فیلم آنژیوگرافی قلب

فیلم آنژیوگرافی در کنار مقالات نوشتاری دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق می تواند روش انجام آنژیوگرافی را به خوبی نشان دهد و بسیاری از استرس ها،نگرانی ها و سوالات آنژیوگرافی بیمار را پیش از انجام آنژیوگرافی کاهش دهد. به همین منظور مجموعه ای از فیلم های آنژیوگرافی از طریق کشاله ران و نیز فیلم آنژیوگرافی از طریق دست گردآوری شده است که امیدواریم مورد توجه بیماران قلبی عروقی قرار گیرد.