همایش و کنفرانس قلب

کنگره قلب

هجدهمین کنگره قلب

انجمن آترواسکلروز ایران افتخار دارد که هجدهمین کنگره قلب و عروق را از ۲۳ الی ۲۶ شهریور سال ۱۳۹۵ در برج میلاد برگزار نماید. هدف...