تفسیر آزمایش PT یا آزمایش زمان پروترومبین

PT و INR جزو آزمایش هایی محسوب می شوند که زمانی که یک فرد داروی ضد انعقاد وارفارین مصرف می کند برای اطمینان از اینکه میزان دوز تجویزی دارو درست عمل نموده یا خیر، و این که PT / INR در محدوده مناسبی قرار گرفته اند، تجویز می شوند.

آزمایش زمان پروترومبین PT چیست؟

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که برای کمک به شناسایی و تشخیص یک اختلال خونریزی یا اختلال لخته بیش از حد، مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت همسو شده بین المللی (INR) از نتیجه PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر چگونگی عملکرد داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) مورد مصرف در روند پیشگیری از لخته شدن خون می باشد.

چه زمانی نیاز به آزمایش PT می باشد؟

هنگامی که شما در حال مصرف وارفارین هستید یا زمانی که شما دچار خونریزی طولانی مدت غیر قابل توضیح و یا لخته های خونی نامناسب باشید، انجام تست PT برای شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چه نمونه ای برای آزمایش PT نیازاست؟

یک نمونه خون از یک رگ بازو گرفته می شود.

چه آمادگی برای انجام آزمایش PT لازم می باشد؟

هیچ آمادگی مورد نیاز نیست، هر چند شما تحت درمان با داروهای ضد انعقاد باشید، نمونه باید قبل از مصرف دوز روزانه شما جمع آوری گردد.

تفسیر آزمایش PT چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

آزمایش PT یا زمان پروترومبین اغلب همراه با زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) استفاده می شود که برای کمک به تشخیص علت خونریزی غیر قابل توضیح و یا لخته شدن خون نامناسب است. نسبت همسو شده بین المللی (INR) بر اساس نتایج حاصل از یک PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر افراد تحت درمان با داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) استفاده می گردد.

چندین پروتئین که فاکتورهای انعقادی نامیده می شوند، در فرایندی درگیر هستند که بدن با استفاده از آن لخته خون را برای کمک به جلوگیری از خونریزی (هموستاز) می سازد. هنگامی که یک آسیب رخ می دهد و خونریزی آغاز می شود، برخی از فاکتورهای انعقادی در یک مراحل متوالی (آبشار انعقادی) در نهایت به شکل گیری یک لخته خونی فعال کمک می نمایند. به منظور اینکه لخته شدن طبیعی رخ دهد، باید مقدار کافی از هر فاکتور انعقادی وجود داشته باشد و هر یک باید به درستی عمل کنند.

تست  PTو INR برای نظارت بر اثربخشی داروی ضد انعقاد وارفارین استفاده می گردد. این دارو بر عملکرد آبشار انعقادی تاثیر می گذارد و به مهار تشکیل لخته خون کمک می کند. که در دراز مدت برای افرادی که مکرر لخته شدن خون نامناسب را تجربه می کنند، تجویز می شود. هدف از درمان با وارفارین حفظ تعادل بین جلوگیری از تشکیل لخته خون و منتهی به خونریزی بیش از حد می باشد. این تعادل نیاز به نظارت دقیق دارد. INR می تواند برای تنظیم دوز دارویی یک فرد تجویز شود تا محدوده مطلوبی که برای شخص و شرایط فردی آن مناسب می باشد تعیین گردد.

تست ptوارفارین ممکن است برای شرایطی از قبیل موارد زیر تجویز گردد:

 • ضربان قلب نامنظم (فیبریلاسیون دهلیزی)
 • داشتن دریچه های مصنوعی قلب
 • ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE)
 • سندرم ضد فسفولیپید
 • گاهی اوقات، در حملات قلبی با عوامل خطر خاص

آزمایش PT ممکن است همراه با یک تست PTT  به عنوان نقطه شروع برای بررسی خونریزی بیش از حد و یا اختلالات انعقادی استفاده شود. PT عوامل انعقادی VII، X، V، II و I (فیبرینوژن) را ارزیابی می کند. آزمایش PTT فاکتورهای انعقادی XII، XI، IX، VIII، X، V، II (پروترومبین)، فیبرینوژن و همچنین پری کالکرئین را مورد ارزیابی قرار می دهد.

