سوالات شایع قلب و عروق


كما بر اثر حمله قلبي

بدون نام

سایر بیماری های قلب

جناب آقاي دكتر نجفي
با nرود
پدرم 61 ساله بدون سابقه بيماري قلبي و addict به ترياك
بدليل MI و پس از انجام CPR به مدت 40 روز در كما و بستري در ICU هستند.
CGS بين 4 تا 6 و از اين مقدار بالاتر نرفته است.
آيا شانسي براي خروج از كما وجود دارد و اين شاني در بين بيماران مشابه تاچه حد است؟

باسپاس

  • دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ ۱۴:۱۷( 9 ماه پیش)
  • وضعیت : بسته شده

دکتر محمدحسین نجفی

سلام
بله شانس وحود دارد

  • دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ ۲۱:۵۲( 9 ماه پیش)