تفسیر آزمایش PT یا آزمایش زمان پروترومبین

PT و INR جزو آزمایش هایی محسوب می شوند که زمانی که یک فرد داروی ضد انعقاد وارفارین مصرف می کند برای اطمینان از اینکه میزان دوز تجویزی دارو درست عمل نموده یا خیر، و این که PT / INR در محدوده مناسبی قرار گرفته اند، تجویز می شوند.

آزمایش زمان پروترومبین PT چیست؟

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که برای کمک به شناسایی و تشخیص یک اختلال خونریزی یا اختلال لخته بیش از حد، مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت همسو شده بین المللی (INR) از نتیجه PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر چگونگی عملکرد داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) مورد مصرف در روند پیشگیری از لخته شدن خون می باشد.

چه زمانی نیاز به آزمایش PT می باشد؟

هنگامی که شما در حال مصرف وارفارین هستید یا زمانی که شما دچار خونریزی طولانی مدت غیر قابل توضیح و یا لخته های خونی نامناسب باشید، انجام تست PT برای شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چه نمونه ای برای آزمایش PT نیازاست؟

یک نمونه خون از یک رگ بازو گرفته می شود.

چه آمادگی برای انجام آزمایش PT لازم می باشد؟

هیچ آمادگی مورد نیاز نیست، هر چند شما تحت درمان با داروهای ضد انعقاد باشید، نمونه باید قبل از مصرف دوز روزانه شما جمع آوری گردد.

تفسیر آزمایش PT چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

آزمایش PT یا زمان پروترومبین اغلب همراه با زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) استفاده می شود که برای کمک به تشخیص علت خونریزی غیر قابل توضیح و یا لخته شدن خون نامناسب است. نسبت همسو شده بین المللی (INR) بر اساس نتایج حاصل از یک PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر افراد تحت درمان با داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) استفاده می گردد.

چندین پروتئین که فاکتورهای انعقادی نامیده می شوند، در فرایندی درگیر هستند که بدن با استفاده از آن لخته خون را برای کمک به جلوگیری از خونریزی (هموستاز) می سازد. هنگامی که یک آسیب رخ می دهد و خونریزی آغاز می شود، برخی از فاکتورهای انعقادی در یک مراحل متوالی (آبشار انعقادی) در نهایت به شکل گیری یک لخته خونی فعال کمک می نمایند. به منظور اینکه لخته شدن طبیعی رخ دهد، باید مقدار کافی از هر فاکتور انعقادی وجود داشته باشد و هر یک باید به درستی عمل کنند.

تست  PTو INR برای نظارت بر اثربخشی داروی ضد انعقاد وارفارین استفاده می گردد. این دارو بر عملکرد آبشار انعقادی تاثیر می گذارد و به مهار تشکیل لخته خون کمک می کند. که در دراز مدت برای افرادی که مکرر لخته شدن خون نامناسب را تجربه می کنند، تجویز می شود. هدف از درمان با وارفارین حفظ تعادل بین جلوگیری از تشکیل لخته خون و منتهی به خونریزی بیش از حد می باشد. این تعادل نیاز به نظارت دقیق دارد. INR می تواند برای تنظیم دوز دارویی یک فرد تجویز شود تا محدوده مطلوبی که برای شخص و شرایط فردی آن مناسب می باشد تعیین گردد.

تست ptوارفارین ممکن است برای شرایطی از قبیل موارد زیر تجویز گردد:

 • ضربان قلب نامنظم (فیبریلاسیون دهلیزی)
 • داشتن دریچه های مصنوعی قلب
 • ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE)
 • سندرم ضد فسفولیپید
 • گاهی اوقات، در حملات قلبی با عوامل خطر خاص

آزمایش PT ممکن است همراه با یک تست PTT  به عنوان نقطه شروع برای بررسی خونریزی بیش از حد و یا اختلالات انعقادی استفاده شود. PT عوامل انعقادی VII، X، V، II و I (فیبرینوژن) را ارزیابی می کند. آزمایش PTT فاکتورهای انعقادی XII، XI، IX، VIII، X، V، II (پروترومبین)، فیبرینوژن و همچنین پری کالکرئین را مورد ارزیابی قرار می دهد.

