تصاویر آنژیوگرافی


در این قسمت گالری از تصاویر در حین انجام آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی قابل مشاهده است. این تصاویر توسط دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق ثبت شده اند. برای مشاهده مقالات دکتر در زمینه آنژیوگرافی می توانید به قسمت مقالات قلب و عروق مراجعه کنید.