر متفاوت خواهد بود. کسی که وارفارین مصرف نمی کند باید نتیجه آزمایش PT خود را با محدوده طبیعی ارائه شده در نتیجه آزمایش که توسط آزمایشگاه انجام شده، مقایسه کند.

یک PT طولانی مدت یا بعبارتی بالا بودن ptt در آزمایش خون به این معناست که خون، زمان بیش از حد طولانی برای تشکیل یک لخته صرف می کند. عوارض بالا بودن pt ممکن است با شرایطی مانند بیماری کبد، کمبود ویتامین K یا کمبود فاکتور انعقادی ایجاد گردد.

آنچه که نیاز هست در مورد آزمایش PT بدانید!

برخی از مواد مصرف شده مانند الکل، می تواند تست PT و INR را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از آنتی بیوتیک ها می توانند PT و INR را افزایش دهند. باربیتورات ها، قرص های ضد بارداری و هورمون درمانی جایگزین (HRT) و ویتامین K (یا در یک مولتی ویتامین و یا مکمل تغذیه ای مایع) ممکن است PT را کاهش دهد. غذاهای خاص، مانند گوشت گاو و کبد خوک، چای سبز، کلم بروکلی، نخود، کلم پیچ، شلغم و محصولات سویا، حاوی مقادیر زیادی از ویتامین K می باشند و می توانند نتایج PT را تغییر دهند.

مهم است که یک پزشک در مورد همه داروها، مکمل ها و غذاهای که یک فرد به تازگی مصرف کرده است، آگاه باشد تا نتایج تفسیر آزمایش PT و INR درست و مطمئن صورت گیرد.

برخی آزمایشگاه ها یک PT عنوان یک درصد از حالت نرمال گزارش می کنند، اگر چه این یک روش معمول نیست.

گاهی چنین سوالی د ذهنتان ایجاد می شود که نتایج آزمایش PT من گاهی اوقات متفاوت است، با این حال پزشک من نسخه من را تغییر نداده است. چرا؟

پرسش از دکتربیماری، تغییر در رژیم غذایی و مصرف برخی از داروها (موارد ذکر شده در بالا) می توانند نتایج PT را تغییر دهند. روش نمونه گیری خون و مشکل در تهیه نمونه خونی نیز همچنین می تواند نتایج آزمایش را تحت تاثیر بگذارد. اگر پزشک به شخصه در مورد ثبات PT / INR تان نگران باشد، ممکن است تست های خونی بیشتری از شما بگیرد.

دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و و فوق تخصص آنژیوگرافی

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

با توجه به شرایط کرونا چنانچه امکان مراجعه حضوری به مطب و یا کلینیک پزشک های متخصص برای شما امکان پذیر نیست، می توانید در هر کجای ایران که هستید از طریق لینک زیر درخواست ویزیت در منزل را داشته باشید.

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر زهرا سه شنبه ۱۱ دی ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 34 مشاهده پرسش
  ببخشیدازمایش p.tاگه۱۲باشه وI.N.R ۱.۰باشه نرماله؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی سه شنبه ۱۱ دی ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   در هر فرد اين عدد بايد در حد متفاوتي باشد
   بايد مدارك بيمار ديده شود
 • تصویر کاربر جوادی سه شنبه ۱۱ دی ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 31 مشاهده پرسش
  با سلام مدت 12 سال است یک رگ من 60 درصد مسدود شده و در این مدت بطور مرتب روزانه یک قرص آسپرین 80 مصرف کرده ام، آیا می توانم به جای مصرف روزانه آسپرین 80 فقط یک روز در میان مصرف کنم چون از خون ریزی مغزی ترس دارم فعلا عارضه خاصی ندارم
  با تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی سه شنبه ۱۱ دی ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   خير
 • تصویر کاربر Mehdi دوشنبه ۱۰ دی ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 34 مشاهده پرسش
  بنده ۴۲ سالمه قد ۱۸۱ وزن ۹۵ تازه ازمایش چکاب دادم قند خونم ۱۵۱ و تری گلیسریدم۱۹۵ و کلسترول خونم ۲۳۵ میباشد خیلی نگرانم ایا باید داروی خاصی برا کاهش استفاده کنم و آیا خوب میشم یا تا اخر عمر باید دارو مصرف کنم
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۱۰ دی ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   بايد وزنتون رو كم كنيد
   براي قند بالا به دكتر غدد مراجعه كنيد
   و اگر چرببي بعد سه ماه پايين ميومد قرص چربي مصرف كنيد
 • تصویر کاربر زهرا یکشنبه ۲ دی ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 80 مشاهده پرسش
  سلام من خانم 29 ساله . پلاکت خون 261 و inr :1.3 . ایا بارداری خطر سازی خوواهم داشت؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۲ دی ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   بايد با زنان مشورت منيد
   خير
 • تصویر کاربر موسی شنبه ۱ دی ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 28 مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید من دردی دردست چپ دارم اکو وتست ورزش انجام دادم مشکلی نداشتم ولی دستم همچنان درد میکند ایا به بیماری دیگری ربط دارد باتشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۱ دی ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   ممكنه عصب در مسير درگير باشه
   به متخصص مغز و اعصاب مراجعه كنيد
 • تصویر کاربر معصومه شنبه ۳ آذر ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 47 مشاهده پرسش
  ضمن عرض سلام و تشکر . شوهرم 40 سال داره و سه ماه قبل عمل تعویض دریچه مصنوعی قلب (آئورت) انجامداده در حال حاضر قرص وارفارین ، آسپرین و متورال مصرف می کنه . مشکل دیابت ، چربی و فشار خون نداره . خیلی نگران وضعش هستم به نظر شما با رعایت همه موارد جای امید برای یک طول عمر مناسب رو داره ؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۵ آذر ۹۷( 2 سال پیش)