با ارزیابی نتایج حاصل از آزمایش PT و PTT با هم، پزشک می تواند سرنخ هایی از آنچه که به عنوان خونریزی یا لخته ممکن است باشد را به دست آورد. این آزمایشات تشخیصی به تنهایی برای تشخیص کافی نیستند اما اغلب اطلاعاتی ارائه می کنند که ممکن است آزمایشات بیشتری لازم باشد.

نمونه هایی از تست هایی که ممکن است همراه با آزمایش PT و PTT یا برای پیگیری نتایج غیر طبیعی انجام شوند عبارتند از:

۱- تعداد پلاکت ها Platelet count

این تست برای تعیین اینکه آیا میزان پلاکت ها کاهش یافته یا نه، به کار می رود؛ چرا که اینحالت می تواند باعث خونریزی بیش از حد شود.

۲- تست زمان ترومبین Thrombin time testing

گاهی اوقات توصیه برای انجام این آزمایش برای کمک به رد کردن یک ناهنجاری فیبرینوژنی می باشد.

۳- تست فیبرینوژن Fibrinogen testing

ممکن است برای رد کردن یک سطح پایین یا اختلال فیبرینوژنی به عنوان یک علت PT طولانی مدت، انجام شود.

۴- تست فاکتور انعقادی Coagulation factor tests

این آزمایش فعالیت (عملکرد) فاکتورهای انعقادی را اندازه گیری می کند. این تست می تواند کاهش مقادیر پروتئینی یا پروتئین هایی که به درستی عمل نمی کنند (کاهش عملکرد) را تشخیص دهد.

۵- فاکتور فون ویلبراند von Willebrand factor

گاهی اوقات دستور انجام این آزمایش برای کمک به تعیین بیماری فون ویلبراند می باشد که یک علت PTT طولانی مدت است.

بر اساس سابقه بیمار که با دقت به دست آمده، تست PTT و آزمایش PT گاهی اوقات به عنوان یک آزمایش قبل از اعمال جراحی و یا قبل از دیگر روش های تهاجمی برای غربالگری میزان خونریزی بالقوه انجام می گردد.

تست PT همچنین ممکن است زمانی انجام شود که یک فرد داروهای ضد انعقاد مصرف نمی کند ولی علائم و نشانه های خونریزی بیش از حد و یا لخته شدن را دارد که می تواند شامل موارد زیر باشد:

لخته شدن خون– خونریزی غیر قابل توضیح و یا به راحتی کبود شدن

– خون دماغ

– خونریزی لثه

– یک لخته خون در ورید یا شریان

– وضعیت بحرانی مانند انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) که ممکن است باعث خونریزی و لخته خون شود به این عنوان که فاکتورهای انعقادی با سرعت بالایی استفاده شده اند.

– یک بیماری مزمن مانند بیماری کبد شدید ممکن هموستاز را تحت تاثیر قرار دهد.

هنگامی که عمل جراحی افزایش خطر ابتلا به از دست دادن خون را با خود به همراه دارد و یا زمانی که فرد دارای سابقه بالینی خونریزی می باشد، مانند خونریزی بینی مکرر و بیش از حد و کبودی آسان، که ممکن است نشان دهنده وجود یک اختلال خونریزی باشد؛ در چنین وضعیتی دستور انجام آزمایش PT همراه با PTT، ممکن است قبل از عمل جراحی داده شود.