با ارزیابی نتایج حاصل از آزمایش PT و PTT با هم، پزشک می تواند سرنخ هایی از آنچه که به عنوان خونریزی یا لخته ممکن است باشد را به دست آورد. این آزمایشات تشخیصی به تنهایی برای تشخیص کافی نیستند اما اغلب اطلاعاتی ارائه می کنند که ممکن است آزمایشات بیشتری لازم باشد.

نمونه هایی از تست هایی که ممکن است همراه با آزمایش PT و PTT یا برای پیگیری نتایج غیر طبیعی انجام شوند عبارتند از:

۱- تعداد پلاکت ها Platelet count

این تست برای تعیین اینکه آیا میزان پلاکت ها کاهش یافته یا نه، به کار می رود؛ چرا که اینحالت می تواند باعث خونریزی بیش از حد شود.

۲- تست زمان ترومبین Thrombin time testing

گاهی اوقات توصیه برای انجام این آزمایش برای کمک به رد کردن یک ناهنجاری فیبرینوژنی می باشد.

۳- تست فیبرینوژن Fibrinogen testing

ممکن است برای رد کردن یک سطح پایین یا اختلال فیبرینوژنی به عنوان یک علت PT طولانی مدت، انجام شود.

۴- تست فاکتور انعقادی Coagulation factor tests

این آزمایش فعالیت (عملکرد) فاکتورهای انعقادی را اندازه گیری می کند. این تست می تواند کاهش مقادیر پروتئینی یا پروتئین هایی که به درستی عمل نمی کنند (کاهش عملکرد) را تشخیص دهد.

۵- فاکتور فون ویلبراند von Willebrand factor

گاهی اوقات دستور انجام این آزمایش برای کمک به تعیین بیماری فون ویلبراند می باشد که یک علت PTT طولانی مدت است.

بر اساس سابقه بیمار که با دقت به دست آمده، تست PTT و آزمایش PT گاهی اوقات به عنوان یک آزمایش قبل از اعمال جراحی و یا قبل از دیگر روش های تهاجمی برای غربالگری میزان خونریزی بالقوه انجام می گردد.

تست PT همچنین ممکن است زمانی انجام شود که یک فرد داروهای ضد انعقاد مصرف نمی کند ولی علائم و نشانه های خونریزی بیش از حد و یا لخته شدن را دارد که می تواند شامل موارد زیر باشد:

لخته شدن خون– خونریزی غیر قابل توضیح و یا به راحتی کبود شدن

– خون دماغ

– خونریزی لثه

– یک لخته خون در ورید یا شریان

– وضعیت بحرانی مانند انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) که ممکن است باعث خونریزی و لخته خون شود به این عنوان که فاکتورهای انعقادی با سرعت بالایی استفاده شده اند.

– یک بیماری مزمن مانند بیماری کبد شدید ممکن هموستاز را تحت تاثیر قرار دهد.

هنگامی که عمل جراحی افزایش خطر ابتلا به از دست دادن خون را با خود به همراه دارد و یا زمانی که فرد دارای سابقه بالینی خونریزی می باشد، مانند خونریزی بینی مکرر و بیش از حد و کبودی آسان، که ممکن است نشان دهنده وجود یک اختلال خونریزی باشد؛ در چنین وضعیتی دستور انجام آزمایش PT همراه با PTT، ممکن است قبل از عمل جراحی داده شود.

نتیجه آزمایش PT چیست؟

تفسیر آزمایش خون PTبرای افرادی که در حال مصرف وارفارین می باشند، اکثرا آزمایشگاه ها نتایج PT که گزارش می کنند، بر حسب INR تنظیم شده است. این افراد باید INR از ۲ تا ۳ داشته باشند که براساس نیاز به “رقیق کننده خون” می باشد. برای افرادی که در معرض خطر بالایی از یک لخته خون قرار دارند، نیاز به INR بالاتر – حدود ۲/۵ تا ۳/۵ می باشد.