   سلام
   بله
   فقط مرتب pt چك كنن

 • تصویر کاربر پرستوکریمی جمعه ۲ آذر ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 30 مشاهده پرسش
  پدرم 66ساله با سابقه طولانی دیابت و فشارخونچند ماه قبل جهت بررسی ایسکمی قلب متخصص قلب برای پدرم اسکن قلب نوشت .در نتیجه نوشته بود که حرکت نرمال دیواره. قلب .EF66{1c8671f7d9f61c49b4c326e44050426756de9b2683f59192bc69bbff58325d93} و ایسکمی mild درقسمتbasal دیواره تحتانی قلب. احتمالش رو میدادم چون گاهی سکسکه می کنه.
  و در نوار قلب اسکن دیدمAF بود.
  دکتر گفت که آسپرین و آتورواستاتین مصرف کنن . بااینکه رتینوپاتی دیابتی هم مطرح شد‌.
  اما پدرم کمپلیانس مصرف آسپرین رو نداره چون به شدت معتقد هست موجب خونریزی چشمش میشه.
  ضمنا هیپرتنشن هم داره روزی 2 ونیم والزارتان80 مصرف میکنه که فوق کلیه به مادرم گفته بودن‌ اما فشارش بالاتر رفت نسبت به مصرف 2 عدد. به ذهنم رسید آیا نتیروکانتین مصرف کنه بیمار گزینه مناسبی نیست؟
  البته بیمار شکایتی ازCP مطرح نمیکنه. اما جهت گشادی عروق و کاهش فشارخون.
  خیلی ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۲ آذر ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   اينها هر كدوم براي چيزي كاربرد داره و جاي هم رو نميگيره
   بايد بيمار و كليه مدارك ديده شوند
 • تصویر کاربر رامین پنجشنبه ۱ آذر ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 24 مشاهده پرسش
  با سسلام
  مادر من 69 ساله هست یه ماه قبل مشکوک به بیماری آمبولی ریه بستری شد و بعد از یه هفته بستری نوع بیماری رد شد ولی دکتر بهش والفارین تجویز کرد به میزان یک دوم مصرف هر صبح بعد از یک ماه دکتر آزمایش pt خون نوشت نتیجه به شرح ذیل است pt=20 و I.N.R=2.2
  آیا نتیجه خوب است یا نه؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۱ آذر ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   بله
   با همون دوز ادامه بدن و سه هفته بعد ازمايش تكرار شه
 • تصویر کاربر Somi شنبه ۲۶ آبان ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 39 مشاهده پرسش
  سلام دکتر وقتتون بخیر. دکتر یه پسر بچه ۵ ساله که الان چند وقتیه با کوچیکترین تماس خون دماغ میشه و دکتر خودش آزمایش pt براش نوشته که ۱۴ ثانیه بوده ولی آزمایش گاه ستاره دارش کرده و به منظور چک دوباره نوشته ptt ش ۲۹بوده و inr ش هم ۱/۳۱ بوده. در ضمن سابقه ی خون دماغ شدن هم در پدر و خواهر این بچه هم بوده که با آزمایشات مشخص شده چیزیشون نیست و خواهش بعد از کمی بزرگتر شده کلا از بین رفته این خونریزی. همچنین دکتر ای پسر بچه قبلشم از مواردی سوراخ ریزی داشته که کم کم داره بسته میشه و هر ۶ماه هم چکاب قلب میشه. می‌تونم بپرسم دکتر علت خون دماغ شدن این بچه چیه؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۲۶ آبان ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام
   به اين شكل نميشه نظر داد
   حتما به دكتر خون اطفال و همچنين گوش و خلق و بيني مراجعه كنيد
 • تصویر کاربر Sadaf شنبه ۲۶ آبان ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 30 مشاهده پرسش
  سلام من مادرم ترومبوز سینوس داشت درمان شد الان وارفارین مصرف میکنه مقدار inr دو اومده مقدار pt ۴۹ آیا ازمایشش خوبه؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۲۶ آبان ۹۷( 2 سال پیش)
   سلام بله خوب است
درحال دریافت اطلاعات
احتمالا شنیده اید که در بیماران مبتلا به سکته های قلبی حاد شایع ترین علت فوت زودهنگام بروز برخی آریتمی های قلبی می باشد….
لینوکین قرصی است که همراه با داروهای دیگر برای معالجه نارسایی قلبی استفاده می شود. این دارو با بهینه تر کردن پمپاژ قلب، در…
تنگی نفس، خستگی و درد قفسه سینه برخی از رایج ترین علائمی است که در مرحله بهبود کرونا مشاهده می شود. گرچه داشتن احساس…
احتمالاً هرگز به این نکته فکر نکرده باشید. اما برای اینکه غذا بخورید، باید نفس بکشید. جویدن و هضم غذا (همانند هر کار دیگری…
احتمالا شنیده اید که در بیماران مبتلا به سکته های قلبی حاد شایع ترین علت فوت زودهنگام بروز برخی آریتمی های قلبی می باشد….
لینوکین قرصی است که همراه با داروهای دیگر برای معالجه نارسایی قلبی استفاده می شود. این دارو با بهینه تر کردن پمپاژ قلب، در…
تنگی نفس، خستگی و درد قفسه سینه برخی از رایج ترین علائمی است که در مرحله بهبود کرونا مشاهده می شود. گرچه داشتن احساس…
قبلی
بعدی

آدرس مطب

خیابان پاسداران، گلستان ششم ، پلاک۴۱

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟

پرسش از دکتر