نتیجه آزمایش PT چیست؟

تفسیر آزمایش خون PTبرای افرادی که در حال مصرف وارفارین می باشند، اکثرا آزمایشگاه ها نتایج PT که گزارش می کنند، بر حسب INR تنظیم شده است. این افراد باید INR از ۲ تا ۳ داشته باشند که براساس نیاز به “رقیق کننده خون” می باشد. برای افرادی که در معرض خطر بالایی از یک لخته خون قرار دارند، نیاز به INR بالاتر – حدود ۲/۵ تا ۳/۵ می باشد.

نتیجه آزمایش برای یک آزمایش PT بستگی به روش مورد استفاده دارد، محدوده نرمال نشان دهنده یک مقدار متوسط برای افراد سالم است که تا حدودی از آزمایشگاهی با آزمایشگاه دیگر متفاوت خواهد بود. کسی که وارفارین مصرف نمی کند باید نتیجه آزمایش PT خود را با محدوده طبیعی ارائه شده در نتیجه آزمایش که توسط آزمایشگاه انجام شده، مقایسه کند.

یک PT طولانی مدت یا بعبارتی بالا بودن ptt در آزمایش خون به این معناست که خون، زمان بیش از حد طولانی برای تشکیل یک لخته صرف می کند. عوارض بالا بودن pt ممکن است با شرایطی مانند بیماری کبد، کمبود ویتامین K یا کمبود فاکتور انعقادی ایجاد گردد.

آنچه که نیاز هست در مورد آزمایش PT بدانید!

برخی از مواد مصرف شده مانند الکل، می تواند تست PT و INR را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از آنتی بیوتیک ها می توانند PT و INR را افزایش دهند. باربیتورات ها، قرص های ضد بارداری و هورمون درمانی جایگزین (HRT) و ویتامین K (یا در یک مولتی ویتامین و یا مکمل تغذیه ای مایع) ممکن است PT را کاهش دهد. غذاهای خاص، مانند گوشت گاو و کبد خوک، چای سبز، کلم بروکلی، نخود، کلم پیچ، شلغم و محصولات سویا، حاوی مقادیر زیادی از ویتامین K می باشند و می توانند نتایج PT را تغییر دهند.

مهم است که یک پزشک در مورد همه داروها، مکمل ها و غذاهای که یک فرد به تازگی مصرف کرده است، آگاه باشد تا نتایج تفسیر آزمایش PT و INR درست و مطمئن صورت گیرد.

برخی آزمایشگاه ها یک PT عنوان یک درصد از حالت نرمال گزارش می کنند، اگر چه این یک روش معمول نیست.

گاهی چنین سوالی د ذهنتان ایجاد می شود که نتایج آزمایش PT من گاهی اوقات متفاوت است، با این حال پزشک من نسخه من را تغییر نداده است. چرا؟

پرسش از دکتربیماری، تغییر در رژیم غذایی و مصرف برخی از داروها (موارد ذکر شده در بالا) می توانند نتایج PT را تغییر دهند. روش نمونه گیری خون و مشکل در تهیه نمونه خونی نیز همچنین می تواند نتایج آزمایش را تحت تاثیر بگذارد. اگر پزشک به شخصه در مورد ثبات PT / INR تان نگران باشد، ممکن است تست های خونی بیشتری از شما بگیرد.

دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و و فوق تخصص آنژیوگرافی

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

لطفا امتیاز دهید

با توجه به شرایط کرونا چنانچه امکان مراجعه حضوری به مطب و یا کلینیک پزشک های متخصص برای شما امکان پذیر نیست، می توانید در هر کجای ایران که هستید از طریق لینک زیر درخواست ویزیت در منزل را داشته باشید.