نتیجه آزمایش برای یک آزمایش PT بستگی به روش مورد استفاده دارد، محدوده نرمال نشان دهنده یک مقدار متوسط برای افراد سالم است که تا حدودی از آزمایشگاهی با آزمایشگاه دیگر متفاوت خواهد بود. کسی که وارفارین مصرف نمی کند باید نتیجه آزمایش PT خود را با محدوده طبیعی ارائه شده در نتیجه آزمایش که توسط آزمایشگاه انجام شده، مقایسه کند.

یک PT طولانی مدت یا بعبارتی بالا بودن ptt در آزمایش خون به این معناست که خون، زمان بیش از حد طولانی برای تشکیل یک لخته صرف می کند. عوارض بالا بودن pt ممکن است با شرایطی مانند بیماری کبد، کمبود ویتامین K یا کمبود فاکتور انعقادی ایجاد گردد.

آنچه که نیاز هست در مورد آزمایش PT بدانید!

برخی از مواد مصرف شده مانند الکل، می تواند تست PT و INR را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از آنتی بیوتیک ها می توانند PT و INR را افزایش دهند. باربیتورات ها، قرص های ضد بارداری و هورمون درمانی جایگزین (HRT) و ویتامین K (یا در یک مولتی ویتامین و یا مکمل تغذیه ای مایع) ممکن است PT را کاهش دهد. غذاهای خاص، مانند گوشت گاو و کبد خوک، چای سبز، کلم بروکلی، نخود، کلم پیچ، شلغم و محصولات سویا، حاوی مقادیر زیادی از ویتامین K می باشند و می توانند نتایج PT را تغییر دهند.

مهم است که یک پزشک در مورد همه داروها، مکمل ها و غذاهای که یک فرد به تازگی مصرف کرده است، آگاه باشد تا نتایج تفسیر آزمایش PT و INR درست و مطمئن صورت گیرد.

برخی آزمایشگاه ها یک PT عنوان یک درصد از حالت نرمال گزارش می کنند، اگر چه این یک روش معمول نیست.

گاهی چنین سوالی د ذهنتان ایجاد می شود که نتایج آزمایش PT من گاهی اوقات متفاوت است، با این حال پزشک من نسخه من را تغییر نداده است. چرا؟

پرسش از دکتربیماری، تغییر در رژیم غذایی و مصرف برخی از داروها (موارد ذکر شده در بالا) می توانند نتایج PT را تغییر دهند. روش نمونه گیری خون و مشکل در تهیه نمونه خونی نیز همچنین می تواند نتایج آزمایش را تحت تاثیر بگذارد. اگر پزشک به شخصه در مورد ثبات PT / INR تان نگران باشد، ممکن است تست های خونی بیشتری از شما بگیرد.

دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و و فوق تخصص آنژیوگرافی

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

لطفا امتیاز دهید

با توجه به شرایط کرونا چنانچه امکان مراجعه حضوری به مطب و یا کلینیک پزشک های متخصص برای شما امکان پذیر نیست، می توانید در هر کجای ایران که هستید از طریق لینک زیر درخواست ویزیت در منزل را داشته باشید.

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر سحر سه شنبه ۱۳ مهر ۰( 2 هفته پیش) تعداد بازدید: 32 مشاهده پرسش
  سلام من خانم ۳۲ ساله هستم که حدود ۱۷ روز پیش واکسن استرازنکا تزریق کردم . چهار روز پیش چند نقطه مختلف در پاهایم بخصوص پشت ران و زانو دچار کبودی شده . تست دی دایمر و PT و داپلر رنگی دادم . دکتر اورژانس گفتند مشکلی نیست و هیچ دارویی نداند. امروز چند نقطه دیگه اضافه شده . خواهش میکنم راهنماییم کنید خیلی نگرانم
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی سه شنبه ۱۳ مهر ۰( 2 هفته پیش)
   اینها عوارض واکسن است که خطر خاصی ندارد اصلا و به مرور رفع می شود ازمایشات سالم هستند و نگران نباشید اصلا
 • تصویر کاربر خرم پنجشنبه ۱۱ شهریور ۰( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 26 مشاهده پرسش
  با سلام و احترام
  همسرم ۵۲ سالشونه و درسن ۵۰ سالگی سکته مغزی کردند و اززاون موقع وارفارین مصرف میکنن در دوز های متفاوت با توجه به آزمایش پی تی
  الان طبق آخرین آزمایش INR برابر 2/75 شده و
  مدت PT برابر ۳۶ ثانیه شده مصرف وارفاین یکروز ۱ عدد و روز دیگر 3/4قرص است
  الان غلظت خونشون چطوره و آیا مصرف وارفارین طبق منوال قبل باشه یا خیر با تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۱۱ شهریور ۰( 1 ماه پیش)
   بله ازمایش مناسب است و با همین روال فعلی به مصرف دارو ادامه بدهند
 • تصویر کاربر م.ن سه شنبه ۵ مرداد ۰( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 43 مشاهده پرسش
  باسلام و احترام حضور جناب آقای دکتر
  خواهرم 59ساله است، مدتی است که فشارخون نامنظم (می نیمم بالا و پایین است) و تپش قلب دارد. گاهی هم دچار دلهره می شود.دکتر متخصص قلب مراجعه نموده، آزمایش و اکو انجام شد و دارو نیز تجویز شده، اما همچنان مشکلات فوق را دارد. به پیوسا داروها، آزمایش و اکو ایشان را ارسال می نمایم.
  خواهرم خیلی نگرانه و میخواد بدونه آیا گرفتگی عروق داره؟ و اصلا مشکل ایشون چیه؟ خواهشمندم درمورد مشکل راهنمایی نمایید. از لطف و پاسخگویی شما بسیار سپاسگزارم.
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی سه شنبه ۵ مرداد ۰( 2 ماه پیش)
   فشارهایشان چند است و دارو چه داده اند
 • تصویر کاربر مریم جمعه ۳۱ اردیبهشت ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 79 مشاهده پرسش
  با سلام من چند روزی کف دستم درد می کند بشتر شصت دستم دردش تا آرنج می اید الان ۲۸ روز هم اهست که کرونا گرفتم ممنون می شوم که منو راهنمای کنید
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۳۱ اردیبهشت ۰( 5 ماه پیش)
   بعید است اینها نشانه ی درد قلبی باشد یک مسکن بخورید اگر خوب نشد یک نوارقلب بگیرید
 • تصویر کاربر الکس سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 60 مشاهده پرسش
  سلام
  من ده روز قبل واکسن استرازنکا تزریق کردم
  دیروزضربه مختصر به شانه ایکه تزریق در اون انجام شده بود وارد شد وچند نقطه حالت خونمردگی پیدا کرد.در ضمن فکر میکنم پوست ناحیه جلو بازو راحتتر از قبل با کمترین فشار قرمز وبعد از یک روز عادی میشه .ایا نگران کننده است؟
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۰( 5 ماه پیش)
   نیاز به هیچ نگرانی نیست
 • تصویر کاربر raz پنجشنبه ۲۸ اسفند ۹۹( 7 ماه پیش) تعداد بازدید: 60 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر
  من با درد قفسه سینه و دست و کتف ، و فشار خون ارثی بالا به پزشک مراجعه کردم . که اکو و نوار قلب و اسکن قلب انجام دادن و گفتن یکی از عروق کرونری مسدود هست و باید آنژیو پلاستی بشم. و گفتن دیواره قلب ضخیم شده. میخواستم نظر شما رو بدونم .