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر سانیا چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 116 مشاهده پرسش
  با سلام و عرض ادب، خسته نباشید
  برادر بنده سی ساله هست و مدتیه سوزش های گهگاه سمت راست دنده هاش داره، گاهی سرگیجه و تنگی نفس و تپش قلب و گاها از خواب میپره، بعد از مصرف یک دوره داروهای معده در مدفوعش خون دیده شد که قطع کردیم و متخصص قلب بعد از اکو و چکاپهای لازم گفتند مشکل خاصی نداره فقط کمی دریچه میترال شل هست، متخصص خون هم چکاپ کردند هموگلوبین ۱۷ هست و Pt عدد ۱۸، کبد هم سالمه، خواستم بدونم آیا تو این سن باید وارفارین بخورند؟ یا درمان های دیگری هم هست؟ ونگران هستیم که اگر درمان با وارفارین باشه آیا باید تا آخر عمر بخوره؟ و اینکه هموگلوبین ۱۹ بود دو هفته پیش ما بهش صبحها ناشتا آب شوید دادیم شد ۱۷، آیا آب شوید تاثیری در پی تی خونش داشته؟
  متشکرم از پاسخگویی شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹۷( 2 سال پیش)

   سلام

   خیر اصلا وارفارین هیچ تاثیری نداره

   احتمالا مشکل اضطرابی هم دارند و بهتره به روانپزشک مراجعه کنند

 • تصویر کاربر مسعود شنبه ۲۵ اسفند ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 36 مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید جناب آقای دکتر بنده بهDVTمبتلا هستم و تحت درمان قرار دارم همیشه در جواب آزمایش زمان PTحدود تا15بود اما در دو آزمایش آخر این زمان به ترتیب به 29و33 رسیده آیا این موضوع نگران کننده میباشد.چه اقداماتی باید انجام دهم تا به حد نرمال برسد.توضیح اینکهIN در دو آزمایش آخر2.8 و.4.68 بوده و مصرف روزانه وارفارین1.5th میباشد.
  آیا فعالیت زیاد و سر پا ایستادن و راهپیمایی در این بیماری و آزمایشات PTتاثیر گذار هستند...
  ممنون از سایت وزین شما
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۲۵ اسفند ۹۷( 2 سال پیش)

   سلام

   باید رژیم غذایی ثابت داشته باشید

   چون روی  وارفارین تاثیر داره

   الان باید دوز دارو مجددا تنظیم شه

   سوال اخر خیر

 • تصویر کاربر ف یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 69 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر. من ۶ سال پیش عمل تعویض دریچه ائورت دادم. و همیشه inrمن نرمال و در محدوده بود. الان چند ماه هست که مدام تغییر میکنه و رو به کاهش میاد. قبلا سه روز در هفته یک دوم میخوردم و چهار روز ۳.۴ ... یهو کاهش پیدا کرد و با اینکه گاهی محدوده بالای ۲.۲ هست اما گاهی باز روی ۱.۸ میاد... من قرصم رو اضاف کردم و تموم روزهای هفته رو ۳.۴ کردم. ماه پیش محدوده نرمال برگشت اما دوباره این ماه شده ۱.۸۳. علت چیه ؟ آیا میتونه از تغییر بسته دارو باشه یا جابجایی ساعت دارو.. بعضی شبا دو سه ساعت جابجا میخورم جدیدا... در ضمن چکاپ های سالیانه که تابحال رفتم در بهترین وضعیت بودم. و دو ماه پیش هم چکاپ کامل دادم که انزیم های کبدی هم جزوش بود و همه نرمال بود
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷( 2 سال پیش)

   سلام

   ممکنه به خاطر دارو یا رژیم غذایی باشه

   به هر حال هر بار باید دوز دارو بر اساس ازمایش مجدد تنظیم شود

 • تصویر کاربر ندا پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 62 مشاهده پرسش
  با سلام خدمت آقای دکتر. همسر من یک ساله وارفارین مصرف میکنه، زمانی وارفارین رو دکتر تجویز کرد که ایشون دچار لخته در قلب شده بودن یک سال قبل از لخته هم سکته قلبی کرده بودن. مهر ماه امسال کارکرد قلب بین 15 تا 20 بود در اکووووو و باطری قلب تک حفره ای براش گذاشتن. الان من نتیجه pt رو براتون ارسال میکنم. نتیجه چطوره؟ و اینکه همسر من میتونه با مصرف منظم داروها و پیاده روی روزانه منظم و رعایت رژیم غذایی سال‌های سال زنده بمونه و زندگی کنه یا نه؟؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷( 2 سال پیش)