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۲۸ اسفند ۹۹( 7 ماه پیش)
   بر اساس این اسکن مورد اورژانسی نیست ولی احتمال گرفتگی عروق مطرح شده است با این علامت هایی که دارید شاید آنژیوگرافی گزینه ی مناسبی باشد
 • تصویر کاربر مهران چهارشنبه ۱ بهمن ۹۹( 9 ماه پیش) تعداد بازدید: 78 مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید مادرم ۴۳سال سن داره دو تا تعویض دریچه داره بستریش کردیم برای عمل سی تی اسکن ریه گرفیتم گفتن ریسک عمل خیلی بالاس ترخیص کردیم برای جراحی پیتی خونش اوردن پایین از بیمارستان گفتن باید والفارین مصرف کنه رفتم پیش متخصص قلب گفتن لازم نیست حالا چه باید کنم مادرم سر درد داره کفر پاش داغ میکنه
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی چهارشنبه ۱ بهمن ۹۹( 9 ماه پیش)
   سلام مدارک رو کامل باید ببینم
 • تصویر کاربر Yousef شنبه ۲۷ دی ۹۹( 9 ماه پیش) تعداد بازدید: 82 مشاهده پرسش
  سلام
  پدر بنده چند روز پيش جراحي مثانه داشتند ولي به خاطر اينكه وارفارين مصرف ميكردند گفتند كه خونش خيلي رقيقه يابه عبارتيptخونش ٦بوده امروز ازمايش دادن الان ptخونش١٣/٤وINRزده١/٢به نظرتون الان آمادگي بستري شدن وجراحي شدن را دارن يا بايد باز غلظت خونشون بره بالاتر
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۲۷ دی ۹۹( 9 ماه پیش)
   به مظر خوب اسا
  2. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی شنبه ۲۷ دی ۹۹( 9 ماه پیش)
   است
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر امیری پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹( 9 ماه پیش) تعداد بازدید: 79 مشاهده پرسش
  باعرض سلام پدر من ده روز پیش جراحی قلب باز انجام دادن دکتر براشون قرص وارفارین صورتی تجویز کردن بعد از مرخص شدن روز اول قرص 10 روز دوم 7.5 روز سوم 5 و گفتن روز چهارم باید آزمایش pt بدن الان ما نمیدونیم روزی چند تا باید قرص مصرف کنه اگه میشه راهنماییم کنید ممنون میشم
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹( 9 ماه پیش)
   باید ازمایش پی تی را بدهید تا بر اساس جواب ان مشخص شود چقدر مصرف کنند
 • تصویر کاربر فاطمه پنجشنبه ۴ دی ۹۹( 10 ماه پیش) تعداد بازدید: 78 مشاهده پرسش
  راه حل موثر برای از بین بردن واریس های قسمت مچ پا، ران، زانو، شکم، سینه، پشت کمر، و درواقع کل بدن چیست
  1. تصویر کاربر دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۴ دی ۹۹( 10 ماه پیش)
   بهترینش انجام تزریق یا به عبارت پزشکی اسکلروتراپی است
درحال دریافت اطلاعات
واریس در پاها بیماری بسیار شایعیست، بخصوص در خانم ها. شاید شما به دنبال رسیدن به پاسخ پرسش های بی شمارتان در این زمینه…
تری گلیسرید یکی از اجزای چربی خون است که به شکل ذراتی ریز در عروق و گردش خون انسان دیده می شود. در کنار…
شروع روز با یک صبحانه ی مقوی و سالم می تواند به کنترل فشار خون کمک کند. یک صبحانه سالم همچنین می تواند انرژی…
بدن چربی را جهت تامین انرژی و محافظت در بسیاری از مناطق از جمله کبد ذخیره می کند. اگر بر اساس سونوگرافی یا نمونه…
واریس در پاها بیماری بسیار شایعیست، بخصوص در خانم ها. شاید شما به دنبال رسیدن به پاسخ پرسش های بی شمارتان در این زمینه…
تری گلیسرید یکی از اجزای چربی خون است که به شکل ذراتی ریز در عروق و گردش خون انسان دیده می شود. در کنار…
شروع روز با یک صبحانه ی مقوی و سالم می تواند به کنترل فشار خون کمک کند. یک صبحانه سالم همچنین می تواند انرژی…
قبلی
بعدی

آدرس مطب

خیابان پاسداران، گلستان ششم ، پلاک۴۱

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟

پرسش از دکتر