   سلام

   Inr باید بین ۲ تا ۳ باشه

   میزان وارفارین باید کم شه

   بله

 • تصویر کاربر شاهرخ دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 44 مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید خدمت شما.
  پدر من ۸۰ سالشونه و حدود ۸ سال پیش پیسمیکر گذاشتن و تقریبا ۲ساله وارفارین میخورن.تا سال گذشته معمولا تست PT روی ۱۲ بود اما الان چند ماهه که رفته بالا...مقدار مصرف دارو و نتیجه PTبصورت زیر است:
  تا سه هفته پیش روزی یک قرص وارفارین میخوردن و ۲روز در هفته هم یک نصفه اضافه تر میخوردند که پس از آزمایش PT برنآابر با ۳۰ بود که دکتر ایشان گفتن همون روزی یکی رو بخورن و ۲روز نصفه حذف شود که پس از یک هفته که روزی یک قرص میخوردن نتیجه تست شد ۴۰ که باعثه تعجب بود...دکترشون گفت از هفته پیش دیگه نخورن و بعد از یک هفته تست بدن.در ضمن در قسمت پهلوها و رانها کبودی بزرگ بوجود آمد....پس از یک هفته نخوردن تست دادن شد ۱۷ که دکتر گفت زیاده و باید پیش یک دکتر متخصص خون برن...نظرتون رو میفرمایید لطفا.با تشکرچ
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۶ اسفند ۹۷( 2 سال پیش)

   سلام

   ممکنه کمبود ویتامین کا یا مشکل کبدی دارند

   حتما سونو کبد بشند و با مدارک مراجعه کنند

 • تصویر کاربر وحید جمعه ۳ اسفند ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 41 مشاهده پرسش
  دکتر جان سلام.
  پدر من سال ۸۹ دچار آمبولی ریه شده بود.
  الان نه ساله که وارفارین میخوره و نمیتونیم مجابش کنیم که حداقل سالی یه بار دکتر بره.
  همین جوری سری خود روزی یدونه و یه روز نصف وارفارین پنج میخوره.
  خلاصه چند روز پیش با هزار زحمت فرستادیمش آزمایش پی تی انجام داد. جواب Inr شده بود یک.
  واقعا جای تعجب داشت که چرا اینقدر کم شده.
  نمیدونم مشکل از آزمایشگاهه یا این که جواب یک با این حجم از مصرف وارفارین میتونه منطقی باشه یا نه اونم بعد از نه سال مصرف وارفارین.
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۳ اسفند ۹۷( 2 سال پیش)

   سلام

   بله ممکنه

   باید به پزشک مراجعه کنند

 • تصویر کاربر مهدی جمعه ۳ اسفند ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 36 مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید، پسر من 3 هفته پیش جراحی RPLND انجام دادند و با توجه به طولانی بودن عمل لخته خونی در پای چپ ایجاد شد. در حال حاضر قرص وارفارین یکعدد در روز و یک عدد آمپول زیر جلدی انوکسان استفاده مینماید.در دو آزمایش گرفته شده امروز و سه روز پیش اعدادPT وPTT نرمال بوده ولی INR=1 میباشد درصورتیکه این عدد برای کسانی که دارو استفاده میکنند باید بین 2 تا 3 باشد. سوال من این است آیا مشکلی وجود دارد؟ یابایستی دوز دارو را تغییر دهد؟ ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۳ اسفند ۹۷( 2 سال پیش)

   سلام

   باید دوز دارو را بالا برد

 • تصویر کاربر مهدی جمعه ۳ اسفند ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 73 مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید، پسر من 3 هفته پیش جراحی RPLND انجام دادند و با توجه به طولانی بودن عمل لخته خونی در پای چپ ایجاد شد. در حال حاضر قرص وارفارین یکعدد در روز و یک عدد آمپول زیر جلدی انوکسان استفاده مینماید.در دو آزمایش گرفته شده امروز و سه روز پیش اعدادPT وPTT نرمال بوده ولی INR=1 میباشد درصورتیکه این عدد برای کسانی که دارو استفاده میکنند باید بین 2 تا 3 باشد. سوال من این است آیا مشکلی وجود دارد؟ یابایستی دوز دارو را تغییر دهد؟ ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۳ اسفند ۹۷( 2 سال پیش)

   سلام

   باید دوز دارو بالا بره

 • تصویر کاربر حسین جمعه ۳ اسفند ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 38 مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر من ۵۰سال سن دارم سه ماه پیش به خاطر حمله قلبی انژیوگرافی شدم و داخل یک رگ فنر گذاشتن واز اون موقع درد قفسه سینه داشتم و سنگینی وبا اکو قلب تشخیص دادن ک داخل یک رگ قلب خون لخته دیده شده است و وارفارین تجویز کزدن روزی یک عدد و هر هفته ازمایش میفرستن ۲۱یازده جواب تزمایش بوده11/8ودرتاریخ ۲۸یازده16/4وتعداد وارفارین هارا روزهای زوج یکی ونصفی تجویز نمودند میخواستم ببینم ازمایش تاکی باید انجام دهم و جواب PTباید به چند برسد ممنون میشم راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۳ اسفند ۹۷( 2 سال پیش)

   ازمایش inr دو تا سه شود

   اول هر هفته

   سپس هر ماه

 • تصویر کاربر محمد جمعه ۳ اسفند ۹۷( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 44 مشاهده پرسش
  با سلام و‌خسته نباشید
  مادر من ۵۹ سال سن داره ، ۲ بار عمل قلب باز انجام اولی به دلیل سوراخ بودن دهلیز ۲۰ سال پیش دومی تعویض دریچه میترال ( فلزی) ۹ سال پیش ، اکنون دریچه میترال نشتی داره که حدود ۴ سال هست به این صورت هست ، آیا میتونه مجدد قلبشو باز کنه و ترمیم کنه ؟؟ راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۳ اسفند ۹۷( 2 سال پیش)

   سلام

   به هر حال ریسک بالا هست

درحال دریافت اطلاعات
تری گلیسرید یکی از اجزای چربی خون است که به شکل ذراتی ریز در عروق و گردش خون انسان دیده می شود. در کنار…
شروع روز با یک صبحانه ی مقوی و سالم می تواند به کنترل فشار خون کمک کند. یک صبحانه سالم همچنین می تواند انرژی…
بدن چربی را جهت تامین انرژی و محافظت در بسیاری از مناطق از جمله کبد ذخیره می کند. اگر بر اساس سونوگرافی یا نمونه…
اکثر زنان باردار از جمله زنان چاق نوزادان سالمی را به دنیا می آورند، اما درجات بالای چاقی احتمال بروز خطر را بهمراه دارد….
تری گلیسرید یکی از اجزای چربی خون است که به شکل ذراتی ریز در عروق و گردش خون انسان دیده می شود. در کنار…
شروع روز با یک صبحانه ی مقوی و سالم می تواند به کنترل فشار خون کمک کند. یک صبحانه سالم همچنین می تواند انرژی…
بدن چربی را جهت تامین انرژی و محافظت در بسیاری از مناطق از جمله کبد ذخیره می کند. اگر بر اساس سونوگرافی یا نمونه…
قبلی
بعدی

آدرس مطب

خیابان پاسداران، گلستان ششم ، پلاک۴۱

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟

پرسش از دکتر